NORTH AMERICAN INC.: OPDAGELSE AF HØJLØDIGE NIKKELSULFIDER VED DEN SYDLIGE KYSTZONE

September 23, 2015

Denne pressemeddelelse er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske tekst og den danske tekst er den engelske gældende.

23,7m @ 1,98% Ni, 0,62% Cu ved P-053

Vancouver, British Columbia, 23. september, 2015 – North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet" eller “NAN”) har den glæde at meddele at de første analyseresultater fra boreprogrammet på det nyopdagede målområde P-053 på det 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM sulfidprojekt beliggende i Sydvestgrønland er modtaget. Der er boret 1651 meter fordelt på 8 huller som opfølgning på nikkel-sulfid-mineralisering og borehuls EM geofysikmål på det ny opdagede P-053 beliggende i den Sydlige Kyst Zone (SKZ) ved Maniitsoq.

Analyseresultater er modtaget for 5 ud af 8 huller med følgende højdepunkter:

MQ-15-082: 23,7 meter med 1,98% Ni, 0,62% Cu og 0,19 g/t TÆM (Total Ædel Metaller inklusiv. Pt, Pd & Au) inklusiv:

  • 12,2 meter med 2,78% Ni, 0,36% Cu og 0,26 g/t TÆM;
  • MQ-15-084: 5,6 meter med 1,03% Ni, 0,34% Cu og 0,12 g/t TÆM;
  • MQ-15-085: 1,35 meter med 0,98% Ni, 0,45% Cu og 0,14 g/t TÆM.

Som tidligere rapporteret har P-053 stort potentiale for høj nikkelindvinding med 90,1% af nikkelen i værtsmineralet Pentlandit og 100% af kobberet som calcopyrit med potentiale for indvinding på henholdsvis 96,5% og 85,4%, (se NAN pressemeddelelse dateret 2. marts 2015).

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler: “MQ-15-082 er en af de bedste skæringer der er gennemboret af NAN på vores Maniitsoqprojekt, Et vigtigt punkt er det faktum at P-053 opdagelsen er en del af SKZ målområdet. Dette er adskilt fra den mineraliserede zone på Imiak Hill Complex (IHC) idet SKZ er beliggende 45km mod sydvest, men stadig beliggende indenfor det prospektive Grønlandske Norit Bælte (GNB). Sammen med tidligere udsendte boreresultater for Spotty Hill, Fossilik (P-058 og P-059) og P013 er P-053 nu endnu en højlødig nikkelsulfid-mineraliseret struktur med indikationer på fremragende og konventionelle metallurgiske egenskaber.

Denne pressemeddelelse opsummerer resultaterne for de første 5 borehuller (MQ-15-081 til MQ-15-085) med en samlet længde på 977m, boret på P-053 målområdet, beliggende cirka 9 km sydvest for North American Nickel basis lejr i SKZ ved Maniitsoq (se Figur 1). Boringerne blev oprindelig udført for at følge op på stærke BHEM anomalier identificeret ved målinger i borehul MQ-14-071, gennemført sent i 2014-boreprogrammet (0,85% Ni, 1,80% Cu og 0,56 g/t TÆM over 0,24 meter; se NAN pressemeddelelse dateret 11. november 2014). Yderligere 3 borehuller (MQ-15-101 til MQ-15-103) blev boret sent i 2015 sæsonen for at følge op på den markante nikkelsulfid-mineralisering rapporteret i denne pressemeddelelse. Analyseresultater for disse borehuller er ikke modtaget endnu og vil blive rapporteret når de er modtaget. Information om borehullernes placering og et resumé af analyseresultater er givet i Tabel 1 og 2. Plantegning af borehuller (Figur 2), en kombineret langsgående sektion (Figur 3) og borekernefotografier (Figur 4) kan alle ses ved at bruge, det link der er angivet i denne pressemeddelelse.

3 ud af 4 borehuller rapporteret i denne pressemeddelelse gennemskærer net-tekstur, båndede og semi-massive til massive breccie sulfider over borekerne længder fra 1,35 meter til 23,7 meter. Denne mineralisering sidder i en norit intrusion med en østlig retning, lokalt breccieret og omdannet. Borehul MQ-15-101 til MQ-15-103 blev boret sent i 2015 sæsonen og gennemskærer hovedsaglig disseminerede sulfider over varierende borekerne længder (se Tabel 1), borehul MQ-15-102 gennemskærer yderligere 0,3 meter semi-massive breccie-sulfider.

En mineraliseret zone bestående af disseminerede sulfider samt lokale koncentrationer af net-tekstur, båndede og semi-massive til massive breccie-sulfider er tolket til at have en udbredelse på 135 meter horisontalt og er blevet gennemskåret cirka 150m under terræn. Zonerne er tolket til at dykke stejlt mod sydvest og indeholde høj-ledende linser af sulfidårer og breccier der dykker mod østsydøst. Fordelingen og koncentrationen af sulfider er irregulær, hvilket til dels skyldes brecciering og re-mobilisering. Dette ses i BHEM-målingerne, hvor adskillige små høj-ledende plader er lokaliseret indenfor en bredere zone med dissemineret mineralisering. Når alle analyseresultater er modtaget vil der blive foretaget en grundig gennemgang af alle data for at fastlægge, hvordan og hvor meget der skal bores på P-053 i 2016.

Table 1: Borehullers placering, P-053 område

Bore hul nummer UTM Øst UTM Nord Højde (m) Længde (m) Retning Dyk
MQ-15-081* 451451 7220196 374 86,00 36 -59
MQ-15-082 451450 7220197 375 220,35 44 -60
MQ-15-083 451449 7220196 376 146,00 0 -68
MQ-15-084 451463 7220090 388 259,00 25 -53
MQ-15-085 451463 7220090 388 266,00 2 -55
MQ-15-101 451465 7220043 394 334,00 22 -53
MQ-15-102 451463 7220090 389 254,00 11 -47
MQ-15-103 451435 7220235 371 86,00 358 -53

Note:

Borehullers placering i UTM WGS84 Zone 22N

*Borehul MQ-15-081 blev stoppet efter 86m på grund af forkert retning og gen-boret som MQ-15-082.

Table 2: Analyse resultater

Borehul Nummer Fra (m) Til (m) Kerne længde (m) Ni % Cu % Co % S % TÆM g/t Kommentarer
MQ-15-081 NSA Gen-boret som MQ-15-082
MQ-15-082 93,00 116,70 23,70 1,98 0,62 0,09 14,26 0,19
Inkl. 93,00 104,50 11,50 1,12 0,91 0,05 7,68 0,12 Årer/brecciesulfider
og 104,50 116,70 12,20 2,78 0,36 0,13 20,47 0,26 Semi-massive til massive brecciesulfider
MQ-15-083 85,58 87,65 2,07 0,23 0,06 0,01 1,53 0,05 Disseminerede sulfider
102,5 105,5 3,00 0,16 0,38 0,01 1,41 0,28 Disseminerede sulfider
MQ-15-084 196,00 201,60 5,60 1,03 0,34 0,05 8,17 0,12 Disseminerede sulfider & massive brecciesulfidårer
Inkl. 199,15 201,05 1,90 1,70 0,20 0,09 14,40 0,17
MQ-15-085 229,50 230,85 1,35 0,98 0,45 0,05 7,65 0,14 Net-tekstur til båndede sulfider
MQ-15-101 246,00 286,00 40,00 AP Indhold i gennemsnit 1-1,5% disseminerede sulfider, lokalt med decimeterskala-intervaller med op til 5% disseminerede sulfider
MQ-15-102 174,55 186,05 11,50 AP 2-3% disseminerede sulfider
189,30 189,60 0,30 AP Semi-massive breccie sulfider
189,60 194,10 4,50 AP 4-5% disseminerede sulfider
MQ-15-103 28,00 44,00 16,00 AP I gennemsnit spor til 2% disseminerede sulfider
59,15 71,50 12,35 AP I gennemsnit 2-3% disseminerede sulfider

Noter: Intervaller repræsenterer kernelængder, ikke nødvendigvis sande bredder

TÆM - Total Ædel Metaller (Au+Pt+Pd)

NSA – Ingen analyser af betydning

AP – Analyser ikke modtaget

P-053 Boringer og Geofysik (Figur 2 til 4)

8 borehuller med en total længde på 1651 meter blev boret i P-053 målområdet i 2015 for at følge op på nikkelsulfid-mineralisering og BHEM-geofysikanomalier. I 2014 blev 1 hul boret for at teste en markant EM (VTEM) anomali fra luftbåren geofysik, der viste sammenfald med overflade blotning af norit med lokale mineraliseringer i et område der ikke tidligere har været boret. To smalle intervaller af Ni-Cu-sulfider blev gennemskåret i ud valset norit i borehul MQ-14-071. En BHEM-måling blev gennemført i dette borehul og opfangede 3 stærke, høj-ledende anomalier udenfor borehullet. Disse udgjorde det indledende mål for 2015 boringerne. På grund af stejlt terræn blev boringerne i 2015 udført fra udvalgte positioner, hvor flere huller blev boret hvert sted.

Overfladekortlægning i 2015 identificerede 2 parallelle noritlegemer i øst-vest retning adskilt af ortho-gnejs og lokalt breccieret af et granitisk til pegmatitisk åresystem. En blotning med sulfid-gossan i det nordlige noritlegeme kan følges cirka 135 meter langs strygningen og er tolket til at være overfladedelen af den sulfidmineralisering der blev gennemskåret af borehullerne i dybet (se Figur 2). Norit litologien består af norit, leuco norit, diorite og omdannet silikatrig “granitiseret” norit.

MQ-15-081 blev boret for at teste den stærkeste af de 3 BHEM-anomalier identificeret i MQ-14-071, men blev stoppet efter 86 meter på grund af forkert retning og gen-boret som MQ-15-082.

MQ-15-082 gennemskar et bredt interval af mineralisering i norit cirka 20 meter langs strygningen mod øst fra MQ-14-071. Mineraliseringen består af et øvre interval med smalle årer og brecciesulfider og et nedre interval med semi-massive til massive brecciesulfider (se borekernefoto Figur 4). Denne skæring gav følgende analyseresultater:

23,7 meter med 1,98% Ni, 0,62% Cu og 0,19 g/t TÆM fra 93,0 meter til 116,70 meter inklusiv.

  • 11,5 meter med 1,12% Ni, 0,91% Cu og 0,12 g/t TÆM fra 93,0 meter til 104,5 meter
  • 12,2 meter med 2,78% Ni, 0,36% Cu og 0,26 g/t TÆM fra 104,5 meter til 116,7 meter

MQ-15-083 blev boret for at teste en anden BHEM-anomali oprindelig identificeret fra MQ-14-071 og gennemskar to smalle intervaller med lavt indhold af disseminerede sulfider i norit med forhøjede Ni-Cu-værdier (se Tabel 2). En BHEM-måling i borehullet identificerede 2 anomalier udenfor borehullet, hvor den ene er tolket til at være den øvre del af den overfladenære mineralisering og den anden til at være i dyk-retningen af den nedre disseminerede mineralisering

MQ-15-084 blev boret for at teste den tredje af de oprindelige 2014 BHEM-anomalier. Positionen blev justeret baseret på baggrund af BHEM-målinger fra MQ-15-082. MQ-15-084 gennemskar et 5,6 meter bredt interval af breccieret norit med disseminerede sulfider og massive brecciesulfidårer fra 196,0 meter til 201,6 meter. Dette interval gav følgende analyseværdier: 1,03% Ni, 0,34% Cu og 0,12 g/t TÆM inklusiv 1,70% Ni, 0,20% Cu og 0,17 g/t TÆM over 1,9 meter.

MQ-15-085 blev boret cirka 80 meter nedenfor den disseminerede mineralisering gennemskåret i MQ-15-083. MQ-15-085 gennemskar 1,35 meter norit med net-tekstur til smalle årer af sulfider med følgende analyseværdier: 0,98% Ni, 0,45% Cu og 0,14 g/t TÆM fra 229,5 meter til 230,85 meter.

5 linjekilometer overflade-EM-måling blev udført på P-053 tidligt i september for at afgrænse udstrækningen af mineraliseringen. Opmålingen påviste en stærkt ledende anomali med en udstrækning på 138 meter i en dybde af 80 meter. Fraværet af overfladenære geofysiske anomalier i området med kendt mineralisering samt BHEM-anomalier tolkes til at skyldes den breccierede type mineralisering i den overfladenære mineralisering. Selskabet undersøger muligheden for anvendelse af andre geofysiske målemetoder til at supplere overflade EM og bore hul EM for bedre at opfange de bredere mineraliserede zoner ved P-053 og andre mål områder i Maniitsoqprojektet

Sent i 2015 boreprogrammet blev yderligere 3 huller boret, MQ-15-101 til MQ-15-103, for at teste sammenhængen i den mineraliserede horisont i op- og nedadgående retning som vist i Figur 3. Alle 3 borehuller gennemskar disseminerede sulfider i varierede kernelængde. Borehul MQ-14-102 gennemskar endvidere et 0,3 meter interval med semi-massive breccie sulfider from 189,3 meter til 189,6 meter. Analysedata for disse 3 borehuller er endnu ikke modtaget.

Boringer, overflade- og borehuls-EM-geofysik, overfladekortlægning og indledende 3D-modellering indikerer at den nordlige del af P-053 noritlegemet indeholder en sydsydvest dykkende mineraliseret zone, der kan følges over cirka 135 meter og er blevet gennemskåret ved boring til en dybde af cirka 150 meter under terræn. Den mineraliserede zone består af disseminerede sulfider, med lokalt højere indhold af sulfid-net-tekstur og smalle sulfidårer samt en østsydøst dykkende linse bestående af semi-massive til massive brecciesulfider. Borehul-EM-målinger udført i P-053 målområdet opfangede adskillige små, høj-ledende anomalier udenfor borehullerne samt anomalier i selve borehullerne. Den højeste ledningsevne blev påvist i området vest for MQ-15-082 og vest for MQ-15-084. Data for P-053 området vil blive grundigt gennemgået når alle analyseresultater foreligger således at opfølgende arbejde i 2016 kan planlægges.

Kvalitetssikring

Boringerne blev udført af George Downing Estate Drilling fra Canada med en Boyles JKS 300 diamant borerig. Borekerner (41mm BTW) halveres i campen ved brug af en diamantsav. Den ene halvdel af borekernen beholdes som reference. Den anden halvdel sendes til analyse mestendels i intervaller af 1,0-1,5 meter eller mindre, hvilket besluttes af geologerne i campen. Prøveforberedelse gennemføres hos ALS Minerals preparation lab i Öjebyn i Sverige. Prøveudtræk sendes med luftkurer til ALS Minerals analyselaboratorium i Loughrea i Irland. Blanke prøver og certificerede prøver med et varierende men kendt indhold af nikkelsulfid indsættes i prøverækken hvis for hver påbegyndt 20 prøver i et batch. Analyser for Ni, Cu og Co sker ved oplukning via en peroxid (brintoverilte) fusion efterfulgt af en ICP-AES (PGM-ICP23) analyse.

Teknisk information; Kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogle juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risici der substantielt kunne påvirke den mulige udvikling af projektet andet en dem der beskrives i den årlige information offentliggjort på www,sedar,com. Venligst se nedenfor under ”Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn” for yderligere oplysninger om de risici der påvirker selskabet.

Al teknisk information i denne pressemeddelelse er blevet reviewet af Patricia Tirschmann, P,Geo, som er Kvalificeret Person for Selskabet og Vicedirektør med ansvar for efterforskning i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN
Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

NORTH AMERICAN NICKEL INC.

500 – 200 W. Esplanade
North Vancouver, B.C.

V7M 1A4

Tel: (604) 986-2020
Toll Free: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4