Widescope ændres til nikkelefterforskningsselskab

April 6, 2010

Vancouver, British Columbia - (Marketwire – 6. april 2010) - Widescope Resources Inc. (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 96759N 100) offentliggjorde i dag, at Widescope har indgået en række transaktioner med henblik på at indlede nikkelefterforskning i et af verdens mest produktive nikkel produktionsområder - Sudbury, Ontario.

Selskabsændringer

Den 8. april vil 2010 Widescopes aktionærer blive indkaldt til et årligt og ekstraordinært møde for at godkende en ”2-gamle for 1-ny” aktie konsolidering; en navneændring af Selskabet til "North American Nickel Inc." valg af 4 nye direktører i tillæg til de to fortsættende direktører; udover de rutinemæssige sager der normalt gennemføres på disse møder. Det foreslås, at bestyrelsen udvides med Richard J. Mark, Mark Fedikow, John Roozendaal og James Clucas, og at Edward D. Ford og Douglas E. Ford vil blive genvalgt. Efter generalforsamlingen, forventes det, at direktørerne vil udnævne Rick Mark til Chief Executive Officer og bestyrelsesformand, Mark Fedikow til direktør, og Edward Ford til Chief Financial Officer.

Den 8. april vil 2010 Widescopes aktionærer blive indkaldt til et årligt og ekstraordinært møde for at godkende en ”2-gamle for 1-ny” aktie konsolidering; en navneændring af Selskabet til "North American Nickel Inc." valg af 4 nye direktører i tillæg til de to fortsættende direktører; udover de rutinemæssige sager der normalt gennemføres på disse møder. Det foreslås, at bestyrelsen udvides med Richard J. Mark, Mark Fedikow, John Roozendaal og James Clucas, og at Edward D. Ford og Douglas E. Ford vil blive genvalgt. Efter generalforsamlingen, forventes det, at direktørerne vil udnævne Rick Mark til Chief Executive Officer og bestyrelsesformand, Mark Fedikow til direktør, og Edward Ford til Chief Financial Officer.

Rick Mark har over 20 års erfaring med offentlig handel. Hans lederstillinger i forskellige organisationer i løbet af de sidste 35 år giver Selskabet den nødvendige erfaring til at udvikle kort- og langsigtede virksomhedsmål, sikring af finansieringer, omkostningseffektive udviklingsplaner, samt skabe effektive kommunikationsplatforme og styringsregulerende funktioner. Rick er også CEO og bestyrelsesformand i VMS Ventures Inc. (VMS-tsx.v) og Harvest Gold Corporation (HVG-tsx.v), et datterselskab til Rare Earth Metals Corp af december 2005, og er Direktør og CEO i Pancontinental Uranium Corp (PUC-tsx.v).

Dr. Mark Fedikow har 34 års brancheerfaring, og offentlig erfaring som efterforskningsgeokemiker og råstofgeolog. Han har arbejdet for major og junior efterforskningsselskaber samt Manitobas Geologiske Undersøgelser hvor han ved sin afsked var ansat som Chefgeolog for afdelingen for Kortlægning af Mineralforekomster. I 2001 modtog Mark ”Provincial Geologist” medaljen, en canadisk tildeling for fremragende geovidenskabelige præstationer. Han har med succes anvendt geokemiske efterforskningsteknologier såsom Mobile Metal Ion Processer (MMI) i efterforsknings- programmer rettet mod ”lode” og ”placer” guld, base metal massive sulfider, platinmetaller, magmatisk nikkel-kobber, porfyr kobber forekomster og kimberlit / karbonatit i en række geologiske miljøer. Mark har udgivet adskillige artikler om mineralforekomster og disses geokemi i en række geovidenskabelige medier. Han er ”Fellow af Association of Applied Geochemists”, og nuværende direktør for VMS Ventures Inc.

John Roozendaal er stiftende direktør af VMS Ventures Inc. (VMS-tsx.v) Han har været involveret i mineralefterforskningsbranchen i 18 år, med fokus på ædel, basis- og specialmetal projekter i Nordamerika. Af særlig betydning var efterforskningsprogrammer rettet mod nikkel i Thompson Nikkel Bæltet i Manitoba; højlødige guldmineraliseringer i forkastninger i det canadiske skjold; og opdagelsen af Reed Lake massiv sulfid forekomsten i 2007 nær Snow Lake, Manitoba. John har også erfaring med forskellige aspekter af corporate governance gennem sit engagement med private og offentlige bestyrelser. John er Direktør for VMS Ventures Inc. og Harvest Gold Corporation (HVG-tsx.v).

Mr. Clucas var Chief Financial Officer for Inco´s canadiske aktiviteter indtil 1984, og har været involveret i udviklingen af flere mineralforekomster, herunder Snow Lake Minen (High River Gold Mines), Montana Tunnels (Pegasus Mining) og Fenix Projektet (HudBay Minerals Inc.). Han var grundlæggeren af International Nickel Ventures Inc., som udviklede Santa Fe / Ipora nikkel-laterit forekomsten i Brasilien. Jim er i øjeblikket Direktør for Search Minerals Inc. (SMY-tsx.v).

Projekterhvervelser

Selskabet har indgået 4 aftaler om at erhverve sig rettighederne til Post Creek, Bell Lake, Woods Creek og Halcyon projekterne i Sudbury Nikkel Bæltet, Ontario; samt en aftale om at erhverve sig 100% ejerskab af det højlødige Ni-Cu-PGE South Bay projekt nær Thompson og de store græsrodsprojekter Thompson North og Cedar Lake, som er en del af det verdensberømte Thompson Nikkel Bælte.

Sudbury nikkel projekter:

Post Creek: Projektet ligger 35 km øst for Sudbury i Norman og Parkin området, og består af 35 sammenhængende ikke-patenterede minelicenser samt en mere isoleret licens, der dækker et samlet areal på 688 hektar. Projektet er strategisk placeret langs med FNX Mining´s Podolsky kobber-nikkel-platingruppemetal mineområde. Projektet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke Strukturen som er geologisk kontrol for områdets Ni-Cu-PGM mineraliseringer. Denne struktur indeholdt INCO´s lukkede Whistle Offset kobber-nikkel-PGM Mine (5,7 millioner ton med 0,33% Cu, 0,95% Ni og 3,77 g/t platinmetaller) samt Podolsky North og Podolsky 2000 kobber-ædelmetal forekomsterne. FNX har i 2009 forudsagt en produktion af 372.049 ton malm fra Podolsky herunder 1,8 millioner pund nikkel, 28,5 millioner pund kobber og 27.300 unser af platin, palladium og guld.

Tidligere operatører fandt forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen i Post Creek området som et direkte resultat af geologiske, geofysiske og Mobil Metal Ion geokemiske undersøgelser. Boring på denne struktur gennemskar en 0,66 m semi-massiv til massiv sulfid zone med 0,48% kobber, 0,08% nikkel, 53 ppb palladium, 34 ppb platin og 20 ppb guld. En bjergartsprøve indsamlet langs strukturen indeholdt 0,83% Ni, 0,74% Cu, 0,07% Co, 2241 ppb Pt og 1051 ppb Pd. Der er demonstreret et betydeligt potentiale for nikkel-kobber-PGM mineraliseringer i Post Creek. En NI 43-101 teknisk rapport er under udfærdigelse af Dr. Walter Peredery, tidligere INCO.

Bell Lake: Bell Lake projektet omfatter 256 hektar, der dækker ca. 1 km af Mystery Offset Dyken kendt som "MOD". MOD tolkes at være en forlængelse af Worthington Offset Dyken, som er en 10-11 km lang mineraliseret struktur, der strækker sig fra den sydvestlige del af det magmatiske Sudbury kompleks. Offset Dyke strukturer er signifikante mål for nikkel-kobber-PGM mineraliseringer i Sudbury Basinnet. The Worthington Offset Dyken indeholder de nu lukkede Worthington og Victoria Miner (1,5 millioner ton med 2,2% kobber, 1,5% nikkel og 2,3 g/t samlede ædelmetaller). Dyken omfatter også Vale Inco´s Totten Mine som er under udvikling (10,1 millioner ton med 1,5% nikkel, 2% kobber og 4,8 g/t platinmetaller). Crowflight Minerals´ AER-Kidd projekt ligger også inden for Worthington Offset. The Bell Lake projektet er domineret af overfladeblotninger med disseminerede til semi-massive nikkel-kobber sulfid mineraliseringer med PGM værdier. Mystery Offset Dyken har et stort potentiale for opdagelsen af nye nikkel-kobber-PGM mineraliseringer. Dybt penetrerende geofysiske undersøgelser og kerneboringer vil blive gennemført på projektet efter at detaljeret geologisk kortlægning er afsluttet i området.

Halcyon: Projektet er beliggende 35 km NNØ for Sudbury i det sydøstlige hjørne af Parkin området, og består af 46 ikke-patenterede minelicenser. Projektet er let tilgængeligt med asfalterede veje og grusveje. Halcyon støder op til Post Creek projektet, og omfatter forlængelsen af den metallogenetisk vigtige Whistle Offset struktur. Projektet ligger cirka 2 km nord for FNX Mining´s Podolsky mine. Tidligere operatører i området definerede adskillige konduktive zoner baseret på induceret polarisationsundersøgelser (IP), som er sammenfaldende med anomal jordprøvegeokemi. Base- og ædelmetal mineraliseringer er blevet fundet flere steder i området, men opfølgende arbejde er aldrig blevet gennemført. Den nu lukkede Jon Smith Mine (nikkel-kobber-kobolt-platin) ligger 1 km nord for projektet.

Woods Creek: Woods Creek licensen er beliggende i Hyman området cirka 50 km vest for Sudbury, og omfatter otte sammenhængende ikke-patenterede minelicenser, der samlet dækker 1264 hektar. Projektet omfatter disseminerede til semi-massive nikkel-kobber-kobolt-PGM mineraliseringer i Nipissing Diabas gangene, som udgør 50% af licensområdet. Denne type mineralisering udvindes pt. af Ursa Major Minerals i Shakespeare forekomsten 15 km sydvest for Woods Creek området. Shakespeare indeholder 7.301.000 ton med 0,37% Ni, 0,39% Cu, 0,024% Co, 0,37 g/ t Pt, 0,40 g/t Pd og 0,20 g/t Au.

Tidligere operatører definerede en række mineraliserede zoner i Woods Creek licensen, men området har kun set begrænset op følgende efterforskning. Main Zone prospektet er en zone med 10-40% magnetkis-kobberkis mineraliseringer der indeholder 1,22% Cu, 0,95% Ni, 354 ppb kombineret Pt og Pd og 136 ppb Au. Diamantboringer i denne zone gennemskærer en 6,5 m sektion af gabbro med magnetkis og kobberkis med analyseværdier op til 1,09% Ni, 0,37% Cu, 301 ppb kombineret Pt og Pd og 1110 ppm Co (0,11%). Ravenshill projektet blev fundet i 2005 som et resultat af geologisk kortlægning og efterforskning. Det består af semi-massiv magnetkis og kobberkis i breccieret gabbro med værdier op til 0,66% Ni, 0,90% Cu, 0,09% Co, 68 ppb Pt, 227 ppb Pd og 46 ppb Au.

Manitoba nikkel projekter:

South Bay: Efterforskningsaktiviteter på South Bay licensen blev igangsat i september 2003, efter fundet af en zone med højlødig nikkel mineralisering. Nikkel-kobber-kobolt platin gruppe element ("PGE") zonen blev fundet i en vejskæring 60 km øst for Leaf Rapids, Manitoba. Den gennemsnitlige lødighed af elleve semi-massive sulfidprøver fra frisprængte blokke langs vejen er 2,42% Ni, 0,78% Cu, 697 ppm Co og 1,32 g/t PGE. Mineraliseringen optræder i sedimentære bjergarter, og udviser lignende metalsammensætning som magmatiske nikkelmalme, der udvindes ved Thompson og andre steder. Luftbårne geofysiske undersøgelser (VTEM) er blevet gennemført sammen med jordgeokemiske undersøgelser i området.

Thompson Nord: Projektet ligger tæt ved det verdensberømte Thompson Nikkel Bælte ("TNB"), hvor Vale Inco fortsat udvinder nikkel-kobber-kobolt og platin gruppe element forekomster i sedimentære og intrusive mafiske bjergarter. Forskning ved Manitoba´s Geologiske Undersøgelser viser at den den nordøstlige forlængelse af TNB kan følges via Thompson North projektet, hvilket gør området særligt attraktivt for fund af yderligere TNB mineraliseringer. Luftbåren geofysik (VTEM) er gennemført i området, og utallige magnetiske og elektromagnetiske anomalier er identificeret. Yderligere efterforskning vil blive baseret på en vurdering af de geofysiske og jordgeokemiske undersøgelser.

Cedar Lake: Projektet ligger i den sydlige del af Thompson Nikkel Bæltet, hvor tidligere boretest af geofysiske anomalier har identificeret essentielle stratigrafiske enheder, som indeholder nikkel-kobber-kobolt og platingruppeelementer i Vale Inco´s Thompson og Pipe miner. Nikkel mineraliseringer er påtruffet i boringer fra tilstødende efterforskningslicenser. De prospektive bjergartsenheder er overlejret af yngre kalksten, og skjuler TNB i dette område. Selskabet har gennemført luftbårne geofysiske undersøgelser (VTEM), og afgrænset talrige elektriske og magnetiske anomalier. Disse anomalier vil blive prioriteret og bore testet umiddelbart efter jordgeokemiske undersøgelser. Alle tekniske oplysninger i denne udgivelse er blevet gennemgået af Dr. Mark Fedikow, PGeo, som er ”Qualified Person” for Widescope under National Instrument 43-101.

Private placeringer

Med det formål at finansiere North American Nickels behov for arbejdskapital og det igangværende fase 1 efterforskningsprogram ved Post Creek har Selskabet aftalt to privat formidlede transaktioner. Den første vil bestå af 10.000.000 aktier efter konsolidering til en pris af CAD 0,05. Den anden vil bestå af 10.000.000 aktier efter konsolidering til en pris af CAD 0,06.

Hver enhed består af én ordinær aktie efter konsolidering og én ikke-overførbar warrant til at købe én yderligere ordinær aktie efter konsolidering til en pris af CAD 0,10 gældende i op til 30 måneder efter transaktionsdagen.

Optionen kan udløbe tidligere, hvis der sker en udløsende handling. En udløsende handling opstår når slutprisen for Selskabets ordinære aktier handlet på en anerkendt børs overstiger CAD 0,40 pr. aktie i en periode på 20 på hinanden følgende handelsdage. På et hvilket som helst tidspunkt efter udløbet af 120 dage fra transaktionsdagen og hvis en udløsende handling sker, kan Selskabet (men er ikke forpligtet hertil) med 10 dages varsel afkorte perioden for optionen.

Aktie Option

I medfør af Selskabets aktie options plan har Widescope reserveret op til 3.000.000 ordinære aktier efter konsolidering til en pris af CAD 0,10 per aktie. Disse aktieoptioner kan tildeles til Selskabets ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte samt til Selskabets konsulenter.

Notering på TSX Venture Exchange

Når ovenstående aktiviteter er sket og den passende dokumentation fra Fase 1 arbejdet ved Post Creek er modtaget, er det Selskabets intention at ansøge om at optage dets ordinære aktier til notering på TSX Venture Exchange i henhold til ansøgning herom via blanket 2B.

Om Widescope

Forud for udviklingen nævnt ovenfor, var Selskabet - gennem sit 65% ejede datterselskab , Pinefalls Gold - primært beskæftiget med efterforskning efter mineralressourcer i Bissett området , Manitoba . Licensområderne er inkluderet i Rice Lake grønstensbæltet, og dækker et areal på cirka 2.500 hektar.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4