North American Nickel Inc.:Højlødig nickel-sulfid-mineralisering fundet ved Imiak North

October 23, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 23. oktober 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") annoncerer hermed fundet af en ny højlødig nikkel og kobber-kobolt-PGM-mineralisering ved Imiak North, 950m nord for Imiak Hill, og yderligere kobber-nikkel-kobolt og forhøjet-PGM-mineralisering ved Spotty Hill, 1350m øst for Imiak Hill.

Imiak North og Spotty Hill er to af tre mineraliserede blotninger i Imiak Hill Komplekset (IHK), der er placeret i den nordlige del af Selskabets 100% ejede Maniitsoq Nikkel - Kobber -. Kobolt og PGM sulfid eneretsprojekt i det sydvestlige Grønland (se figur 1 for det IHK, figur 2 for Imiak North, og figur 3 for Spotty Hill.

IMIAK NORTH

DDH MQ-13-029: 58 m dybde:

  • gennemskærer 55,75m med: 1,28% nikkel; 0,36% kobber; 0,04% kobolt og 0,03 g/t PGM
    • Herunder: 9,99m på 4,65% nikkel; 0,33% kobber; 0,13% kobolt og 0,08 g/t PGM

DDH MQ-13-027: 34m dybde:

  • gennemskærer 64,11m med: 0,45% nikkel; 0,20% kobber; 0,01% kobolt og 0,02 g/t PGM
    • Herunder: 24,98m på 0,71% nikkel; 0,31% kobber; 0,01% kobolt og 0,04 g/t PGM

SPOTTY HILL

DDH MQ-13-022: 197 m dybde:

  • Gennemskærer 20,07m med: 0,68% nikkel; 0,28% kobber; 0,02% kobolt og 0,32 g/t PGM
    • Herunder: 2,07m med 2,03% nikkel; 0,11% kobber; 0,07% kobolt og 0,78 g/t PGM

Hul MQ-13-022 blev boret sydøst for MQ-12-005, og gennemskærer den østlige grænse af det tidligere opdagede mineraliserede system ved Spotty Hill. Dette system er en stejlt østligt-dykkende ”feeder dyke”, hvor den centrale del af systemet er beliggende mod nord og under hul MQ-13-022. Mineraliseringen er åben i dybet, og ekstra boringer vil teste dybdepotentialet i dette nikkel-kobber-PGM system.

NAN COO, Neil Richardson, udtaler: "Vi er meget glade for at se, at vores massivsulfid fund ved Imiak North indeholder højlødig nikkel, kobber og kobolt. Det er også godt nyt, at den disseminerede sulfid skæring ved Imiak North har betydelige indhold af nikkel, kobber og platinmetaller. I MQ-13-022, det tredje borehul ved Spotty Hill siden boringerne begyndte på Maniitsoq i 2012, ser vi igen mere højlødig platin- og palladium-mineralisering i de disseminerede sulfider. Dette geologiske miljø om sulfid-mineralisering i yderområderne af Sudbury ”footwall” forekomsterne, hvor der ligeledes ses forhøjede PGM værdier. Resultaterne fra Imiak Nord og Spotty Hill styrker vores geologiske model for IHK og begge huller er stadig åbne."

Hul Nummer Zone Fra

(m)
To

(m)
Kerne

Længde

(m)
Ni% Cu % Co % Pt

g/t
Pd

g/t
Au

g/t
TPM

g/t(1)
S % Sand_

Bredde

(m)
MQ-13-021 Imiak North NSA*
MQ-13-022 Spotty Hill 123.25 123.55 0.30 2.37 0.54 0.07 0.45 0.69 0.12 1.26 9.69 NC
MQ-13-022 Spotty Hill 147.17 180.59 33.42 0.35 0.11 0.01 0.06 0.07 0.01 0.14 1.34 NC
MQ-13-022 Spotty Hill 196.93 217.00 20.07 0.68 0.28 0.02 0.16 0.16 0.01 0.33 3.06 NC
including Spotty Hill 196.93 199.00 2.07 2.03 0.11 0.07 0.33 0.45 0.00 0.78 10.11 NC
MQ-13-027 Imiak North 33.84 97.95 64.11 0.45 0.20 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 1.84 NC
including Imiak North 33.84 58.82 24.98 0.71 0.31 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 2.91 NC
including Imiak North 88.25 96.00 7.75 0.76 0.28 0.02 0.03 0.02 0.03 0.08 3.21 NC
MQ-13-029 Imiak North 57.75 113.50 55.75 1.28 0.36 0.04 0.02 0.01 0.03 0.06 5.68 NC
Including Imiak North 82.01 113.50 31.49 1.94 0.43 0.05 0.03 0.01 0.04 0.08 8.59 NC
Including Imiak North 103.51 113.50 9.99 4.65 0.33 0.13 0.06 0.02 0.06 0.14 20.22 NC
Note: (m) = meter,% = procent, g/t = gram pr. ton, NC = ikke beregnet
NSA* - Ubetydelige værdier
(1) TPM er total ædelmetaller (guld+platinum+palladium)

Tabel 2. Borehuls koordinater for huller boret ved Imiak Nord og Spotty Hill. Der anvendes koordinater med WGS 84 UTM zone 22 Nord. Boreretning er grader fra sand nord. Højde angiver meter over havets overflade.

Hul

Nummer
UTM

Øst
UTM

North
UTM

Højde
Længde

(meter)
Boreretning Dyk Mål
MQ-13-021 477953 7258010 484 155 320 -60 Imiak North
MQ-13-022 478986 7257278 629 290 220 -65 Spotty Hill
MQ-13-027 477967 7258023 486 170 330 -48 Imiak North
MQ-13-029 477969 7258025 487 143 314 -57 Imiak North

Mineraliserede intervaller er fortsat indeholdt i mørkt farvet grøn-grå massiv og svagt magnetisk norit med lokale klaster af medium til grovkornet norit i mineraliserede intervaller.

Borekerne analyseresultaterne vurderes som en del af en kvalitetssikring- og kvalitetskontrols-procedure, der omfatter brug af multi-element, certificerede standarder med kendte ædle og base metal værdier, tomme standarder og kontrolforanstaltninger til at bestemme nøjagtighed og præcision af analyseresultaterne. Borekerneanalyser blev udført af ALS Scandinavia AS ved Öjebyn, Sverige. Tre analysemetoder blev anvendt til at bestemme element koncentrationer i bjergartsprøver forelagt ALS. Disse var 1. En multi-element skanning med syreoplukning og ICP / ICP-AES afslutning; 2. Au, Pt og Pd Fire assay på en 30 gram prøve med ICP-AES afslutning; og 3. Prøver med > 1,00% Ni eller Cu blev re-analyseret med ICP-AES kalibreret til malm detektionsgrænser. Prøver med> 0,50% S blev re-analyseret med Leco og infrarød spektroskopi.

Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt & PGM-projektet i det sydvestlige Grønland omfatter det 75 kilometer lange Grønlandske Norit Bælte (GNB), og er 100% ejet af North American Nickel.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 23,9% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 5.106 km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon, er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platin gruppe forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow, Direktør, North American Nickel Inc.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
For yderligere information kontakt venligst:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4