Tre høj prioritets mål identificeret ved modellering af elektromagnetiske data fra 2011 SkyTEM undersøgelse

January 31, 2012

Vancouver, Britisk Columbia - (Marketwire – 31. januar 2012) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108). North American Nickel ("NAN") meddeler hermed, at den tredimensionale modellering af SkyTEM helikopter Time-Domain elektromagnetiske (EM) data indsamlet sidste efterår over dele af Selskabets Maniitsoq projekt i det sydvestlige Grønland, er færdiggjort, og har identificeret tre højprioritets mål til opfølgning denne sommer. Oplysninger om hver af disse diskuteres i de følgende afsnit.

Højdepunkter:

  • Target B1-L - modelleret som en 330 x 100 m fladt liggende anomali der ligger 160 m under overfladen i en norit intrusion. Anomalien er ikke testet, men tidligere overfladeboringer 100 til 150 m over anomalien påtraf svagt dissemineret nikkel sulfid med op til 0,52% Ni og 0,26% Cu over 12,94 m, hvilket dokumenterer at mineraliseringsprocesser har været aktive i intrusionen.
  • Target B1-B - 700 m lang, ikke testet anomali zone nær overfladen. Orienteringen og styrken af anomalien varierer betydeligt langs dennes orientering. Magnetiske data indikerer at den er indeholdt i et stort (2,5 x 1,0 km) norit legeme.
  • Target B1-J – 170x16 m lang anomali, der har kontakt med overfladen og er sammenfaldende med Imiak Hill, som er den mest betydningsfulde nikkel mineralisering fundet til dato i Maniitsoq licensområdet. Modellen viser, at Imiak Hill mineraliseringen løber parallelt med de fleste af de historiske boringer, og derfor ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt. Modellen har et begrænset dyk (21 m), hvilket tilskrives intens mineralisering på overfladen der skjuler dybereliggende mineralisering. Dette understøttes af tidligere boreskæringer på op til 2,67% Ni og 0,60% Cu over 9,85 m 130 m under overfladen.

North American Nickels CEO, Rick Mark udtaler: "Maniitsoq projektet skrider bemærkelsesværdigt godt frem. Vores primære mål i 2011 var at udnytte moderne luftbårne EM undersøgelsesteknologi i dette meget prospektive nikkel bælte. For femten år anvendte både Falconbridge og Cominco fastvingede fly og datidens teknologi til at lede efter boremål, hvilket ikke virkede. Efter at have overfløjet blot 8% af vores Maniitsoq licens, har vi bevist, at moderne helikopter EM er langt mere effektiv end tidligere teknikker der er anvendt i dette 75 km lange bælte af nikkelbærende norit. Dagens meddelelse beskriver detaljeret, de tre første mål, vi har identificeret i denne potentielle nikkel region."

Baggrund

Som beskrevet i NAN´s pressemeddelelser fra d. 6. og 8. december, 2011, har SkyTEM helikopter EM og magnetiske undersøgelser fløjet over to blokke der dækker ca. 8% af det 4.841 km2 store Maniitsoq projekt opdaget 25 anomalier. Placeringen af projektet og de overfløjne blokke er vist i figur 1 og 2.

Formålet med EM modelleringen der omtales i denne pressemeddelelse, var at undersøge anomalierne i tre dimensioner som forberedelse til opfølgning efterforskning og boring. Alle tre højt prioriterede mål ligger inden for flyveblok 1 (figur 3).

Target B1-L

Målet er sammenfaldende med Spotty Hill, som består af svagt (<1 til 2%) dissemineret sulfid mineralisering i et linseformet noritlegeme der er ca. 400 m langt og 150 m bredt. Det blev fundet i begyndelsen af 1960'erne af Kryolitselskabet Øresund A/S, der testede det med fem meget korte (<60 m lange) huller. Alle fem huller gennemskærer norit med svagt dissemineret nikkel sulfid mineralisering. Den bedste skæring indeholder 0,52% Ni og 0,26% Cu over 12,94 m i norit med ca. 5% sulfid.

SkyTEM undersøgelsen har påvist en moderat EM anomali direkte under blotningen. Modellering indikerer, at anomalien skyldes en fladt liggende leder, ca. 330 m lang og 100 m bred, som ligger i en dybde på 160 m under overfladen, hvilket er over 100 m under det dybeste borehul (figur 4 og 5).

Target B1-B

Dette mål blev modelleret som en serie af seks ledende plader med tykkelser fra 9-43 m, der optræder over en afstand på ca. 700 m. I figur 6 kan det ses, at orienteringen og dykket af pladerne varierer betydeligt langs længderetningen af anomalien, hvilket tyder på, at det ikke er en simpel stratigrafisk leder. Det skal bemærkes, at pladerne i figur 6 er blevet afkortet langs deres udstrækning, med henblik på at vise deres orientering mere klart. I de fleste tilfælde overlapper pladerne langs orienteringen; selvom store hul i den centrale del af anomalien synes reelt.

Målet er beliggende inden for en 2,5x1,0 km magnetisk struktur, der er tolket til at være et norit intrusiv. Nogle af de modellerede plader ligger meget tæt på overfladen, hvorfor det måske er muligt at bestemme kilden til anomalien via overfladeprospektering, som vil blive gennemført i denne sæson.

Target B1-J

Dette mål sammenfalder med Imiak Hill, og viser en 172 m lang og 16 m tyk plade, der er i kontakt medoverfladen, og blot har en dybdeudstrækning på 21 m (figur 7 og 8). Det er dog tydeligt, at mineraliseringen fortsætter et godt stykke under 21 m som påvist af hul Im-9, der gennemskærer 9,85 m massiv til semi-massiv sulfid mineralisering med 2,67% Ni og 0,60% Cu i en dybde på 130 m lodret under overfladen. Det fremgår således, at stærkt ledende materiale på overfladen dækker for dybereliggende mineralisering, hvilket er forventeligt. Modelleringens mest betydelige resultat er dog, at de fleste af de historiske boringer ved Imiak Hill blev orienteret parallelt med mineraliseringens retning, og at området derfor, trods de mange korte borehuller hvoraf mange gennemskærer betydelig mineralisering (se tabellen i figur 8), ikke er blevet testet korrekt. To eller tre huller orienteret vinkelret på mineraliseringen efterfulgt af borehuls 3-komponent EM opmåling er nødvendigt for at få en bedre tolkning af potentialet i denne zone.

Det elektromagnetisk Model Program

Nitten af de 25 ledende anoalier identificeret i 2011 blev modelleret af Condor Consulting i Lakewood, Colorado ved hjælp af Maxwell, et program udviklet af EMIT i Perth, Australien til analyse af EM geofysiske data. Maxwell producerer simple, tredimensionale ledende plademodeller, som reflekterer den observerede signatur fra den analyserede EM anomali. Denne type af modellering er et kraftfuldt efterforskningsværktøj, men det er vigtigt at være opmærksom på metodens begrænsninger, som omfatter følgende:

  • Modellen er begrænset til plader og derfor kan komplekse geometrier kun meget groft tilnærmes.
  • I de fleste tilfælde er der ikke en enkelt unik model, der passer til de observerede data, så operatøren skal foretage nogle antagelser om anomalien.
  • I luftbårne datasæt, som dem der fortolkes her, vil en stærk EM respons nær overfladen ”overdøve” anomalier far dybere områder, hvorfor den øverste del af anomalien vil være væsentligt bedre defineret end den nedre del.

Qualified person
Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel
North American Nikkel er et mineralefterforskningsselskab med 100% enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario, og Thompson, Manitoba nikkel bæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE: VMS) ejer ca. 45% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.841km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det 70 kilometer plus lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Hlaycon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen, som er geologisk kontrol for Ni-Cu-PGM. Sådanne geologiske strukturer huser betydelige Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Bell Lake projektet omfatter en licens på 256 acres, der dækker cirka en kilometer af Mystery Offset Dyken også kendt som MOD. MOD tolkes som værende en forlængelse af Worthington Offset Dyken som inkluderer Vale´s nye Totten Mine og den spændende Victoria forekomst der ejes af Quadra FNX.

Selskabet har også 100% ejerskab af det højlødige South Bay Ni-Cu-PGE projekt nær Thompson, Manitoba samt de store græsrodsprojekter i Thompson North og Cedar Lake områderne, som er en del af det verdensberømte Thompson Nikkel Bælte i Manitoba.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
CEO og Bestyrelsesformand
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118
www.northamericannickel.com

Freeform Communications Inc.
Robert Ferguson
Direktør
778-372-2890

Kilde: North American Nickel Inc.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4