North American Nickel Udpeger Bestyrelsesmedlem Og Rådgiver

October 5, 2015

Vancouver, British Columbia, 5. oktober, 2015 – North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet" eller “NAN”) har den glæde at meddele at Hr. Christopher Messina er blevet ansat af selskabet som medlem af bestyrelsen samt at Hr. Mark Thompson er blevet tilknyttet selskabet som rådgiver.

Hr. Messina har en BA i Antropologi fra Chicago Universitet samt en MBA i Finansiering fra Australian Graduate School of Management og har 22 års international erfaring indenfor de globale kapitalmarkeder med fokus på private equity, råvarer og teknologi.  Hr. Messina er rådgiver for et antal teknologifirmaer indenfor områderne big data og kunstig intelligens, inklusiv Hr. Messinas nuværende rolle som Senior Vicedirektør for forretningsudvikling hos Arria NLG plc. Hr. Messina var medstifter og har tidligere bestridt stillingen som CEO af RPA Capital, LLC, en New York- og Bermuda-baseret selskabsfokuseret investeringsbank.

Hr. Messina har tidligere været administrativ partner i Mannahatta Partners LLC hvor han rådgav adskillige internationale børser, private aktieinvesteringsselskaber og investeringsfonde samt arbejdede med Goldman Sachs i New York og Goldman Sachs JBW i Australien indenfor områderne: Operationel risikostyring, selskabsinvesteringer og kvantitative undersøgelser.

Hr. Thompson er specialist indenfor metaller og minedrift, og har udbredt kendskab til minebranchen, både den offentlige og private sektor. Hr. Thompson er nuværende bestyrelsesformand for Treliver Minerals Ltd samt bestyrelsesmedlem i Margret Lake Diamonds Lts, børsnoteret på TSX-V og medlem af bestyrelser i en række private firmaer involverede i mineralefterforskning.

Hr. Thompson er tidligere ledende investeringsmedarbejder og medstifter af Galena Asset Management Ltd, den økonomisk administrative del af Trafigura Beheer b.v og partner med Apollo Management, et af verdens største selskaber indenfor administration af værdier. Mark er indehaver af en Mastergrad i fysik fra Oxford Universitet.

NAN CEO, Keith Morrison udtaler: ”Vi er glade for at byde Hr. Messina velkommen i bestyrelsen og Hr. Thompson i vores rådgivergruppe, og vi er sikre på at de vil bibringe værdi og styrke til vores gruppe. Jeg vil endvidere benytte lejligheden til at takke Hr. Mark Fedikow for den gode indsats og det lederskab han har udvist i rollen som bestyrelsesformand. I forbindelse med Hr. Messinas udnævnelse vil Hr. Fedikow fratræde bestyrelsen og fortsætte som Præsident for selskabet.

Efterforsknings opdatering

2015 efterforskningsprogrammet ved Maniitsoq er overstået. Der er boret 30 huller med en total længde på 5.655 meter. Boringerne har fokuseret på opfølgning af tidligere identificerede nikkel-kobber mineralisering og undersøgelser af regionale efterforskningsmål i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Borekerneprøver er indsendt til analyse fra 19 ud af 20 huller, hvor resultater endnu ikke er rapporteret.  Analyseresultaterne herfra foreligger endnu ikke.

Selskabet har bevilget aktieoptioner til udvalgte rådgivere og bestyrelsesmedlemmer af selskabet således at disse kan købe op til 450.000 aktier i selskabet som en del af selskabets aktieoptionsplan. Alle optioner kan udnyttes indenfor en 5-åring periode til en indløsningspris på $0,20 CAN.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4