Boringer påbegyndes på North American Nickel´s Maniitsoq Ni-Cu-Co & PGE sulfid projekt, Sydvestgrønland

June 24, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 24. juni 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at kerneboringerne er begyndt på Selskabets 100% ejede Maniitsoq eneretsprojekt. Mindst 3.000 meter er planlagt, og boringerne vil fokusere på at teste høj prioritets VTEM elektromagnetiske (EM) anomalier defineret inden det 70 km lange Grønlandske Norit Bælte, samt på opfølgning af de mange højlødige nikkel sulfid skæringer påtruffet af NAN sidste år ved Imiak Hill og Spotty Hill.

NAN CEO Rick Mark udtaler: "Det komplette felthold er nu i Grønland, og helikopter-baseret feltarbejde, herunder saveprøveudtagning og verificering af overfladeanomalier er undervejs. Boreholdet er også begyndt sit arbejde, og er understøttet af en anden helikopter. Planen er fleksibel, således at vi kan tillade os at bore i områder, der findes interessante af geologerne. COO Neil Richardson er chef for holdet. Vi planlægger at sende kerneprøver ugentligt fra Maniitsoq. Det bliver en spændende sommer for os alle."

Boringerne vil ske med en helikopter-baseret borerig fra Westcore Drilling Ltd. Et borehuls puls EM (BHEM) system, leveret og håndteret af Crone Geophysics & Exploration Ltd., er på stedet. Det forventes, at de fleste huller vil blive undersøgt med BHEM systemet, hvilket vil øge søgeradius i hullerne, så geologer kan målrette de opfølgende huller mere præcist. Systemet kan også anvendes til overfladeopmåling i tilfælde af, at en EM anomali kræver mere detaljeret opmåling før boring.

Sommeren igennem vil feltholdet kortlægge, prøvetage, prospektere og evaluere VTEM anomalier på overfladen. Ca. 660 linje-km VTEM helikopter Time-Domain EM opmåling er planlagt til senere på sæsonen. Undersøgelsen vil blive fløjet af Geotech Ltd., og vil omfatte flere områder af interesse uden for norit bæltet.

Nærmere oplysninger om 2012 Imiak og Spotty Hill skæringerne kan findes i NAN´s pressemeddelelse dateret den 15. januar 2013. En oversigt over nogle af de prioriterede mål for dette års borekampagne er givet i NAN´s pressemeddelelse dateret 20. marts, 2013.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983 km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Dr. Mark Fedikow HBSc., M.Sc., Ph.D., P.Eng., P.Geo., C.P.G, Direktør
North American Nickel Inc.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4