North American Nickel Inc.: Gennemskæring af højlødig nikkel kobber sulfid mineralisering

November 14, 2012

Vancouver, Britisk Columbia - (Marketwire – 14. november 2012) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) - North American Nickel ("NAN") meddeler hermed, at analyseresultater har bekræftet betydelige værdier af nikkel, kobber og kobolt i sulfid mineralisering fra det Grønlandske Norit Bælte i Selskabets 100% enerets 4.983 km2 Maniitsoq græsrodsprojekt i det sydvestlige Grønland.

Analyser er fra Imiak Hill målet (se figur 1 for placering).

Imiak Hill er en historisk nikkel mineralisering, der tidligere er blevet testet af overfladenære og upræcist orienterede boringer baseret på geofysisk tolkning. Det første af NAN´s diamant borehuller var designet til at teste en meget stor elektromagnetisk (EM) anomali, en af 79 anomalier defineret af NAN ved Maniitsoq. Boringen blev orienteret ~ 90 ° til den historiske boring baseret på raffinerede tolkninger af moderne geofysiske undersøgelsesresultater.

Vigtige fakta omfatter:

Hul 1 (MQ-12-001), der begynder 5 meter (m) under overfladen gennemskærer:

  • 16,41m @ 1,36% nikkel (Ni), 0,52% kobber (Cu) og 0,07% kobolt (Co)

Herunder

  • 5,12 m @ 2,2% Ni, 0,55% Cu og 0,07% Co fra 11,82m.

Mineraliseringen var lokaliseret i en EM anomali identificeret af NAN´s Time-Domain Elektromagnetiske (VTEM) undersøgelse i 2012.

Hul 2 (MQ-12-002), der begynder 4m under overfladen gennemskærer:

  • 66,08m @ 0,55% Ni, 0,2% Cu og 0,02% Co.

Herunder

  • 14,18m @ 1,33% Ni, 0,38% Cu og 0,04% Co fra 55,90m.

Mineraliseringen var lokaliseret i en EM anomali identificeret af NAN´s Time-Domain Elektromagnetiske (VTEM) undersøgelse i 2012

Mineraliseringen indeholder massiv, netværks og disseminerede sulfider og den analyserede borekerne var konsekvent særdeles velbevaret (mellem 95% og 100%). De mineraliserede zoner alle indeholder mere end 5m brede højlødige sektioner.

  • EM undersøgelser på de enkelte borehuller viser at mineraliseringen forbliver åben og kontinuerlig og fortsætter dybere end 175 m under aktuelle og historiske boreresultater. Herunder det historiske borehul Im-9, der indeholder 9,85 m med 2,67% Ni og 0,60% Cu fra 141,25 m.
  • De ekstraordinære boreresultater er en blåstempling af efterforskningsmetodikken, og Selskabets strategi om målrettet at udvikle græsrodsmuligheder i nationer med stabile og positivt indstillede minedriftshensyn.
  • NAN, hvis væsentligste aktionærer er VMS Ventures & The Sentient Group, er den dominerende rettighedshaver i det Grønlandske Norit Bælte og Maniitsoq meteorit området.
  • Mineraliseringen har høje Ni tenorer med et gennemsnit på 6%, og vil sandsynligvis kunne producere et rent koncentrat.
  • Maniitsoq projektet er beliggende i et område der er isfrit året rundt, med dybt vand langs en beskyttet kystlinje som vil være tilstrækkeligt til navigation af Panamax skibe, med Imiak Hill beliggende ca. 30 km fra kysten.
  • Analyseresultater for den brede disseminerede sulfid mineralisering ved Spotty Hill samt Fossilik og P-59 foreligger endnu ikke.

2012 IMIAK HILL ANALYSERESULTATER

Væsentlige analyser er opsummeret i tabel 1. Et overfladekort, der viser placeringen af hullerne ses i figur 2. Figur 3 er et lodret tværsnit gennem hullerne MQ-12-001 og 002, og figur 4 er et lodret længdesnit langs mineraliseringsretningen der viser borehulsskæringer i relation BHEM anomalier. Sande tykkelser af mineraliseringen forventes at være mellem 75% og 50% af boreskæringerne; afhængigt af dybden.

Table 1: Signifikante borekerneskæringer fra Imiak Hill 2012
Hul Nummer Fra

(m)
Til

(m)
Længde

(m)
Ni

(%)
Cu

(%)
Co

(%)
S

(%)
MQ-12-001 5.32 32.30 26.98 0.98 0.44 0.04 7.08
Inkl. 11.82 28.46 16.64 1.36 0.52 0.05 7.08
Inkl. 11.82 16.94 5.12 2.20 0.55 0.07 10.16
Inkl. 23.35 28.46 5.11 1.74 0.48 0.06 8.22
MQ-12-002 4.00 70.08 66.08 0.55 0.20 0.02 2.25
Inkl. 4.00 9.15 5.15 1.22 0.49 0.04 4.96
Inkl. 55.90 70.08 14.18 1.33 0.38 0.04 5.19
MQ-12-003 59.29 67.00 7.71 0.18 0.06 0.01 1.09

Hul MQ-12-001 var tiltænkt at ramme midtpunktet af VTEM og SkyTEM anomalier associeret med Imiak Hill mineraliseringen. Hullet gennemskar 26,98m med massiv, netværks og dissemineret sulfidmineralisering med et gennemsnit på 0,98% Ni g 0,44% Cu. Mineraliseringen optræder fra 5,32-32,30 m dybde i hullet har en hældning på 45 ° og inkluderer et 16,64 meter bredt interval med 1,36% Ni og 0,52% Cu, herunder en 5,12 m sektion med 2,20% Ni og 0,55% Cu. Cu indholdet var gennemsnitligt på 0,04-0,07% i hver af sektionerne.

MQ-12-002, blev boret samme sted og med retning (275 °) som MQ-12-001, men med en hældning på 70 °. Hullet gennemskar en 66,08 meter bred vekslende sektion med massiv, netværks og dissemineret sulfid mineralisering, med et gennemsnit på 0,55% Ni og 0,20% Cu, herunder en 5,15 meter sektion med 1,22% Ni og 0,49% Cu, og yderlige interval på 14,18 meter med 1,33% Ni og 0,38% Cu. Cu indholdet var gennemsnitligt 0,02-0,04% i hvert af disse intervaller.

MQ-12-003 er designet til at ramme den mineraliserede zone ca. 75 m dybere i forlængelsen af MQ-12-001 og MQ-12-002. Dykket (55 ° syd) blev tolket ud fra BHEM data (figur 4). En stort fremmedlegeme af ikke-mineraliseret bjergart blev påtruffet i norit ved måldybden (125 meter). En BHEM undersøgelse af hullet registrerede en anomali beliggende umiddelbart syd for hullet på tilsvarende dybde, og tyder på, at mineralisering blev blokeret af det store fremmedlegeme. Den eneste sulfid mineralisering der blev påtruffet i MQ-12-003 fandtes mellem 59,29 og 67,00 meter, og bestod af svagt dissemineret til 5% magnetkis og pyrit. Denne 7,71 m brede sektion indeholdt 0,18% Ni og 0,06% Cu. Det historisk hul Im-9 gennemskar 9,85 m med 2,67% Ni og 0,60% Cu ca. 12 meter under MQ-12-003 og bekræfter, at mineraliseringen forbliver åben under hullet (figur 4).

MQ-12-004 havde til hensigt at teste toppen af mineraliseringens retning cirka 35 meter nord for MQ-12-001 og 002, men har ikke ramt nogen væsentlig mineralisering. Elektromagnetisk (BHEM) resultater viser, at hullet passerede under den mineraliserede sektion. Det nærliggende historiske hul Im-2 gennemskåar 5.51 meter mineralisering med 1,17% Ni og 0,24% Cu ca. 20 m over MQ-12-004.

En fuld oversigt over analyser og borehulsdata og detaljerede logfiler med lithologi og analyser for MQ-12-001 og MQ-12-002 findes på NAN hjemmeside: http://northamericannickel.com/projektets/greenland/maniitsoq/ default.aspx.

OM IMIAK HILL

Imiak Hill blev opdaget af Kryolitselskabet Øresund A / S (KØ) i begyndelsen af 1960'erne. KO borede tretten huller i blotningen, og mange af dem påtraf Ni sulfid mineralisering (Figur 2), men med undtagelse af hul Im-9, var mineraliseringen sporadisk og ikke muligt at følge mere end 60 m under overfladen.

NAN´s helikopter-bårne EM undersøgelser, der blev gennemført i 2011 og 2012, lokaliserede stærke anomalier forbundet med Imiak Hill. Retningen af anomalierne var subparallel med KØ´s borehuller, og indikerer at mineraliseringen måske ikke blevet testet ordentligt. Ved brug af luftbårne data, har NAN planlagt hul MQ-12-001-004 med henblik på at teste anomalierne vinkelret på orienteringen, og et Crone 3-komponent BHEM system blev anvendt til at følge mineraliseringen i undergrunden. Det fremgår af længdesnittet (figur 4), at NAN´s boringer og BHEM arbejde har vist, at Imiak Hill mineraliseringen forbliver åben i dybet. Benyt venligst følgende link for at se værdierne der ledsager denne pressemeddelelse,: http://media3.marketwire.com/docs/n1113m.pdf

OM MANIITSOQ PROJEKTET

Maniitsoq Ni-Cu-PGM projektet er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, et sikkert, stabilt og minedrifts-venligt samfund. Den sydvestlige kyst af Grønland er sejlbar året rundt, og der er rigelige potentielle steder til dybtvandshavne.

Som beskrevet i NAN´s tidligere pressemeddelelser, og vist i figur 1, er Maniitsoq Projektet fokuseret på det 75x15 km store Grønlandske Norit Bælte (GNB), hvoraf størstedelen er indenfor NAN´s licensgrænser, som omfatter i alt 4.983 km2. GNB er særligt attraktivt for nikkelsulfid udforskning, da det indeholder talrige nikkel mineraliseringer med konstant høj nikkel tenor.

Siden erhvervelsen af Maniitsoq-projektet i 2011, har NAN afsluttet helikopter EM undersøgelser over det meste af GNB. Der er fundet talrige utestede anomalier som evalueres via efterforskning og kerneboringer.

For tidligere pressemeddelelser og mere information om NAN og Maniitsoq-projektet kan du besøge Selskabets hjemmeside på www.northamericannickel.com.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Kvalitetssikring / Kvalitetskontrol og analysemetoder
Borekerne resultaterne evalueres som del af en kvalitetssikrings og kvalitetskontrols procedure, der omfatter brug af multi-element, certificerede standarder med kendte ædel og base metal værdier og tomme standarder til at bestemme nøjagtigheden og præcisionen af analyseresultaterne. Borekerne analyser blev gennemført af Activation Laboratories Ltd Ancaster, Ontario.

Der er anvendt tre analysemetoder til at bestemme indholdet og mængden af elementer i de tilsendte prøver til Activation Laboratories. Disse er 1, en multi-element scanning med syreoplukning og ICP / ICP-OES afslutning; 2, en Au, Pt og Pd (30 gram prøve og Fire Assay) analyse med ICP-OES afslutning; og 3, prøver med >1,00% Ni eller Cu ICP-OES kalibreres til højere detektionsgrænser.

Om North American Nickel

North American Nikkel er et mineralefterforskningsselskab med 100% enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario, og Thompson, Manitoba nikkel bæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE: VMS) ejer ca. 21 mio. aktier i NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det mere end 70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Hlaycon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen, som er geologisk kontrol for Ni-Cu-PGM. Sådanne geologiske strukturer huser betydelige Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

WIC ligger 13 km sydøst for Sudbury, og 1 km syd for den Trans-Canadiske Hovedvej 17 ved Wanapitei. Det er en udstrakt 5,6x2,4 km lagdelt mafisk intrusion med nordøstlig-sydvestlig retning, der indeholder nikkel-kobber-PGE mineraliseret gabbro-norit og en gabbro "Injektions Breccia Zone".

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Dr. Mark Fedikow, P. Geo.
Direktør
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4