Privacy Policy

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser for brug ("Vilkår for brug") omhyggeligt, før du bruger www.northamericannickel.com webstedet ("Webstedet"). Ved at bruge eller få adgang til webstedet, accepterer du, at du har læst betingelserne for brug, og at du accepterer og vil være bundet af ”Vilkår for brug” for denne. Hvis du ikke accepterer ”Vilkår for brug”, bør du ikke benytte webstedet.

”Vilkår for brug” kan ændres fra tid til anden uden varsel. Derfor bør du med jævne mellemrum besøge hjemmesiden og gennemgå de til enhver tid gældende ”Vilkår for brug” af Webstedet.

Henvisninger til "Selskabet" i ”Vilkår for brug” omfatter North American Nickel Inc.

Ejendomsret

Webstedet, organisationen bag og designet, herunder alle oplysninger, billeder, illustrationer, tekst, video, lyd og andre materialer på Webstedet (samlet betegnet som "Indholdet") er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, som alle ejes af Selskabet. Du kan downloade information fra Webstedet til personlig, ikke-kommerciel visning, men du må ikke, direkte eller indirekte, på anden måde kopiere, gengive, genudgive, sende, overføre, vise, indramme i en anden webside, udføre, distribuere, ændre eller skabe afledte værker fra indholdet uden Selskabets forudgående skriftlige godkendelse. Du opnår ikke ejendomsret til noget indhold ved adgang til eller brug af hjemmesiden, og Selskabets uploading af indhold på webstedet udgør ikke et afkald på enhver ret i eller til sådant indhold.

Selskabet ejer "North American Nickel Inc.", "North American Nickel", Selskabets logo og alle andre af Selskabets varemærker og handelsnavne der optræder på webstedet. Medmindre andet er angivet, er alle andre varemærker, der er opført på Hjemmesiden ejet af tredjemand og anvendes af Selskabet under licens.

Forbehold

Dette websted og dets indhold leveres "som det er" og "som tilgængeligt". Indholdet menes at være korrekt når det bliver lagt ud på hjemmesiden. Indholdet er dog ikke nødvendigvist nøjagtig, fuldstændigt eller aktuelt. I det tilladte omfang i henhold til gældende lov, fralægger Selskabet sig al repræsentation og garantier, hvad enten de er udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte (herunder uden begrænsning eventuelle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed og ikke-krænkelse). Selskabet repræsenterer eller garanterer ikke, at funktionerne på webstedet vil være uforstyrrede eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at webstedet eller serveren, der gør den tilgængelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

De oplysninger og indhold, der findes på hjemmesiden er udarbejdet af Selskabet og menes at være korrekte, men er ikke blevet revideret uafhængigt eller kontrolleret og er kun til orientering. Denne information og indhold kan ikke opfattes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion. Selskabet garanterer ikke eller fremsætter ikke erklæringer om brugen eller resultaterne af brugen af ​​indhold i form af fuldstændighed, korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed, aktualitet, pålidelighed eller andet. Informationer og andet indhold på hjemmesiden er ikke beregnet til at modificere, kvalificere, supplere eller ændre oplysninger videregivet af eller på vegne af Selskabet under erhvervskunder, værdipapirer eller anden lovgivning i nogen jurisdiktion, og bør ikke bruges til at foretage investeringsbeslutninger der involverer Selskabets værdipapirer.

Du anerkender, at din adgang til og brug af Webstedet og dets indhold ikke vil være fri for afbrydelser, at webstedet og indholdet kan indeholde fejl, unøjagtigheder eller andre begrænsninger, og at stedet kan være utilgængelig fra tid til anden. Du påtager dig det fulde ansvar og risiko for din adgang til og brug af Webstedet og dets indhold.

Begrænsning af ansvar

Selskabet og dets direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og repræsentanter er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden part for eventuelle skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, indirekte, specielle, følgeskader eller tilfældige skader, tabt fortjeneste, driftstab eller andre skader, der opstår direkte eller indirekte via din brug af webstedet eller dets indhold, herunder uden begrænsning din brug eller tillid til oplysninger eller andet indhold, der findes på hjemmesiden; unøjagtigheder eller undladelse i informationen eller andet indhold, der findes på hjemmesiden; din brug af eller tilliden til tredjeparts websteder knyttet til webstedet.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde selskabet og dets datterselskaber og deres respektive direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger (herunder faktiske advokatsalærer og udgifter), der opstår direkte eller indirekte fra din overtrædelse af disse Vilkår for brug eller din brug af Webstedet.

Fremadrettede udsagn

Visse oplysninger på webstedet, herunder oplysninger om Selskabets fremtidige økonomiske resultater og driftsresultater, kan anses som "fremadrettede". Alle udsagn på hjemmesiden, med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger, som adresserer begivenheder eller udviklinger, som Selskabet forventer, vil forekomme, er "fremadrettede udsagn". Fremadrettede udsagn er udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger, og som generelt, men ikke altid, er identificeret med ordene "udtrykker", "planlægger", "forudser", "vurderer", "har til hensigt", "skøn", "projekter" "potentielle" og lignende udtryk, eller at begivenheder eller forhold "vil", "kan", "kunne", eller "bør" forekomme. Skøn over mineralreserver og ressourcer kan også udgøre fremadrettede udsagn.

Alle fremadrettede udsagn er forbundet med væsentlige risikofaktorer og usikkerheder, hvoraf mange er uden for Selskabets kontrol og forudsigelse. Fremadrettede udsagn er nødvendigvis baseret på skøn og forudsætninger, der er udsat for kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan forårsage Selskabets faktiske resultater, aktivitetsniveau, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Sådanne faktorer omfatter, uden begrænsning: Prisudsving; virkningerne af eventuelle sikringstransaktioner, herunder marginalgrænser og margin; uoverensstemmelser mellem den faktiske og anslåede produktion, mellem de faktiske og skønnede reserver og ressourcer, og mellem den faktiske og anslåede metallurgiske indvinding; ændringer i nationale og lokale regeringers lovgivning, beskatning, kontrol, regler og politiske eller økonomisk udvikling i de lande, hvor virksomheden driver eller kan drive virksomhed; risiko i forhold til investeringer; den spekulative karakter af guldefterforskning og udvikling, herunder risikoen for at opnå de nødvendige licenser og tilladelser; fortynding; konkurrence; tab af nøglemedarbejdere; yderligere finansieringsbehov; faktiske resultater af de nuværende efterforsknings- eller genindvindingsaktiviteter; ændringer i projektets parametre i takt med at planerne raffineres, ulykker; arbejdskonflikter og mistede rettigheder til minerallicenser eller -områder. Derudover er der risici og farer forbundet med kobberefterforskning, udvikling og minedrift, herunder miljøfarer, arbejdsulykker, usædvanlige eller uventede bjergartsformationer, tryk, kollaps, oversvømmelser og tab på kobberbarrer (og risikoen for utilstrækkelig forsikring eller manglende evne til at opnå forsikring, for at dække disse risici).

Fremadrettede udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og faktiske resultater, og fremtidige begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse udsagn. Alle de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site er omfattet af omtalte forbehold.

Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt enhver hensigt eller forpligtelse til at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn, hverken som følge af nye oplysninger, begivenheder eller på anden måde, undtagen i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning.

Aktiekurser

Alle aktiekurser og historiske aktiekurser på dette site er leveret af tredjemand, er kun til orientering, og er ikke beregnet med handel for øje. Hvis du overvejer handel med Selskabets værdipapirer, opfordrer Selskabet kraftigt til, at du får uafhængig professionel rådgivning (herunder uafhængig juridisk og økonomisk rådgivning fra kvalificerede rådgivere), før der træffes en investeringsbeslutning. Selskabet giver ingen illustrationer eller garantier med hensyn til aktualitet, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​nogen aktiekurs eller historisk aktiekurs, og har ikke taget skridt til at verificere tilstrækkeligheden, aktualiteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på hjemmesiden.

Sikkerhed og virus

E-mail-kommunikation mellem dig og Selskabet er ikke nødvendigvis sikker. Vi foreslår, at du krypterer alle e-mails for at øge sikkerheden i din kommunikation med Selskabet. Selskabet har taget forholdsregler for at sikre, at webstedet er fri for computervirus. Alligevel bør du installere passende antivirus og anden beskyttende software. Uden at begrænse enhver anden formulering i disse ”Vilkår for brug”, fraskriver Selskabet sig ethvert ansvar for eventuel computervirus eller andre skadelige eller destruktive programmer, som du kan downloade fra hjemmesiden.

Private rettigheder

Selskabet respekterer dine private rettigheder. Du kan bruge webstedet uden at afgive nogen personlige oplysninger om dig selv andre end de personlige oplysninger, som du specifikt og bevidst selv videregiver. Hvis Selskabet beder dig om at afgive personlige oplysninger, vil Selskabet fortælle dig de formål, som Selskabet agter at anvende disse oplysninger til. Selskabet vil ikke indsamle, bruge eller videregive disse oplysninger uden dit samtykke, og Selskabet vil ikke bruge eller videregive disse oplysninger til andre formål uden dit samtykke. For at se selskabets privatlivspolitik, skal du klikke her.

Selskabet indsamler og vedligeholder statistik over antallet af besøg på hjemmesiden, de typer af browsere, der anvendes til at få adgang til webstedet, og Internet Protocol adresser på computere der får adgang til webstedet. Denne information bruges kun til interne formål.

Linking

De websteder der linkes til fra Selskabets websted er ikke under Selskabets kontrol, og Selskabet påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle meddelelser eller materialer til rådighed på eller fra de linkede hjemmesider. Selskabet har ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret disse hjemmesider for nøjagtighed eller fuldstændighed. Alle links er kun til din bekvemmelighed; de er ikke en godkendelse eller henvisning fra Selskabet. Hvis du ønsker at give et link til Selskabets hjemmeside fra din egen hjemmeside, må du kun linke til Selskabets hjemmeside på www.northamericannickel.com. Du må ikke bruge nogen af ​​Selskabets ikoner eller logoer på din hjemmeside uden Selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke, og du kan ikke bruge linket til at foreslå, at Selskabet sponsorer, støtter, godkender eller er tilknyttet dig selv eller din hjemmeside.

Jurisdiktion

Disse ”Vilkår for brug”, din adgang til og brug af webstedet og det indhold, og eventuelle krav fra domstole eller på egenkapitalen mod Selskabet eller dets direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter, der udspringer af en sådan adgang, brug eller andet, vil være underlagt, konstrueret og fortolket i overensstemmelse med gældende canadiske lovgivning.

Andre aftaler

Hvis der er nogen konflikt mellem ”Vilkår for brug” og enhver anden aftale mellem dig eller din virksomhed og selskabet, vil sidstnævnte aftaler have forrang.

Hvis nogen del af ”Vilkår for brug” er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, så kan denne del adskilles og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​de resterende ”Vilkår for brug”.

Ansvarsfraskrivelse til amerikanske Investorer:

Dette websted indeholder oplysninger om naboområder, som vi ikke har ret til at efterforske eller drive minedrift på. Vi påminder amerikanske investorer om, at SEC´s retningslinjer i forbindelse med minedrift strengt forbyder information af denne type i dokumenter indsendt til SEC. Amerikanske investorer advares om, at mineralforekomster på naboområder er ikke udtryk for mineralforekomster på vores områder.

Advarende note til amerikanske investorer

United States Securities and Exchange Commission tillader amerikanske mineselskaber at kun udlevere information om de mineralforekomster som en virksomhed økonomisk og juridisk kan udvinde produkter fra, i deres rapportering til SEC. Vi bruger visse udtryk på denne hjemmeside (eller vores pressemeddelelser), såsom "målte", "angivet" og "udledte" "ressourcer", som SEC retningslinjer generelt forbyder amerikansk registrerede virksomheder at publicere i deres rapportering til SEC. Amerikanske investorer opfordres til at omhyggeligt gennemgå vores offentliggjorte Formular 20-F, der kan indhentes fra os, eller tilgås fra SEC´s hjemmeside på http://www.sec.gov/edgar.shtml.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4