North American Nickel Inc.: Signifikant semi-massiv til massiv sulfid-mineralisering gennemskåret

August 23, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 23. august 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at diamant borehul MQ-13-026 gennemskærer en 18,62 meter lang sulfid-mineralisering med et gennemsnit på ca. 40 - 45% sulfider, herunder adskillige sektioner med 65% til 80% sulfider, i noritiske værtsbjergarter ved Imiak Hill nikkel-kobber-kobolt zonen på Maniitsoq-projektet. (se MQ-13-026 tabel). Det er den dybeste af tre sulfid skæringer, som alle er beskrevet i denne meddelelse, som er blevet boret på Imiak Hill i 2013. Borekernerne er blevet logget, savet i halve og sendt til ALS Chemex i Sverige til analyse. Analyseresultaterne for alle tre huller er undervejs, og yderligere boringer er planlagt.

Figur 1 er et højt opløseligt foto, der viser hele den 18,62 m lange skæring i MQ-13-026, som indeholder inklusioner af semi-massive til massive sulfider.

NAN COO, Neil Richardson, udtaler: "Vi er glade for at rapportere, at borehul MQ 13-026 er den bedste skæring, vi har set til dato med intens sulfid-mineralisering og vores BHEM undersøgelser viser, at Imiak Hill stadig åben nedad. Det også vigtigt at bemærke, at intensiteten af sulfid mineraliseringen som er påvist i de tre huller, der henvises til i denne meddelelse, er stigende med dybden. Det er således almindeligt kendt, at de fleste nikkel forekomster optræder på eller nær bunden af mafiske intrusioner, så vi vil fortsat følge den højlødige mineralisering ned mod bunden af Imiak Hill norit intrusionen med ekstra boringer og borehuls geofysik."

Borehul MQ-13-026 gennemskærer semi-massive til massive sulfider med adskillige sektioner, der indeholder 65-80% total sulfider. En beskrivelse af skæringen er givet i nedenstående tabel:

MQ-13-026 sulfidskæringer

Fra (m) Til (m) Længde (m) Beskrivelse
156.70 157.16 0.46 Norit, godt mineraliseret, 25% sulfid
157.16 161.17 4.01 Norit, semi-massiv sulfid, 75% sulfid
161.17 162.10 0.93 Norit, godt mineraliseret, 20% sulfid
162.10 162.53 0.43 Norit, semi-massiv sulfid, 75% sulfid
162.53 164.00 1.47 Norit
164.00 164.42 0.42 Norit, semi-massiv sulfid, 85% sulfid
164.42 165.20 0.78 Norit, godt mineraliseret, 30% sulfid
165.20 165.94 0.74 Norit, semi-massiv sulfid, 85% sulfid
165.94 166.97 1.03 Norit, 2-3% sulfid
166.97 167.62 0.65 Norit, semi-massiv sulfid, 70% sulfid
167.62 168.00 0.38 Norit
168.00 168.20 0.20 Norit, semi-massiv sulfid, 70% sulfid
168.20 168.77 0.57 Norit, godt mineraliseret, 40% sulfid
168.77 172.07 3.30 Norit, semi-massiv sulfid, 75% sulfid
172.07 172.61 0.54 Norit
172.61 175.32 2.71 Norit, semi-massiv sulfid, 70% sulfid

Bemærk: De visuelle sulfid skøn og beskrivelserne i denne pressemeddelelse er ikke brugbare til at beregne lødigheden af indeholdte metaller, hvilket kun kan bestemmes med analyser. Mineralprocenter er opgivet i volumen ikke vægt.

MQ-13-026 skæringen forekommer 142-159 m lodret under overfladen, og er i øjeblikket den dybeste ved Imiak, hvilket indikerer, at intensiteten af sulfid-mineraliseringen i de noritiske værtsbjergarter øges med dybden. Hullet blev undersøgt med et 3-komponents borehul EM (BHEM) system, og mineraliseringen producerede en ekstremt stærk, stejlt stående anomali. Crone Geophysics og Exploration Ltd. tolker dette som et tegn på at mineraliseringen fortsætter nedad.

North American Nickel har nu afgrænset tre, tætliggende, nord-gående, stejlt syd-dykkende mineraliserede zoner ved Imiak Hill. Fra øst til vest er zonerne foreløbigt blevet navngivet 10, 20 og 30, som vist på vedlagte kort (figur 2). Mineraliseringen i MQ-13-026 korrelerer med zone 30. Et sammensat længdesnit gennem Imiak Hill med alle de skæringer til dato er vedhæftet (figur 3).

Sulfid teksturer, såsom inklusion-bærende massiv og semi-massive sulfider, i MQ-13-026 er magen til dem der er observeret i de mineraliserede Imiak borehuller (MQ-12-001 og MQ-12-002) fra 2012; imidlertid er volumen af sulfider i MQ-13-026 betydeligt højere.

Borehul MQ-13-024 gennemskærer et 14,15 meter langt interval med intenst mineraliserede til semi-massive sulfider med et anslået gennemsnit på 30-35% totale sulfider cirka 36 meter højere oppe end MQ-13-026. Denne skæring korrelerer også med zone 30. Hullet blev undersøgt med et Crone 3D BHEM-system, og den deraf tolkede anomali passer godt med zone 30 som skitseret i boringerne.

MQ-13-024 sulfidskæringer

Fra (m) Til (m) Længde (m) Beskrivelse
136.75 141.98 5.23 Norit, stærkt mineraliseret 50% sulfid
141.98 145.61 3.63 Norit
145.61 146.53 0.92 Norit stærkt mineraliseret 30-40% sulfid
146.53 148.15 1.62 Norit
148.15 150.90 2.75 Norit, stærkt mineraliseret 50-60% sulfid
150.90 153.31 2.41 Norit 2-3% sulfid

Bemærk: De visuelle sulfidskøn og beskrivelserne i denne pressemeddelelse er ikke brugbare til at beregne lødigheden af indeholdte metaller, hvilket kun kan bestemmes med analyser. Mineralprocenter er opgivet i volumen ikke vægt.

Borehul MQ-13-019, er placeret 30 meter højere oppe end MQ-13-024 og 66 meter længere oppe end MQ-13-026, og gennemskærer 10,75 meter med sulfid-mineralisering, der også er relateret til zone 30. Denne mineralisering er mere dissemineret i sin karakter. Hullet blev undersøgt med et Crone BHEM instrument, og en stærk off-hul anomali blev påvist nedenfor og syd for hullet.

MQ-13-019 sulfidskæring

Fra (m) Til (m) Længde(m) Beskrivelse
118.09 118.93 0.84 Norit,10-15% sulfid
118.93 120.52 1.59 Norit, 20-25% sulfid
120.52 121.65 1.13 90% sulfid, 10% norit gange
121.65 128.84 7.19 Norit, 5% sulfid i små massive bånd

Bemærk: De visuelle sulfidskøn og beskrivelserne i denne pressemeddelelse er ikke brugbare til at beregne lødigheden af indeholdte metaller, hvilket kun kan bestemmes med analyser. Mineralprocenter er opgivet i volumen ikke vægt.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at mineraliseringen ved Imiak er åben i dybet, og det geologiske team fortsætter med at udvikle en model, der i øjeblikket omfatter mindst tre zoner med mineralisering. Den seneste boring indikerer, at mineraliseringen øges i dybden, hvilket afspejles af stærke off-hul BHEM anomalier.

Siden begyndelsen på 2013 feltprogrammet i slutningen af juni, har NAN boret 27 huller på i alt 3.037 meter ved Maniitsoq. Boringerne fortsætter. Borehuls koordinater for alle selskabets borehuller ved Imiak er angivet i tabellen nedenfor.

Hul Nummer Øst (m) * North (m)* Højde

(moh)
Boreretning

(°)
DYK

(°)
Længde

(m)
MQ-12-001 477455 7257225 546 275 -45 106.07
MQ-12-002 477455 7257225 546 275 -70 173.12
MQ-12-003 477485 7257186 543 275 -73 292
MQ-12-004 477459 7257260 540 275 -45 95.4
MQ-13-019 477484 7257189 546 275 -55 176
MQ-13-020 477490 7257141 532 275 -62 209
MQ-13-023 477484 7257215 547 275 -59 188
MQ-13-024 477497 7257174 547 275 -59 197
MQ-13-025 477475 7257235 545 269 -45 122
MQ-13-026 477490 7257141 532 295 -65 215

* WGS84 UTM Zone 22N

Qualified perso

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 5.106 km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Rick Mark, CEO og Bestyrelsesmedlem

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4