North American Nickel Inc.: Oversigt over 2012 boringer og resultater fra Maniitsoq-projektet, Sydvestgrønland

January 15, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 15. januar 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) North American Nickel ("NAN") giver hermed en sammenfatning af resultaterne fra 2012-boreprogrammet ved Maniitsoq. Projektet blev indledt i 2011, og dette var NAN´s første boreprogram. De positive resultater bekræfter det økonomiske potentiale i projektet, og demonstrerer effektiviteten af helikopter og borehuls geofysik med henblik på at lokalisere nikkel-sulfid-mineralisering i projektområdet.

Væsentlige resultater blev rapporteret efterhånden som de blev tilgængelige i slutningen af 2012. Denne meddelelse indeholder flere tekniske detaljer om borehullerne, herunder borelokaliteter, og flere nye borerelaterede data (vedlagt).

HØJDEPUNKTER

  • Højlødige, multi-element skæringer over betydelige intervaller blev påtruffet i tre huller på to af de tre lokaliteter boret i 2012 (anomal mineralisering blev gennemskåret på den tredje lokalitet):

MQ-12-001 (Imiak Hill)

26,98 m @ 0,98% Ni, 0,44% Cu og 0,04% Co

Inklusiv 16,64 m @ 1,36% Ni, 0,52% Cu og 0,05% Co

Inklusiv 5,12 m @ 2,20% Ni, 0,55% Cu, 0,07% Co

MQ-12-002 (Imiak Hill)

66,08 m @ 0,55% Ni, 0,20% Cu og 0,02% Co

Inklusiv 5,15 m @ 1,22% Ni, 0,49% Cu og 0,04% Co

Inklusiv 14,18 m @ 1,33% Ni, 0,38% Cu og 0,04% Co

MQ-12-005 (Spotty Hill)

123,94 m @ 0,81% Ni, 0,21% Cu, 0,03% Co og 0,26 g/t Pt + Pd + Au

Inklusiv 24,20 m @ 1,75% Ni, 0,34% Cu, 0,06% Co og 0,52 g/t Pt + Pd + Au

Inklusiv 8,20 m @ 2,39% Ni, 0,21% Cu, 0,07% Co og 0,60 g/t Pt + Pd + Au

  • Borehuls EM undersøgelser og historiske boringer indikerer at Imiak Hill mineraliseringen er åben i dybet. Spotty Hill mineraliseringen er også åben i dybet, og i forlængelsen mod sydøst.

Programmet løb fra 27. august til 16. september, og bestod af ni diamant borehuller på alt 1.551 m. Hullerne blev boret på tre lokaliteter: Imiak Hill, Spotty Hill og Fossilik II - anomali P-59-området (figur 1).

Væsentlige skæringer med sulfid-mineralisering indeholdende højlødig nikkel + kobber + kobolt ± ædel metaller blev gennemskåret på de tilstødende lokaliteter Imiak Hill og Spotty Hill, og anomal mineralisering blev påtruffet ved Fossilik II (figur 2 og 3). Disse lokaliteter er beliggende i det nyligt anerkendte Maniitsoq meteoritnedslagsområde (sammenligneligt i størrelse med Sudbury, og muligvis det største nedslagsområde på Jorden). Sulfid-mineralisering er indeholdt i norit intrusioner i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det nærmeste tidevand er ved Kangia Fjord, 35 kilometer mod sydvest; Maniitsoq kystlinjen er fri for pakis året rundt.

Væsentlige skæringer er opsummeret i tabel 1 og borehulskoordinater er anført i tabel 2. Baggrund for Maniitsoq projektet og kopier af borelogs fra 2012, herunder Ni, Cu, Co, Pt, Pd, Au og S analyseresultater, er tilgængelige på selskabets hjemmeside

Table 1: Signifikante skæringer
Hul # Fra

(m)
Til

(m)
Længde

(m)
Ni

(%)
Cu

(%)
Co

(%)
Pt

(g/t)
Pd

(g/t)
Au

(g/t)
S

(%)
MQ-12-001 5.32 32.30 26.98 0.98 0.44 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 5.26
Inklusiv 11.82 28.46 16.64 1.36 0.52 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 7.08
Inklusiv 11.82 16.94 5.12 2.20 0.55 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 10.16
Inklusiv 23.35 28.46 5.11 1.74 0.48 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 8.22
MQ-12-002 4.00 70.08 66.08 0.55 0.20 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 2.25
Inklusiv 4.00 9.15 5.15 1.22 0.49 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 4.96
Inklusiv 55.90 70.08 14.18 1.33 0.38 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 5.19
MQ-12-003 59.29 67.00 7.71 0.18 0.06 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.09
MQ-12-005 41.36 165.30 123.94 0.81 0.21 0.03 0.12 0.11 0.03 2.91
Inklusiv 117.80 142.00 24.20 1.75 0.34 0.06 0.22 0.25 0.05 6.30
Inklusiv 117.80 126.00 8.20 2.39 0.21 0.07 0.28 0.30 0.02 7.44
MQ-12-006 78.90 82.11 3.21 0.63 0.10 0.04 0.01 <0.01 <0.01 5.40
MQ-12-007 78.24 82.31 4.07 0.30 0.13 0.02 0.01 <0.01 <0.01 1.67
Inklusiv 82.01 82.31 0.30 1.46 0.86 0.08 0.08 0.01 0.01 9.01
MQ-12-009 8.00 127.00 119.00 0.17 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.43
Inklusiv 61.00 73.56 12.56 0.26 0.06 0.02 0.03 0.03 0.01 0.88
Table 2: Borehulsoplysninger
Hul # UTM Øst*

(m)
UTM Nord*

(m)
Højde**

(m)
Boreretning(°) Dyk (°) Længde

(m)
Area / Mål
MQ-12-001 477455 7257225 546 275 -45 106.07 Imiak Hill
MQ-12-002 477455 7257225 546 275 -70 173.12 Imiak Hill
MQ-12-003 477485 7257186 543 275 -73 292.00 Imiak Hill
MQ-12-004 477459 7257260 540 275 -45 95.40 Imiak Hill
MQ-12-005 478937 7257298 628 222 -65 237.13 Spotty Hill
MQ-12-006 473878 7248498 604 320 -50 109.11 Fossilik II
MQ-12-007 473878 7248498 604 317 -50 120.70 Fossilik II
MQ-12-008 473680 7248678 645 330 -70 224.94 VTEM P-59
MQ-12-009 478877 7257351 613 222 -60 192.32 Spotty Hill
Total: 1550.79 m

* WGS84 UTM Zone 22N

** Meter over havet

Imiak Hill blev udforsket i 1960'erne af Kryolitselskabet Øresund A / S (KØ), der borede tretten huller på i alt 1.234 m. Mange af hullerne gennemskar Ni-sulfider, men med undtagelse af hul Im-9, var mineraliseringen sporadisk og det var ikke muligt at følge den mere end 60 m under overfladen.

NAN´s helikopter-bårne elektromagnetiske (EM) undersøgelser, der blev gennemført i 2011 og 2012, identificerede stærke anomalier forbundet med Imiak Hill. Orienteringen af anomalierne var subparallel med retningen af KØ´s borehuller, hvilket antydede at mineraliseringen ikke blevet testet korrekt. Ved hjælp af helikopter EM data, planlagde NAN hul MQ-12-001 til 004 for at teste anomalierne vinkelret på mineraliseringen. Et Crone 3-komponent borehuls EM-system (BHEM) blev anvendt til at følge mineraliseringen i dybet. Resultaterne fra boringerne, kombineret med BHEM og historiske boringer, viser tydeligt, at mineraliseringen løber mod nord-nordvest, dykker stejlt mod øst og fortsætter i dybet mod syd.

Hul MQ-12-001 var designet til at skære midten af sammenfaldende VTEM og SkyTEM anomalier tilknyttet Imiak Hill. Hullet gennemskar 26,98 meter med massiv, netværks og dissemineret sulfid-mineralisering med et gennemsnit på 0,98% Ni, 0,44% Cu og 0,04% Co. Mineraliseringen optræder fra 5,32-32,30 meters dybde i hullet som blev boret med en hældning på 45 °, og omfattede et 16,64 meter interval med 1,36% Ni, 0,52% Cu og 0,05% Co, som også indeholdt en 5,12 m sektion med 2,20% Ni, 0,55% Cu og 0,07% Co.

MQ-12-002 blev boret på samme sted og med samme retning (275 °) som MQ-12-001 med en hældning på 70 °, og gennemskar 66,08 meter med afvekslende massiv, netværks og dissemineret sulfid-mineralisering med et gennemsnit på 0,55% Ni, 0,20% Cu og 0,02% Co, herunder en 5,15 meter sektion med 1,22% Ni, 0,49% Cu og 0,04% Co og et yderligere 14,18 meter interval med 1,33% Ni, 0,38% Cu og 0,04% Co.

MQ-12-003 var designet til at skære den mineraliserede zone ca. 75 m i forlængelse af hul MQ-12-001 og MQ-12-002. Dykket (55 ° syd) blev tolket ud fra BHEM data. En stor blok af en ikke mineraliseret bjergart blev påtruffet i noritten på måldybden (125 meter). En BHEM undersøgelse af hullet registrerede en anomali beliggende umiddelbart syd for hullet på måldybden, hvilket tyder på, at mineralisering blev blokeret af det store fremmedlegeme. Den eneste sulfid-mineralisering der blev påtruffet i MQ-12-003 var mellem 59,29 og 67,00 meter, og bestod af svagt til 5% dissemineret magnetkis og pyrit. Denne 7,71 m lange sektion har et gennemsnit på 0,18% Ni og 0,06% Cu. Det historiske hul Im-9 der gennemskar 9,85 m 2,67% Ni og 0,60% Cu ca. 12 meter under MQ-12-003 bekræfter, at mineraliseringstendensen forbliver åben under hullet.

MQ-12-004 blev placeret for at teste toppen af den mineraliseret tendens cirka 35 meter nord for MQ-12-001 og 002, men ramte ikke nogen væsentlig mineralisering. BHEM resultater viser, at hullet passerede under mineraliseringen. Det nærliggende historiske hul Im-2 gennemskar 5.51 meter mineralisering med 1,17% Ni og 0,24% Cu ca. 20 m over MQ-12-004.

Spotty Hill er en historisk lokalitet bestående af dissemineret sulfid-mineralisering i norit som er eksponeret på overfladen over et område på ca. 250x100 meter. KØ borede fem korte (<60 m lange) huller med forskellige orienteringer for at teste mineraliseringen. Alle hullerne påtraf disseminerede sulfider, med den bedste skæring indeholdende 12,94 m @ 0,52% Ni og 0,26% Cu.

I 2012 påviste NAN´s VTEM undersøgelse en stærk leder langs den sydvestlige del af området. Maxwell modellering af anomalien i tre dimensioner, indikerede at der var tale er rør-lignende legeme med et næsten lodret dyk. Toppen af anomalien blev tolket til at ligge 30 til 50 meter under overfladen.

MQ-12-005 blev boret for at teste midten af en VTEM anomali, og gennemskærer 123,94 m med dissemineret og lokalt semi-massiv sulfid-mineralisering i norit. De 123,94 m har et gennemsnit på 0,81% Ni, 0,21% Cu, 0,03% Co og 0,26 g/t ædelmetaller (Pt + Pd + Au), herunder en sektion på 24,20 m indeholdende 1,75% Ni, 0,34% Cu, 0,06% Co og 0,52 g/t ædelmetaller. Nikkel tenoren i sulfid-mineralisering er gennemsnitligt 9,0% Ni omregnet til 100% sulfid.

Den højlødige mineralisering synes ikke at fortsætte mod nordvest, da MQ-12-009, boret ca. 75 m nordvest for MQ-12-005, kun gennemskærer svagt dissemineret sulfid-mineralisering med et gennemsnit på 0,17% Ni og 0,03% Cu over en kernelængde på 119 meter. Den højlødige mineralisering forbliver dog åben nedefter og sydøst for MQ-12-005.

Fossilik II viser ligger 10 km sydvest for Imiak og Spotty Hill områderne. Det er en dårligt blottet rustzone placeret på en stejl overdækket skråning langs den sydvestlige ende af et stort (8 km2) norit legeme. I 1968 borede KØ et kort (35 m) skråhul (FoII-1) under rustzonen og gennemskar 12,89 m mineralisering med 2,24% Ni og 0,63% Cu. Et andet hul (FoII-2), boret året efter, gennemskar 27,37 m mineralisering med 0,56% Ni og 0,98% Cu ca. 10 m under skæringen i FoII-1. To andre huller (FoII-3 og 13) boret 40 og 50 m øst for rustzonen gennemskar kun mindre mængder af mineralisering.

NAN´s VTEM undersøgelse påviste en anomali sammenfaldende med Fossilik II rustzonen, og tolkningen indikerede, at mineraliseringen måske fortsatte under FoII-1 og 2, samt mod sydvest og nordøst. VTEM Undersøgelsen påviste en anomali ca. 250 m nordvest for Fossilik II rustzonen. Denne anomali, kaldet P-59, blev tolket til at ligge omkring 85 m under overfladen, med en rør-lignende form og dykkende stejlt (60 °) mod sydøst. P-59 er ikke blevet testet ved tidligere boringer.

MQ-12-006 blev placeret for at teste Fossilik II rustzonen ca. 45 m under KØ´s huller og skærer VTEM anomalien P-59 i en dybde på ca. 330 m under overfladen (samlede planlagte hullængde er ca. 400 m). Hullet gennemskar 3,21 m med mineraliseret gabbro med 0,63% Ni og 0,10% Cu 40 m direkte under KØ´s hul FoII-2. Hullet blev afbrudt i en dybde på 109,11 m i det boreretningen var afvigende således, at det ville ramme forbi P-59.

MQ-12-007 blev boret på samme sted og med samme dyk som MQ-12-006 men boreretningen blev ændret med nogle få grader i et forsøg på at kompensere for afvigelser. Hullet gennemskar lignende mineralisering som MQ-12-006, men kom også ud af kurs og blev afsluttet i en dybde på 120,7 m.

MQ-12-008 blev boret 265 m nordvest for hul MQ-12-006 og 007, og er designet til at skære toppen af anomali P-59 ca. 125 m under overfladen. Hullet påtraf norit, men ingen signifikant mineralisering blev gennemskåret. Off-hul BHEM anomalier blev påvist over og under hullet.

BHEM data fra hul MQ-12-007 og 008 (hul MQ-12-006 blev ikke undersøgt) angiver at Fossilik II mineraliseringen er meget begrænset i omfang. Yderligere analyse af BHEM og VTEM data er nødvendig for at afgøre, om yderligere boring er berettiget på P-59 anomalien. Kimberlit dykes på op til 7,29 m længde, blev gennemskåret i hullerne MQ-12-006 og 007. Prøver er blevet fremsendt til Forskningsrådet i Saskatchewan for kimberlit indikator mineral frimaling og mikro- og makro-diamant udvinding.

Selskabet meddeler også, at det har givet aktieoptioner til visse medarbejdere og konsulenter i selskabet til at erhverve op til 300.000 ordinære aktier i Selskabets kapital i henhold til Selskabets aktieoptionsprogram. Optionerne kan udnyttes, senest 5. januar, 2018, til en udnyttelseskurs på $ 0,15 per aktie.

OM MANIITSOQ PROJEKTET

Maniitsoq Ni-Cu-PGM projektet er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, en sikker, stabil, og minedrifts-venlig region. Den sydvestlige kyst af Grønland er sejlbar året rundt, med en række muligheder for anlæg af dybtvandshavne.

Som beskrevet i tidligere pressemeddelelser fra NAN, og vist i figur 1, er Maniitsoq-projektet fokuseret på det 75 km lange og 15 km brede Grønlandske Norit Bælte (GNB), hvoraf størstedelen er beliggende inden for NAN´s eksklusive efterforskningslicenser med et samlet areal på 4.983 km2. GNB er særligt attraktivt for nikkelsulfid efterforskning, da bæltet indeholder talrige nikkel-mineraliseringer med konstant høj nikkel tenor.

Siden tildelingen af Maniitsoq-projektet i 2011, har NAN afsluttet helikopter-bårne EM undersøgelser over det meste af GNB. Der er fundet talrige utestede anomalier, som evalueres gennem efterforskning og kerneboringer.

For tidligere pressemeddelelser og mere information om NAN og Maniitsoq-projektet kan du besøge virksomhedens hjemmeside på www.northamericannickel.com.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Kvalitetssikring/Kvalitetskontrol og analysemetode

Borekerne analyseresultaterne vurderes som en del af en kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolprocedure, der omfatter brug af multi-element, certificerede standarder med kendte ædle og base metal værdier, tomme standarder og kontrolforanstaltninger til at bestemme nøjagtighed og præcision af analyseresultaterne. Borekerneanalyser blev udført af Activation Laboratories Ltd Ancaster, Ontario.

Tre analysemetoder blev anvendt til at bestemme element koncentrationer i bjergartsprøver forelagt ALS. Disse var 1. En multi-element skanning med syreoplukning og ICP / ICP-AES afslutning; 2. Au, Pt og Pd Fire assay på en 30 gram prøve med ICP-AES afslutning; og 3. Prøver med > 1,00% Ni eller Cu blev re-analyseret med ICP-AES kalibreret til malmdetektionsgrænser.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 21 mio. aktier i NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

De to første fund af økonomisk mineralisering ved Imiak Hill og Spotty Hill bekræfter den høje værdi og potentialet i GNB.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

WIC ligger 13 km sydøst for Sudbury, og 1 km syd for den Trans-Canadiske Hovedvej 17 ved Wanapitei. Det er en udstrakt 5,6x2,4 km lagdelt mafisk intrusion med nordøstlig-sydvestlig retning, der indeholder nikkel-kobber-PGE mineraliseret gabbro-norit og en gabbro "Injektions Breccia Zone".

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4