North American Nickel Inc.: Fund af nye nikkel-mineraliserede intrusioner ved Maniitsoq

November 21, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 21. november 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at de seneste borekerne analyseresultater bekræfter fundet af betydelige nikkel (Ni) kobber (Cu) kobolt (Co) og ædelmetal (Platinum + Palladium + Guld) mineraliserede intrusioner udenfor det højlødige Imiak Hill Kompleks i det 75 km lange Grønlandske Norit Bælte (GNB). Analyseresultaterne omfatter 6,51m @ 0,44% Ni og 0,20% Cu, herunder 0,73m @ 2,35% Ni og 1,21% Cu. Det nye fundområde ligger cirka 18 km syd for Imiak Hill Komplekset.

De nyfundne intrusioner blev, på trods af ringe blotningsgrad, identificeret i forbindelse med feltarbejde i 2013 som verificerede en gruppe af tre VTEM ledere betegnet P-13 zonerne (se figur 1 og 2: http://media3.marketwire.com/docs/ NR_112113_NAN_Fig1and2.pdf). Små rustzoner blev bemærket flere steder i P-13 indsatsområdet, og 3 EM ledere blev efterfølgende boretestet med i alt tre huller (MQ-13-032 til 034).

NAN CEO, Rick Mark, udtaler: ”Fundet af overfladenær nikkel, kobber, kobolt og PGM-mineralisering ved P-13 området, er yderligere evidens for potentialet i Maniitsoq regionen. Disse indledende overfladeresultater, kombineret med den tilhørende borehulsgeofysik, er tegn på, hvad vi oprindeligt så i det højlødige Imiak Hill Kompleks. Det er vigtigt at huske på, at 2013-efterforskningsprogrammet der bekræftede denne luftbårne anomali, var den første af sin art i mere end et årti, så der er meget mere at lære i Maniitsoq udenfor vores primære fokusområde, Imiak Hill Komplekset. Dette er det fjerde nye fund af nikkel-sulfid-mineralisering ved Maniitsoq i år som dokumenterer efterforskningssuccesen for NAN´s tekniske team."

MQ-13-032 testede en 200m lang, nordøst-gående anomali og gennemskar en massiv sektion af norit og leucogabbro indeholdende fire intervaller med Ni-Cu-Co-PGM-mineralisering som anført i tabel 1 nedenfor. Hullet blev undersøgt med en Crone trekomponents-borehulssonde EM (BHEM), og geofysisk respons blev påvist ved hver af de fire mineraliserede sektioner, hvilket antyder tilstedeværelsen af stærkere mineralisering nærheden.

Table 1: MQ-13-032 signifikante analyser
From m To m Core

Length

m (1)
Ni % Cu % Co % Pt g/t Pd g/t Au g/t TPM

g/t (2)
S % Bore Hole

EM

Response

Type
Interval 1 69.70 93.44 23.74 0.13 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.53 Off-hole
Inklusiv 91.61 91.90 0.29 1.29 0.24 0.03 0.11 0.04 0.02 0.17 5.87
Interval 2 99.35 105.86 6.51 0.44 0.20 0.01 0.09 0.01 0.01 0.11 1.92 Off-hole
Inklusiv 101.79 102.52 0.73 2.35 1.21 0.05 0.68 0.06 0.03 0.77 9.71
Interval 3 137.80 138.24 0.44 1.38 0.45 0.04 0.16 0.05 0.01 0.22 6.78 Off-hole
Interval 4 150.56 159.22 8.66 0.33 0.09 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 1.63 Off-hole
Inklusiv 157.21 159.22 2.01 0.88 0.22 0.03 0.07 0.02 0.00 0.09 4.45
Inklusiv 157.21 157.67 0.46 2.20 0.70 0.07 0.18 0.06 0.02 0.26 12.30
Note: (m) = meter, % = procent, g/t = gram pr. Ton
(1) Angivet kernelængde er ikke sand længde
(2) TPM er total precious metals (guld+platin+palladium)

Ved afslutningen af boringen blev hullet undersøgt med en Crone trekomponent-EM sonde. De endelige resultater af undersøgelsen er stadig undervejs, men foreløbig tolkning viser off-hul anomalier associeret med alle fire mineraliserede intervaller, hvilket antyder tilstedeværelsen af stærkere mineralisering i nærheden.

Den polymetalliske karakter af mineraliseringen i MQ-13-032 er i overensstemmelse med Imiak Hill Komplekset, og understreger betydningen af off-hul BHEM responsens tilknytning til mineraliseringen. Off-hul responsen vil blive fulgt op i 2014.

MQ-13-033 testede en svag VTEM anomali med kort udstrækning beliggende 200m vest for MQ-13-032. Hullet gennemskar ikke mineraliseret granit og granodiorit gnejs. Intet ledende materiale blev påvist, og en EM-undersøgelse af hullet afslørede ikke nogen off-hul anomalier. I området finder der dog en stor mængde eroderede og rustne blokke af norit.

MQ-13-034 testede en svag, VTEM anomali med kort udstrækning beliggende 275 sydøst for MQ-13-032, og gennemskar 41m med norit med lokalt svagt dissemineret sulfid-mineralisering. Væsentlige analyseresultater er anført i tabel 2. Det bedste resultat inkluderer 1,10m med 0,65% Ni, 0,15% Cu og 0,13 g/t TPM. Borehuls BHEM geofysisk blev ikke udført på grund af gentagne kollaps af borehullet.

Table 2: MQ-13-034 significant assays
Fra m Til m Kerne Længde

m (1)
Ni % Cu % Co % Pt g/t Pd g/t Au g/t TPM

g/t (2)
S % Borehuls

EM

Respons*
Interval 1 73.50 76.22 2.72 0.16 0.07 0.00 0.02 0.02 0.03 0.07 0.59 Not surveyed
Interval 2 82.00 84.50 2.50 0.38 0.14 0.01 0.04 0.03 0.03 0.10 1.67 Not surveyed
Inklusiv 83.40 84.50 1.10 0.65 0.15 0.02 0.06 0.04 0.03 0.13 2.83
Note: (m) = metres, % = percent, g/t = grams per tonne
(1) Kernelængde er ikke sand længde
(2) TPM er total precious metals (guld+platin+palladium)
* Hul MQ-13-034 blev ikke undersøgt på grund af dårlige forhold

Analyseresultater er også blevet modtaget for hul MQ-13-030 og MQ-13-031, der ligger cirka 21,8 km nordøst for P-13 området (figur 1). De to huller, testede VTEM anomalien P-49 der ligger 9 km øst for Imiak Hill Komplekset. Ingen af hullerne gennemskar nogen væsentlig nikkel-mineralisering.

2013 boreprogrammet ved Maniitsoq er nu færdigt, og planlægningen til næste år er påbegyndt. Fokus i 2014 vil være på at udvide de mange højlødige mineraliserede zoner i Imiak Hill Komplekset (se pressemeddelelser dateret d. 10. oktober og 23. og 7. november for nærmere oplysninger om disse zoner), at følge op nye fund andre steder i GNB (såsom P-13) og at fortsætte med at teste høj prioritets VTEM mål i hele projektområdet ved Maniitsoq.

Borehuls koordinater og andre detaljer om de fem huller omtalt i denne pressemeddelelse, er anført i tabel 3.

Tabel 3. Borehuls koordinater for hul MQ-13-030 til 34. Der anvendes koordinater med WGS 84 UTM zone 22 Nord. Boreretning er grader fra sand nord. Højde angiver meter over havets overflade.

Hul Nummer UTM Øst*

(m)
UTM Nord*

(m)
Højde

(m)
Længde

(m)
Boreretning

(sand)
Dyk Mål
MQ-13-030 488025 7257448 649 98.00 343° -45° P-49
MQ-13-031 488082 7257461 649 116.00 340° -55° P-49
MQ-13-032 475094 7239992 303 221.00 145° -60° P-13-1
MQ-13-033 474922 7239898 325 150.00 320° -60° P-13-2
MQ-13-034 475384 7239742 304 173.00 325° -50° P-13-3

Borelogs og yderligere kort er tilgængelige på selskabets hjemmeside på http://www.northamericannickel.com/

Borekerne analyseresultaterne vurderes som en del af en kvalitetssikrings- og kvalitetskontrol-procedure, der omfatter brug af multi-element, certificerede standarder med kendte ædle og base metal værdier, tomme standarder og kontrolforanstaltninger til at bestemme nøjagtighed og præcision af analyseresultaterne. Borekerneanalyser blev udført af ALS Scandinavia AS ved Öjebyn, Sverige. Tre analysemetoder blev anvendt til at bestemme element koncentrationer i bjergartsprøver forelagt ALS. Disse var 1. En multi-element skanning med syreoplukning og ICP / ICP-AES afslutning; 2. Au, Pt og Pd Fire assay på en 30 gram prøve med ICP-AES afslutning; og 3. Prøver med > 1,00% Ni eller Cu blev re-analyseret med ICP-AES kalibreret til malm detektionsgrænser. Prøver med> 0,50% S blev re-analyseret med Leco og infrarød spektroskopi.

Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt & PGM-projektet i det sydvestlige Grønland omfatter det 75 kilometer lange Grønlandske Norit Bælte (GNB), og er 100% ejet af North American Nickel.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 23,9% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 5.106 km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon, er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platin gruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow, Direktør, North American Nickel Inc.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
For yderligere information kontakt venligst:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4