North American Nickel rapporter om potentiale for høj nikkelindvinding fra regionale efterforskningsmål på Maniitsoq Projektet

March 2, 2015

Vancouver, Britisk Columbia - (Marketwired – 2. marts, 2015) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") meddeler hermed, at det har modtaget en rapport om resultaterne af mineralogiske undersøgelser udført af SGS Canada Inc. Burnaby, BC ("SGS") på seks borekerner af mineraliseret norit fra 2014 efterforskningsprogrammet på Maniitsoq Ni-Cu-Co-PGE sulfid-projektet i det sydvestlige Grønland. Prøverne blev indsamlet fra de regionale mineraliseringer P-013, P-030, P-053, P-058 ("Fossilik") og P-149 ("Pingo"). Resultaterne af undersøgelsen viser, at høje nikkel og kobber indvindingsniveauer er mulige ved hjælp af standard flotationsmetoder.

Formålet med studiet var at bestemme den modale mineralogi og mineral tekstur, samt at undersøge frigørelsen og relationerne mellem nikkel, kobber og kobolt i forbindelse med friknusning og eksponering af jernsulfider i hver enkelt prøve. En kopi af rapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.northamericannickel.com.

Rapporten fremhæver

  • Sulfidmineral typer identificeret i hver prøve omfatter magnetkis, pentlandit, pyrit og kobberkis.
  • Pentlandit er det vigtigste nikkel-bærende mineral i hver prøve med nikkelindhold fra 90,1 til 93,1%.
  • Potentiel pentlandit indvinding spænder fra 96,1 til 97,2% baseret på frigørelses-, associations- og eksponerings karakteristika af prøver knust og pulveriseret til 90% passage ved 150 mikrometer.
  • Pentlandit D50 (mikrometer) kornstørrelser varierer fra 33 til 43 mikrometer.
  • Al kobber er indeholdt i kobberkis. Kobberkis P50 (mikrometer) kornstørrelser varierer mellem 22 og 40 mikrometer.
  • Potentiel kobberkis indvinding varierer fra 85,4-96% baseret på frigørelses-, associations- og eksponerings karakteristika af prøver knust og pulveriseret til 90% passage ved 150 mikrometer.
  • Pentlandit og pyrit er de vigtigste koboltkilder i prøverne.

North American Nickel CEO, Keith Morrison, udtaler: "Undersøgelsens resultater viser, at den fremherskende form for nikkel-mineralisering er indeholdt pentlandit. Dette kan være en fordel for den potentielle fremtidige økonomi, da dette mineral traditionelt muliggør en meget høj nikkel-indvinding ved hjælp af konventionelle metallurgiske processer. Dette års resultater er i overensstemmelse med 2013-resultaterne fra Imiak Hill Komplekset, og bekræfter de gunstige mineralogiske egenskaber i fem selvstændige, mineraliserede regionale mål fordelt over en strækning på 80 km. "

Oversigt over de vigtigste undersøgelsesresultater

Kerneboring på efterforskningsmål i 2014 resulterede i skæringer med nikkel-kobber sulfid mineralisering i norit i de regionale mineraliseringer P-013, P-030, P-053, P-058 ("Fossilik") og P-149 ("Pingo"). Seks repræsentative borekerner fra mineraliseringen, herunder to fra P-030 og en fra hvert af de resterende indsatsområder, blev indsamlet og sendt til SGS for at foretage en mineralkarakteriseringsundersøgelse (se tabel 1 og figur 1).

Mineralogiske analyser blev gennemført ved hjælp af QEMSCAN (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy), røntgendiffraktion (XRD) og elektron mikrosonde analyse (EMPA). Prøverne blev analyseret både som hele kernestykker (for mineral tekstur) samt knust til 90% passage ved 150 mikrometer til undersøgelse af procesmineralogiske egenskaber (frigørelse, association og eksponering).

De vigtigste resultater af undersøgelsen er sammenfattet nedenfor. Yderligere oplysninger, herunder kvalitetssikring og kvalitetskontrol, prøveforberedelse, metode, tekniske definitioner, modal-analyser og detaljer om mineralkemi samt frigørelse, associations- og eksponeringsegenskaber kan findes i SGS rapporten som er lagt ud på NAN hjemmeside.

Tabel 1: mineraliserede prøver fra regionale efterforskningsmål i Maniitsoq der er blevet anvendt i mineralkarakteriseringsstudiet.

Prøve Område Hul # Ni (%) Cu (%) Co (%) Kommentarer
Boks12.MQ-2014-
070-53,40-53,50m
P-030 MQ-12-070 3,69 0,52 0,11 Semi-massive
sulfidlinser i norit
Boks17.MQ-2014-
054-71,10-71,26m
P-058 ("Fossilik") MQ-12-054 5,60 0,40 0,15 Massiv sulfidåre
Boks 21.MQ-2014-
041-88,90-89,00m
P-149 ("Pingo") MQ-12-041 0,74 0,43 0,02 Disseminerede sulfider i
norit
Boks 22.MQ-2014-
071-94,35-94,50m
P-053 MQ-12-071 1,35 0,11 0,04 Dissemination og
sulfidlinser i norit
Boks 28.MQ-2014-
070-119,90-
120,00m
P-030 MQ-12-070 1,05 0,47 0,04 Grove disseminerede
sulfider i norit
Boks 30.MQ-2014-
066-133,90-
134,00m
P-013 MQ-12-066 2,71 0,31 0,08 emi-massive sulfider i
norit

Bemærk: Ni, Cu & Co værdier er fra analyser udført af SGS Canada Inc. Analyser blev afsluttet med kalium pyrosulfat fusion og røntgen fluorescens.

Modal Analyser
Den modale mineralmængde blev bestemt i både borekerner samt i knuste prøver. Sulfidmineraler omfatter magnetkis, pentlandit, pyrit og kobberkis og de vigtigste silikatmineraler er orthopyroxen, amfibol, klinopyroxen og feldspat. Tilstedeværelsen af talk (<5%) blev bekræftet ved XRD-analyse af prøven fra område P-013.

Kornstørrelse
D50 (mikrometer) passage værdier fra de knuste prøver er vist i tabel 2. (D50 (mikrometer) værdier er defineret som den mediane kornstørrelse i prøven, hvor 50% af partiklerne er grovere og 50% af partiklerne er finere end 50 mikrometer).

Tabel 2: D50 kumulativ kornstørrelsesfordeling

D50 (mikrometer) Prøve ID
Boks12.MQ-
2014-070-53,40-
53,50m
Boks17.MQ-
2014-054-71,10-
71,26m
Boks21.MQ-
2014-041-
88,90-89,00m
Boks22.MQ-
2014-071-
94,35-94,50m
Boks28.MQ-
2014-070-
119,90-120,00m
Boks30.MQ-
2014-066-
133,90-134,00m
Pentlandit 40 35 35 43 33 35
Kobberkis 22 24 40 23 31 24
Fe-Sulfider 47 40 48 50 48 39
Hårde Silikater 64 37 60 49 58 45
Bløde silikater 16 25 34 19 20 26
Karbonater 20 22 18 16 22 15
Oxider 14 15 15 13 14 30
Partikler 55 39 59 50 56 44

Nikkel, kobber og kobolt opførsel

Den elementære opførsel af nikkel, kobber og kobolt i hver prøve blev beregnet ved anvendelse af EMPA og QEMSCAN data og vises (i vægt-%) i tabel 3. I gennemsnit indeholder pentlandit 92% af den totale nikkel, magnetkis indeholder 6% og pyrit små mængde (<0,5%). Silikater indeholder mindre mængder af nikkel i niveauet <0,5% til ~ 6%. Kobberkis indeholder 100% af al kobber. Pentlandit og pyrit er de vigtigste kilder til kobolt. Kobolt mængderne i hver af disse to mineraler varierer fra prøve til prøve, men er gennemsnitligt 63% i pentlandit og 37% i pyrit.

Tabel 3: Oversigt over nikkel, kobolt og kobber opførsel

Element Mineral navn Boks12.MQ
-2014-070-
53,40
-53,50m:
Boks17.MQ-
2014-054-
71,10-
71,26m:
Boks21.MQ-
2014-041-
88,90-
89,00m:
Boks22.MQ-
2014-071-
94,35-
94,50m:
Boks28.MQ-
2014-070-
119,90-
120,00m:
Boks30.MQ-
2014-066-
133,90-
134,00m:
Nikkel (Ni)
Pentlandit 93,1 91,2 91,8 90,1 91,1 92,6
Magnetkis 6,25 8,69 1,75 7,43 5,24 6,44
Orthopyroxen 0,45 0,01 3,40 0,57 2,48 0,28
Clinopyroxen 0,04 0,00 0,04 0,09 0,03 0,11
Amphibol 0,09 0,02 2,06 1,67 0,84 0,44
Biotit/Phlogopit 0,03 0,05 0,83 0,12 0,19 0,02
Tal 0,01 0,00 0,06 0,02 0,06 0,13
Klorit 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Kobolt (Co) Pentlandit 64,5 69,6 48,7 74,6 46,7 71,7
Pyrit 35,5 30,4 51,3 25,4 53,3 28,3
Kobber (Cu) Kobberkis 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Potentiel indvinding af pentlandit og kobberkis

Den potentielle indvinding af pentlandit og kobberkis for prøverne er opsummeret i Tabel 4. Potentielt set 96,1-97,2% af al pentlandit friknuses. Potentielt set kan 85,4-96% af al kobberkis friknuses.

Potentiel indvinding kan defineres som den procentdel af mineralet (ikke metalværdien), som teoretisk set kan frigøres ved flotation. Det beregnes ved hjælp af frigørelse, association og eksponering af kornene (på en todimensional overflade) og anvendes som en tentativ værdi. De følgende resultater er baseret på den mineralogisk analyse og afspejler ikke andre frigørelses faktorer, der kan opstå i selve den metallurgiske proces, og bør kun bruges som en guide til den mulige metallurgiske indvinding.

Tabel 4: Oversigt over potentiel indvinding for pentlandit og kobberkis

Mineral Potentiel
indvinding
Boks12.MQ
-2014-070-
53,40
-53,50m:
Boks17.MQ-
2014-054-
71,10-71,26m:
Boks21.MQ-
2014-041-
88,90-89,00m:
Boks22.MQ-
2014-071-
94,35-94,50m:
Boks28.MQ-
2014-070-
119,90-
120,00m:
Boks30.MQ-
2014-066-
133,90-
134,00m:
Pentlandit Potentiel
frigørelse
85,4 93,9 95,2 85,4 96,0 90,3
Ikke frigjort 2,76 3,87 3,15 3,54 3,21 3,92
Kobberkis Potentiel
frigørelse
85,4 93,9 95,2 85,4 96,0 90,3
Ikke frigjort 14,6 6,10 4,77 14,6 3,97 9,68

Seqi Havn

Den 19. januar 2015 meddelte selskabet, at det har indgået en eksklusivitetsaftale med Minelco AS, der giver selskabet mulighed for at erhverve 100% ejerskab af Minelco´s dybtvands Seqi Havn i sydvestlige Grønland.

I forlængelse af denne meddelelse, er North American Nickel blevet tildelt en forlængelse af Minelco frem til udgangen af ​​marts 2015 for at foretage besigtigelse af Seqi Havnen, og til at indgå de endelige aftalevilkår. En vellykket gennemførsel af denne aftale vil give selskabet fleksibiliteten ved en sikker operationsbase. Ud over den tekniske besigtigelse, vil North American Nickel fortsat evaluere de potentielle direkte omkostningsfordele, reduktion i tidsforløbet for projektudviklingen, likviditetsstyring og risikoen vedrørende Seqi havneanlægget i relation til den fremtidige økonomiske udvikling af nikkel-sulfid-projektet i Maniitsoq.

Kvalificeret person

Ekspert serviceydelser i forbindelse med Mineralkarakteriseringsundersøgelsen blev leveret af SGS Canada Inc. i Vancouver, BC under tilsyn af Mr. Anastassios Grammatikopoulos (PhD., P. Geo) og Ms. Sarah Prout (ph.d.), begge senior mineraloger under SGS. Oplysningerne i denne udgivelse relateret til Mineralkarakteriseringsundersøgelsen blev gennemgået og planlagt under ledelse af Patricia Tirschmann, P. Geo, Vicedirektør for Efterforskning ved NAN, som er kvalificeret person under National Instruments 43-101.

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt. Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN
Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4