North American Nickel Inc.: Boreprogram på minimum 3.000 meter planlagt til Maniitsoq. Målrettet mod høj prioritets mål og ikke testede VTEM Ledere samt åben højlødig sulfid mineralisering

March 20, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 20. marts 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) - North American Nickel ("NAN") annoncerer hermed, at Selskabet har begyndt forberedelserne til 2013-sommer borekampagnen på det 100% ejede Maniitsoq Ni-Cu-Co-PGE-eneretsprojekt i det sydvestlige Grønland. Feltarbejdet begynder i maj, og boringer er planlagt til at begynde i juni. Et minimum på 3.000 meter er planlagt.

Nylig modellering af luftbårne og borehuls EM data indsamlet i 2012, har identificeret to særligt kraftige anomalier (Figur 1). Disse anomalier betragtes som højprioritet, idet opkoncentreret magmatisk nikkel kobber sulfid ofte producerer stærkt ledende EM anomalier.

De to stærkt ledende anomalier er P-63, en af de VTEM mål, der skal testes i den sydlige del af det 75 km lange og15 km brede Grønlandske Norit Bælte (GNB), og en stejl off hul leder ved Imiak Hill, i forlængelsen af signifikante skæringer foretaget af NAN i 2012.

Den yderst prospektive P-63 VTEM anomali, der ligger kun 10 km fra tidevand i den sydlige del af GNB, er en utestet norit anomali, der ligger langs kanten af en 1,5 kmx0,9 km stor norit intrusion (figur 2). Den har en ekstremt højt beregnet ledningsevne på 14.880 Siemens. For at understrege dette, kan anomalien sammenlignes med ledningsevnen på mineraliseringer ved Imiak Hill og Spotty Hill, hvor NAN har gennemskåret betydelig Ni + Cu ± Co ± PGM mineralisering i 2012:

  • Imiak Hills VTEM anomali har en ledningsevne på 3895 Siemens, og NAN´s borehul MQ-12-002, returnerede 66,08 meter (m) @ 0,55% Ni, 0,2% Cu & 0,02% Co herunder 14,18 m @ 1,33% Ni, 0,38% Cu og 0,04% Co fra 55,90
  • Spotty Hills VTEM anomali har en ledningsevne på 634 Siemens og NAN´s borehul MQ-12-005, påtraf 123,94 m med: 0,81% Ni, 0,21% Cu, 0,03% Co & 0,26 g/t Pt + Pd + Guld (Au) Herunder : 24,20 m @ 1,75% Ni, 0,34% Cu, 0,06% Co & 0,52 g/t Pt + Pd + Au.

P-63 anomalien er orienteret i en lav vinkel til de nord-sydgående flyvelinjer, som er fløjet med relativt stor linjeafstand (200 m). Modelleringen, udført af Condor Consulting i Denver, Colorado, indikerer at anomalien topper 73 m under overfladen, er 14 m tyk, med en indledende udstrækning på 58 m og et dyk mod nordvest over 1.057 m.

Efter afslutningen af den første fase af boring, vil riggen blive flyttet for at fortsætte afgrænsning boring på Imiak Hill og Spotty Hill.

  • Imiak Hill; boringer fortsætter i dybet.

Indledende boringer vil være rettet mod en stærkt ledende, stejltstående borehuls EM anomali opdaget i hul MQ-12-003, som blev boret af NAN i 2012 (figur 3). MQ-12-003 blev boret til at teste forlængelsen af mineraliseringen i MQ-12-002 (beskrevet ovenfor). Hullet gennemskar umineraliseret amfibolit på måldybden. Det menes at amfibolitten repræsenterer en stor blok af grundfjeld, (et fremmedlegeme) fanget i Imiak Hill norit intrusionen. En tre-komponent borehuls elektromagnetisk (BHEM) undersøgelse af MQ-12-003 registrerede en kraftigt ledende, stejltstående anomali lige syd for hullet. 2013 boreprogrammet på Imiak vil begynde med at teste denne anomali, og derefter fortsætte i den mineraliserede trend for yderligere 25 til 50 m.

  • Spotty Hill; Boringer i fortsættelsen af mineralisering.

Indledende boringer starter fra hul MQ-12-005 med 25 til 50 m dybde udvidelser (Figur 3). Hvert hul vil blive undersøgt ved hjælp af en tre-komponent borehuls elektromagnetisk (BHEM) undersøgelse for at følge den ledende sulfid-mineralisering til større dybde. I øjeblikket er mineraliseringen kun blevet boret til 145 m under overfladen og er åben i dybet.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 21 mio. aktier i NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

De to første fund af økonomisk mineralisering ved Imiak Hill og Spotty Hill bekræfter den høje værdi og potentialet i GNB

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

WIC ligger 13 km sydøst for Sudbury, og 1 km syd for den Trans-Canadiske Hovedvej 17 ved Wanapitei. Det er en udstrakt 5,6x2,4 km lagdelt mafisk intrusion med nordøstlig-sydvestlig retning, der indeholder nikkel-kobber-PGE mineraliseret gabbro-norit og en gabbro "Injektions Breccia Zone".

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4