North American Nickel udvider semi-massiv til massiv sulfid mineralisering ved Imiak Hill, Maniitsoq, Sydvestgrønland

September 5, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 5. september 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at diamant borehul MQ-13-028 ved Imiak Hill gennemskærer en 24,75 meter zone med semi-massiv-massiv sulfid-mineralisering med et gennemsnit ca. 35 - 40% sulfider i noritiske værtsbjergarter. Maniitsoq enerets nikkel-kobber-kobolt & PGM-projektet i det sydvestlige Grønland indeholder det 70 kilometer lange Grønlandske Norit Bælte (GNB), og er 100% ejet af North American Nickel.

Skæringen i MQ-13-028 er den dybeste af fire væsentlige sulfid skæringer foretaget ved Imiak Hill i år, og udvider Zone 30´s betydelige semi-massive til massive sulfid-mineralisering ~ 35 meter længere nede i forhold til hul MQ-12-026 til en samlet vertikal dybde på 185 meter. (Se figur 1, 2 og 3). Mineraliseringen forbliver åben i dybden.

Sulfiderne i MQ-12-028 er indeholdt i to intervaller af mineraliseret norit. Det første er 17.91m langt med gennemsnitligt 40-45% sulfid og det andet er 2,40m lang og indeholder 50-60% sulfid. De to intervaller er adskilt af 4,44m med leucogabbro. Hele skæringen er sammenfattet i nedenstående tabel.

Fra (m) Til (m) Længde (m) Beskrivelse
182.09 183.59 1.50 Norit, godt mineraliseret 60-70% total sulfid
183.59 187.85 4.26 Norit, mineraliseret 25-30% total sulfid
187.85 190.87 3.02 Norit, godt mineraliseret 65-75% total sulfid
190.87 192.07 1.20 Norit, godt mineraliseret 40-50% total sulfid
192.07 193.80 1.73 Norit, godt mineraliseret 60-70% total sulfid
193.80 195.14 1.34 Norit svagt til 1% total sulfid
195.14 200.00 4.86 Norit, godt mineraliseret 40-50% total sulfid
200.00 204.44 4.44 Leucogabbro
204.44 206.84 2.40 Norit, godt mineraliseret 50-60% total sulfid

Bemærk: De visuelle sulfid-skøn og beskrivelserne i denne pressemeddelelse er ikke brugbare til at beregne lødigheden af indeholdte metaller, hvilket kun kan bestemmes med analyser. Mineralprocenter er opgivet i volumen ikke vægt.

MQ-13-028 blev boret med henblik på at teste en ekstremt stærk stejlt stående anomali der strækker sig under diamant borehul MQ-13-026, og som påtraf 18,62 m mineraliseret norit indeholdende et gennemsnit på 40 til 45% totale sulfider inden for zone 30 ved Imiak Hill (se NAN August pressemeddelelse d. 13. og 23. august for detaljer om Zone 30 og de foregående tre skæringer).

MQ-13-028 blev undersøgt med et 3-komponents borehul EM (BHEM), og denne mineralisering giver også en ekstremt stærk stejlt stående anomali. Crone Geophysics og Exploration Ltd., har tolket anomalien til at fortsætte dybere ned langs dyk-retningen på Imiak Hill. Borekernerne fra MQ-13-028 er blevet logget, savet i halve og sendt til ALS Chemex i Sverige til analyse.

NAN CEO, Rick Mark, udtaler: "Vi er meget tilfredse med kontinuiteten af den semi-massive til massive sulfid-mineralisering ved Imiak Hill, som vi har fundet i år. Mineraliseringen er nu blevet gennemskåret fra tæt på overfladen til mere end 185 meters dybde, og borehulsundersøgelsen fortæller os den forbliver åben nedad. Det harmonerer med den nikkelforekomstsmodel som vi følger. Selskabets tekniske team, ledet af COO Neil Richardson, Chef Geolog John Pattison og projektleder James Sparling, fortsætter med at levere resultater til vores aktionærer."

Som beskrevet i pressemeddelelser fra d. 13. og 23. august, har NAN nu afgrænset tre, tætliggende, nordgående, stejlt syd-dykkende mineraliserede zoner ved Imiak Hill. Fra øst til vest er zonerne foreløbigt blevet navngivet 10, 20 og 30, som vist i figur 1 og i tre dimensioner i figur 2. Mineraliseringen i MQ-13-028 korrelerer med zone 30, ligesom de tre øvrige sulfidskæringer boret ved Imiak i 2013. Et sammensat længdesnit gennem Imiak Hill der viser placeringen af alle skæringer til dato er inkluderet i figur 3.

Siden begyndelsen af 2013 feltprogram i slutningen af juni, har NAN boret 22 huller på i alt 3.711 meter ved Maniitsoq. Boreriggen er nu flyttet fra Imiak Hill for at teste andre høj prioritets, norit-associerede elektromagnetiske anomalier i resten af sæsonen

Borehuls koordinater for alle selskabets borehuller på Imiak er angivet i tabellen nedenfor.’

Hul

Nummer
Øst

(m)*
North

(m)*
Højde

(moh)
Boreretning

(grader)
DYK

(grader)
Længde

(m)
MQ-12-001 477455 7257225 546 275 -45 106.07
MQ-12-002 477455 7257225 546 275 -70 173.12
MQ-12-003 477485 7257186 543 275 -73 292
MQ-12-004 477459 7257260 540 275 -45 95.4
MQ-13-019 477484 7257189 546 275 -55 176
MQ-13-020 477490 7257141 532 275 -62 209
MQ-13-023 477484 7257215 547 275 -59 188
MQ-13-024 477497 7257174 547 275 -59 197
MQ-13-025 477482 7257238 538 269 -45 122
MQ-13-026 477490 7257141 532 295 -65 215
MQ-13-028 477507 7257144 535 278 -67 287

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 5.106 km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Neil Richardson, COO, North American Nickel Inc.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4