North American Nickel vært for efterforsknings- og minedrifts foredragsrække i Grønland og Danmark ved Dr. Tony Naldrett

September 3, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 3. september 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108).

("Selskabet") annoncerer hermed at Selskabet har organiseret en række efterforsknings - og minedrifts relaterede foredrag i Nuuk, Grønland og i København. Hovednavnet, Dr. Tony Naldrett, er internationalt anerkendt ekspert på nikkel-sulfid-mineralisering. Foredragsrækken vil finde sted d. 18. september og 20. september 2013, som del af Selskabets engagement i lokalmiljøet i forbindelse med NAN´s 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-platingruppemetal eneretsprojekt.

Tony er forfatter eller medforfatter på mere end 240 artikler og 8 bøger, og har været vejleder for 15 M.Sc.,16 Ph.D. studerende and 15 postdocs med fokus på magmatiske nikkel, kobber og platin-gruppe element sulfid forekomster over hele verden. Han var professor i geologi ved University of Toronto fra 1967-1998, og hans imponerende karriere er opsummeret på:

Tony udtaler "Vestgrønland deler geologi med Canada på den anden side af Davis Strædet og Labrador Havet. Denne del af Canada er kendt for nikkel sulfid forekomster såsom Raglan og Voiseys´ Bay, og det er logisk at forvente, at tilsvarende forekomster kan findes på den Grønlandske side. Begge Canadiske forekomstsområder har bidraget med en stor mængde jobs i lokalbefolkningen, og lignende forekomster i Grønland ville have stor effekt på Grønlands økonomi."

Yderligere foredragsholdere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, den akademiske verden og mineralefterforsknings industrien i Grønland, har alle stort lokalkendskab til Grønlands geologi og dets mineralpotentiale. Foredragene er sponsoreret af North American Nickel, VMS Ventures og Sentient Group, Condor Consulting Inc., Westcore Drilling, Xploration Services Greenland; og ALS Laboratories,

Den grønlandske regerings politik, og den stærke lokale opbakning til uddannelse af ungdommen er et spørgsmål om national prioritet og stolthed. Som sådan er formålet med forelæsningerne at skabe interesse blandt nuværende og kommende generationer af studenter, samt den erhvervsaktive befolkning om de mange langvarige jobmuligheder der eksisterer i mineindustrien, herunder tekniske, administrative og finansielle opgaver plus de mere traditionelle minejobs relateret til selve efterforskningen og driften.

På længere sigt, og med succes i efterforskningen, vil North American Nickel´s Maniitsoq nikkelsulfid projekt kræve veluddannet arbejdskraft, som i høj grad bør komme fra lokalsamfundet samt fra Europa og andre dele af verden. Foredragsserien er det første trin i en proces der skal tiltrække lokale og internationale studenter til den grønlandske mineindustri. Dr. Mark Fedikow, North American Nickel´s Direktør, er ansvarlig for Selskabets initiativer i Grønland.

De grønlandske præsentationer vil være rettet mod gymnasieelever i Nuuk samt studenter ved ARTEK, det Arktiske Teknologi Center i Sisimiut, og vil blive holdt af Tony Naldrett og North American Nickel´s Chef Geolog John Pattison. I Danmark vil forelæsningsrækken blive præsenteret på GeoCenter under Københavns Universitet i Danmark.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 5.106km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Rick Mark, CEO og Bestyrelsesmedlem

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4