North American Nickel Inc. annoncerer udnævnelsen af Neil Richardson og John Pattison til Advisory Board; tildeling af aktieoptioner

December 9, 2010

Vancouver, British Columbia - (MARKET WIRE) – 9. december 2010 – North American Nickel Inc. (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) annoncerer hermed udnævnelsen af Neil Richardson og John Pattison til medlemmer af Selskabets Advisory Board.

Mr. Richardson har over 22 års erfaring indenfor mineralefterforskning og minedrift af base metaller og ædle metaller i hele Canada. Mr. Richardson er nyudnævnt COO i VMS Ventures, som ejer ca. 45% af North American Nickel. Forud for sin udnævnelse var Neil efterforskningsmanager for Murgor Resources Inc. Før han kom til Murgor i 2006, arbejdede han for HudBay Minerals Inc. som senior efterforskningsgeolog med ansvar for greenfield og brownfield projekter i Flin Flon - Snow Lake-området. Han var en del af et team, der opdagede en række nye mineraliserede zoner i hele bæltet. Han har også tidligere erfaring som senior minegeolog med en omfattende baggrund i ressourcevurderinger og -operationer.

John Pattison er professionel geolog med en B.Sc. grad i Geologiske Videnskaber fra University of Toronto. Han har en stærk teknisk baggrund og over 25 års erfaring med kobber-zink og nikkel-kobber-PGE sulfid efterforskning. Han har specialiseret sig i anvendelsen af geografiske informationssystemsteknologi (GIS) i relation til mineralefterforskning. John er i øjeblikket konsulent for VMS Ventures og en del af Selskabets Advisory Board.

Han er tidligere chefgeolog hos Exploration Syndicate, Inc., hvor han var en del af et team af geologer, der opdagede højlødige kobber-zink massiv sulfider i den vestlige side af Flin Flon bæltet ved Suggi Lake, Saskatchewan i 2008. Fra og med 1983 til 2002 arbejdede John hos Falconbridge Limited og associerede selskaber, hvor han var ansvarlig for forvaltningen af base metal, PGE og guld efterforskningsprojekter i hele Canada og det sydlige Afrika. Efter at have forladt Falconbridge i 2002 og inden han kom til Exploration Syndicate i 2006 udførte John geologiske konsulentydelser til major og junior mineselskaber, herunder Falconbridge og Anglo American.

Selskabet har givet aktieoptioner til visse direktører, ledere, medarbejdere, konsulenter og rådgivere i selskabet med mulighed for at købe op til 200.000 ordinære aktier i Selskabet i henhold til selskabets aktieoptionsprogram betinget af myndighedernes godkendelse. Optionerne kan udnyttes før eller d. 8. december, 2015 til en udnyttelseskurs på CAD 0,10 per aktie.

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med projekter i Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba mineområderne. Selskabets primære fokus er på to Sudbury, Ontario projekter. Post Creek projektet er strategisk placeret langs de producerende Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomster ejet af Quadra FNX Mining. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen, som er geologisk kontrol for Ni-Cu-PGM mineraliseringer. Bell Lake projektet er et 256-acre område, der omfatter cirka en kilometer af Mystery Offset Dyken også kendt som MOD. MOD tolkes som værende en forlængelse af Worthington Offset Dyken, der er en 10 til 11 kilometer lang mineraliseret struktur, der strækker sig fra den sydvestlige grænse af Sudbury komplekset. Selskabet har endvidere retten til at erhverve sig 100% ejerskab i Woods Creek og Halcyon projekterne i Sudbury-området; og har tilegnet sig 100% ejerskab af det høj-lødige South Bay Ni-Cu-PGE projekt nær Thompson, Manitoba samt de store græsrodsprojekter i Thompson North og Cedar Lake områderne, som er en del af det verdensberømte Thompson Nikkel Bælte i Manitoba. North American Nickel Inc. er medlem af North Shore Mining Group.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

kontakt:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
CEO og Bestyrelsesformand
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4