North American Nickel Inc.: Første fase af metallurgisk testarbejde bekræfter pentlandit i sulfid-mineraliseringen ved Maniitsoq

March 14, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 14. marts 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) - North American Nickel ("NAN") annoncerer hermed at Selskabet har modtaget de første resultater fra metallurgiske undersøgelser udført af SGS Canada Inc. ("SGS"). SGS, har ved hjælp af QEMSCAN analyse på prøver af mineraliseret borekerne fra NAN´s 100% ejede Maniitsoq Ni-Cu-Co-PGE sulfid eneretsprojekt i det sydvestlige Grønland fastlagt at nikkel-mineraliseringen er domineret af pentlandit.

Det er et positivt første skridt for metallurgien ved Maniitsoq da pentlandit er det vigtigste nikkel mineral i verdens nikkelmineområder.

Når de metallurgiske undersøgelser er afsluttet af SGS, håber NAN at fastlægge de makroparametre, der skal guide efterfølgende metallurgisk testarbejde på de mange overfladenære Ni, Cu, Co og PGM bærende sulfid-mineraliseringer beliggende i det 75x15 km store Grønlandske Norit Bælte.

QEMSCAN analysen udføres i tre etaper, hvoraf den første etape nu er færdig, og de to efterfølgende faser er igangværende. Resultater forventes i april.

John Pattison, North American Nickel´s Chef Geolog udtaler: "Den første fase, dækker kun små dele af kernen, men resultaterne er meget opmuntrende, da vi nu kan bekræfte medium og grovkornet pentlandit i to ud af tre prøver. Vi ser frem til at modtage resultaterne af partikel mineral analysen (PMA), da de vil give os en indikation på hvor let sulfiderne kan frimales. På trods af at Maniitsoq projektet er på et relativt tidligt stadie, er det ikke for tidligt at begynde at undersøge de metallurgiske egenskaber i mineraliseringen, samtidigt med at vi planlægger succesfulde boringer af flere mål i 2013. "

De tre etaper af QEMSCAN analysen omfatter:

  1. Billeder af polerede kerneprøver for at bestemme den lokale mineralogi og teksturer i to dimensioner.
  2. Partikel mineral analyse (PMA), på større, grovere knust kernemateriale for at bestemme mineralogi, kornstørrelsesfordeling og rumlig karakterisering, herunder frimaling af sulfidmineraler.
  3. Elektronmikrosonde analyse (EMPA) til kvantitativ mineral kemi for at undersøge graden af sammenvoksninger, herunder nikkel i magnetkis og silikater.

Billeder af polerede sektioner fremstillet på tre prøver af mineraliseret borekerne fra etape 1 er vist nedenfor:

To billeder er fra Imiak Hill og et fra Spotty Hill området. Disse billeder er farvekort af mineralerne i tyndslib. På trods af at synsfeltet er relativt begrænset, viser de vigtige teksturer og karakteristika i mineraliseringen. For hvert billede er den samlede procentdel af hvert enkelt mineral angivet i en tabel under billedet.

Imiak Hill prøve L163163 indeholder næsten 15% pentlandit, og størstedelen synes at være groft til mediumkornet mens mindre mængder forekommer som udfældningsflammer i magnetkis.

Prøve L163164 er også fra Imiak Hill, og indeholder en stor mængde kobberkis foruden pentlandit. I denne prøve er størstedelen af pentlandit forbundet med kobberkis, og er medium til grovkornet.

Den øverste venstre halvdel af Spotty Hill prøve L163593 er domineret af magnetkis med orthopyroxen sammenvoksninger. Pentlandit forekommer som fine korn og udfældnings flammer i magnetkis

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om QEMSCAN

QEMSCAN er en forkortelse for Kvantitativ Evaluering af Materialer ved Skanning Elektron Mikroskopi. Det er et automatisk system, der er konfigureret til at måle mineralogisk variabilitet baseret på kemi i mikrometer målestok. QEMSCAN udnytter både back-scatter elektron (BSE) signal intensitet samt et røntgen (EDS) signal ved hvert målepunkt. EDS røntgenmålinger eller røntgenspektre bruges til at identificere de enkelte mineraler i hvert målepunkt ved sammenligning med kendte mineralværdier i en database. Mineralets sammensætning, kvantitative mængde og tilknytning til andre mineraler kan hermed bestemmes. Oplysninger om mineraltekstur, såsom variationer på tværs af mineralet, kornstørrelsesformer, frigørelses egenskaber og sammenvoksninger kan rapporteres numerisk og grafisk.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 21 mio. aktier i NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

De to første fund af økonomisk mineralisering ved Imiak Hill og Spotty Hill bekræfter den høje værdi og potentialet i GNB.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området. WIC ligger 13 km sydøst for Sudbury, og 1 km syd for den Trans-Canadiske Hovedvej 17 ved Wanapitei. Det er en udstrakt 5,6x2,4 km lagdelt mafisk intrusion med nordøstlig-sydvestlig retning, der indeholder nikkel-kobber-PGE mineraliseret gabbro-norit og en gabbro "Injektions Breccia Zone".

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4