North American Nickel opdaterer Maniitsoq boreprogram på Selskabets 100% ejede Ni-Cu-PGE eneretsprojekt, Sydvest Grønland; Richardson udpeget som COO

September 6, 2012

Vancouver, Britisk Columbia - (Marketwire – 6. september 2012) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("NAN") annoncerer hermed afslutningen af den første borefase, som fandt sted ved Imiak Hill området. Dette var den første af flere prioriterede målzoner planlagt til kerneboringer i løbet af 2012 boreprogrammet ved Maniitsoq. Fire huller på i alt 666,59 meter blev boret i området.

Hul MQ-12-001 og MQ-12-002 gennemskar sulfid mineralisering, og bekræftede den Nord-Nordvestlige orientering af mineraliseringen forudsagt af EM-data. Nedenstående tabel viser estimater af de mest betydelige sulfidskæringer observeret af NAN´s geologer i hul 1 og 2. Bemærk, at indikationerne på mineralisering ses kontinuerligt fra nær overfladen ved 5,32 m til 32,3 m i hul 001, og kontinuerligt fra nær overfladen ved 5,13 m til 70,08 m i hul 002.

Sulfid mineraliseringen består af dissemineret til lokale semi-massive sulfid sektioner. Billeder af mineraliseringen er tilgængelige på selskabets hjemmeside(http://northamericannickel.com/Projektets/Projektets-Overview/Greenland/Maniitsoq/Maniitsoq-Drilling/default.aspx).

Hul ID Fra (m) Til (m) Længde* (m) Magntekis% Pyrit% Kobberkis%
MQ-12-001 5.32 5.56 0.24 15 7 spor
MQ-12-001 5.56 11.82 6.26 2 2 spor
MQ-12-001 11.82 16.94 5.12 20 10 spor
MQ-12-001 16.94 20.84 3.9 spor nil nil
MQ-12-001 20.84 32.3 11.46 10 5 1
MQ-12-002 5.13 9.15 4.02 12 4 1
MQ-12-002 9.15 15.78 6.63 2 1 nil
MQ-12-002 15.78 23.35 7.57 7 3 1
MQ-12-002 23.35 55.9 32.55 1 1 nil
MQ-12-002 55.9 70.08 14.18 10 4 1

* Sand bredde er ukendt. Intervaller er målte kernelængder.

Hul MQ-12-003 og MQ-12-004 testede den sydlige og nordlige forlængelse af EM anomalien forbundet med Imiak Hill mineraliseringen, og fungerer som platform for borehuls EM (BHEM) undersøgelser. Foreløbig tolkning af BHEM undersøgelserne indikerer at mineraliseringen dykker moderat mod syd, og er åben i dybet. Det vedlagte billede (Billede 1) viser positionen af helikopteren og BHEM anomalier i forhold til historiske og aktuelle boringer. På billedet ses de tolkede BHEM anomalier vist med rødt, helikopter EM anomalier med blå, historiske borehuller med grå og NAN´s borehuller med hvid.

En vigtig målsætning for 2012 boringerne på Imiak er at bekræfte tolkningen af helikopter-bårne geofysiske anomalier påvist ved undersøgelser fløjet af Selskabet for nyligt. Tolkningen af anomalier ved Imiak Hill tyder på, at historisk overfladenære boringer blev foretaget parallelt med den nord-nordøstlige orientering af mineraliseringen. De netop afsluttede borehuller skaber hver især en platform for senere EM undersøgelser i dybet. Disse undersøgelser administreres af Crone Geophysics, Mississauga, Ontario og vil være klar umiddelbart efter boringen er færdig. Borehulsundersøgelserne giver et billede af mineralisering i tre dimensioner, og tillader en langt mere nøjagtig modeller, hvorfra man kan planlægge den næste fase af boringer, når Selskabet vender tilbage til dette indsatsområde.

I skrivende stund er fire huller blevet logget, og prøverne vil blive sendt til Actlabs Ancaster, Ontario for analyse. Base metal analyser vil ske ved ICP og syreoplukning. Guld, platin og palladium vil blive analyseret med Fire assay (30 gram) med en ICP-MS afslutning.

NAN´s CEO, Rick Mark, udtaler: "Først vil jeg gerne komplimentere vores Grønlandske team ledet af Chefgeolog, John Pattison Disse skæringer med sulfid mineralisering, så tidligt i programmet, er meget opmuntrende for os alle Vi ser frem til at modtage analyseresultaterne. Der er tydeligvis meget mere arbejde at udføre på dette meget store og prospektive projekt. Mens det nuværende boreprogram vil teste et par yderligere anomalier i 2012, er der i alt 75 luftbårne anomalier i Maniitsoq området. Vi benytter allerede nu denne første sæson i Grønland til at planlægge opsætningen af et længere og større program for næste år, samtidigt med at vi fortsætter vores 2012 boring i denne måned."

Selskabet vil også gerne annoncere udnævnelsen af Neil Richardson som Chief Operating Officer, og Cheryl Messier som Chief Financial Officer i NAN. Mark Fedikow vil fortsætte med at fungere som Bestyrelsesformand og Direktør i selskabet, og Ed Ford vil fortsætte med at fungere som Direktør og Formand for Revisionsudvalget.

BAGGRUND FOR MANIITSOQ PROJEKTET

Maniitsoq-området har set relativt begrænsede efterforskningsaktiviteter på trods af dets store størrelse og omfanget af nikkel mineraliseringer. Historisk efterforskning omfatter boringer efter nikkel mineralisering i perioden mellem 1965 og 1972, hvor 119 overfladenære borehuller blev rapporteret. Hullerne testede overfladeblottet sulfid mineralisering, og overflade elektromagnetiske (EM) anomalier direkte forbundet med mineralisering på overfladen. Alle huller på nær et par stykker blev boret til lave dybder ved hjælp af små bærbare Winkie borerigs. Den gennemsnitlige hullængde var blot 53 meter.

På trods af dette er talrige væsentlige skæringer registreret:

  • Imiak Hill: 9,85 m @ 2,67% Ni, 0,60% Cu,
  • Fossilik: 12,89 m @ 2,24% Ni, 0,63% Cu, og
  • Quagssuk: 4,95 meter @ 1,97% Ni, 0,43% Cu.

I 1995 overfløj Cominco Ltd, i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), en stor del af GNB med et GeoTEM fastvinget, luftbårent EM-system. Relativt få EM anomalier blev påvist. Opfølgende efterforskning og begrænsede overflade geofysiske undersøgelser af Cominco i 1995 og 1996, og ved Falconbridge Limited i 2000 førte ikke til nogen yderligere boringer. Genprøvetagning af KØ borekerne og overflade blotninger af både Cominco og Falconbridge, bekræftede dog den generelt høje nikkelværdi i sulfiderne (omregnet til ca. 8% nikkel i 100% sulfid fra Falconbridges arbejde).

NAN tilegnede sig projektet, fordi Selskabet mener, at området har potentialet til at huse en stort ny nikkel region. Ved at bruge moderne, Time-Domain, helikopter-bårne EM systemer vil efterforskningen mere effektive kunne opdage nikkel sulfid forekomster i det kuperede terræn ved Maniitsoq end den tilsvarende fastvingede undersøgelse fløjet i 1995. Helikopter TDEM systemer var ikke tilgængelige i 1995, og deres forbedrede følsomhed overfor skjulte og dybt liggende nikkel forekomster giver NAN en betydelig fordel i forhold til tidligere efterforskere.

For at se tidligere pressemeddelelser og mere information om NAN og Maniitsoq-projektet kan Selskabets hjemmeside besøges på: www.northamericannickel.com.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Benyt venligst følgende link for at se "Bilede 1", der ledsager denne pressemeddelelse: http://media3.marketwire.com/docs/nan96i.pdf

Om North American Nickel

North American Nikkel er et mineralefterforskningsselskab med 100% enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario, og Thompson, Manitoba nikkel bæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE: VMS) ejer ca. 21 mio. aktier i NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det mere end 70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Hlaycon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen, som er geologisk kontrol for Ni-Cu-PGM. Sådanne geologiske strukturer huser betydelige Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området. Selskabet har også 100% ejerskab af det højlødige South Bay Ni-Cu-PGE projekt nær Thompson, Manitoba samt de store græsrodsprojekter i Thompson North og Cedar Lake områderne, som er en del af det verdensberømte Thompson Nikkel Bælte i Manitoba.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Dr. Mark Fedikow, P. Geo.
Direktør
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4