North American Nickel annoncerer feltprogram for Selskabets 2013 Maniitsoq Ni-Cu-PGE Projekt, Sydvest Grønland; nu over 100 anomalier

May 28, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 28. maj 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at Selskabet har færdiggjort sit feltprogram for 2013 på det 100% ejede enerets Maniitsoq projekt. Programmet, der er planlagt til at begynde i midten af juni, vil bestå af minimum 3.000 meter kerneboringer der skal følge op på fund fra 2012 samt teste nye geologiske, geofysiske og geokemiske anomalier identificeret ved en gennemgang af efterforsknings datasættet. Overflade Time-Domain elektromagnetiske (PEM) undersøgelser og 550 linje-km med helikopter-båren Time-Domain, elektromagnetisk og magnetisk opmåling vil også blive gennemført i områder, der ikke er dækket i 2011 og 2012.

NAN CEO, Rick Mark udtaler: "Vi forventer en travl, spændende og produktiv sæson på Maniitsoq. Vores erfaring fra projektet de sidste to år, og især vores lejr/bore program sidste år har givet os mulighed for at forberede os gnidningsløst og effektivt på det planlagte CAD 5.500.000 2013 program. Chefgeolog John Pattison har været fuld tid på projektet, siden vi forlod Grønland i september sidste år. COO Neil Richardson vil ledsage vores udvidede overfladeteam til Maniitsoq i begyndelsen af juni, med boringer der forventes at begynde på eller omkring d. 21. juni 2013. Identifikationen af nye mål været en stor succes, da vi nu har identificeret mere end 100 anomalier til betragtning i Maniitsoq."

Centrale dele og målsætninger for 2013 Maniitsoq programmet:

Diamantboring

  • Efterforskning i forlængelsen af, og på større dybder af de højlødige mineraliserede zoner gennemskåret af NAN i 2012 på Spotty Hill og Imiak Hill. (F.eks 123,94 m @ 0,81% Ni, 0,21% Cu, 0,03% Co og 0,26 g/t PGM herunder 24,20 m @ 1,75% Ni, 0,34% Cu, 0,06% Co og 0,52 g/t PGM på Spotty Hill og 26,98 m @ 0,98% Ni, 0,44% Cu og 0,04% Co herunder 16,64 m @ 1,36% Ni, 0,52% Cu og 0,05 % Co på Imiak Hill). Det vedlagte længdesnit (figur 1) viser de planlagte skæringspunkter for tre huller designet til at teste den tolkede udvidelse af tidligere skæringer i hul MQ-12-001 og -002 ved Imiak Hill sidste år.
  • Teste nye, højt prioriterede ledere identificeret ved helikopter-båren Time-Domain elektromagnetiske undersøgelser fløjet af NAN i 2011 og 2012. Anomalier med høj ledningsevne associeret med mafiske-ultramafiske bjergarter vil blive højest prioriteret såsom P-63 (se NAN pressemeddelelse dateret d. 20. marts 2013 for detaljer).
  • Tre-komponent borehuls elektromagnetiske (BHEM) undersøgelser vil blive foretaget for at øge den effektive søgeradius i hullet. I tilfældet hvor et hul har påtruffet ledende mineralisering, kan BHEM data hjælpe med at bestemme dennes orientering. I tilfælde, hvor et hul ikke påtræffer en ledende mineralisering, kan BHEM data ofte give mere præcise oplysninger om retningen til en anomali, som gør det muligt for geologerne at designe et mere præcist opfølgende hul til senere.

FELTKONTROL AF POTENTIELLE BOREMÅL

  • I løbet af vinteren har NAN´s efterforskningshold gennemgået alle tilgængelige efterforskningsdata fra projektområdet. Som følge heraf er oversigten over potentielle mål øget til over et hundrede (figur 2). Til dato er mindre end 40 af disse er blevet kontrolleret i felten. I år vil et firepersoners team være dedikeret til at kontrollere så mange af disse mål som muligt.
  • Feltkontrollen vil omfatte efterforskning, bjergarts prøvetagning og i nogle tilfælde saveprøver og/eller geologisk kortlægning.

OVERFLADE PULS TIME-DOMAIN ELEKTROMAGNETISKE (PEM) UNDERSØGELSER

  • Fokuserede PEM undersøgelser vil blive udført over udvalgte mål, hvor yderligere detaljer er påkrævet. PEM-systemet kan også anvendes til at teste geofysiske og geologiske hypoteser forud for boringen.

HELIKOPTER TIME-DOMAIN ELEKTROMAGNETISKE OG MAGNETISKE UNDERSØGELSER

  • Undersøgelserne vil blive fløjet over flere små blokke, der dækker områder af geologisk interesse uden for det Grønlandske Norit Bælte, og i nyligt tildelte områder til North American Nickel.

Efterforskningsprogrammet i 2013 vil blive gennemført fra en base camp beliggende i projektområdet. Camp logistik vil blive leveret af Xploration Services Greenland ApS i Nuuk, som også vil stå for generel back-up og support til projektet. Westcore Drilling Ltd Salmo, British Columbia vil udføre kerneboringer og Crone Geophysics & Exploration Ltd., Mississauga, Ontario vil gennemføre BHEM og overflade PEM undersøgelser. Alle disse entreprenører er eksperter på deres respektive områder.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt. De to første fund af økonomisk mineralisering ved Imiak Hill og Spotty Hill bekræfter den høje værdi og potentialet i GNB.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Dr. Mark Fedikow HBSc., M.Sc., Ph.D., P.Eng., P.Geo., C.P.G, Direktør

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4