FØRSTE ANALYSERESULTATER FRA 2016 MODTAGET; P-053’s MINERALISEREDE ZONE UDVIDET

September 20, 2016

Vancouver, British Columbia, den 20. september, 2016 - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet" eller "NAN") rapporterer hermed, at de første analyser er modtaget fra selskabets boreprogram, der blev påbegyndt i slutningen af ​​juni på det 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM-sulfid-projekt i Sydvestgrønland. Selskabets primære efterforskningsmål i år er, at gennemføre opfølgende boringer på flere mineraliserede områder, prioriterede fra tidligere boringer, for at demonstrere ressource potentialet samt afgøre, hvorvidt en eller flere zoner har potentiale der berettiger til ressource definitionsboringer. Selskabet forventer at afslutte mellem 9.500 og 10.000 meter boring i Maniitsoqprojektet i forbindelse med det aktuelle program.

Tre borehuller, der var designet til at teste P-053 Norit-intrusionen, gennemskar magmatiske og remobiliserede nikkelsulfider, og udvidede den kendte mineralisering såvel mod øst som i dybet. Endvidere indikerer boringerne potentialet for en yderligere mineraliseret zone. Highlights inkluderer:

  • MQ-16-104: 1,25 meter med 2,42% Ni, 0,09% Cu og 0,12 g/t Pt + Pd + Au (2,74% Ni Eq)
  • MQ-16-106: 20,05 meter med 0,65% Ni og 0,25% Cu Inklusive:
    6,55 meter med 1,17% Ni, 0,33% Cu og 0,12 g/t Pt + Pd + Au (1,48% Ni Eq)
  • MQ-16-107: 3,45 meter med 1,10% Ni, 0,19% Cu og 0,11 g/t Pt + Pd + Au (1,34% Ni Eq)

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler: "Udvidelsen af ​​P-053 nikkelsulfidzonen på baggrund af disse boreresultater, viser resultatet af ​​dette års nyligt gennemførte og målrettede borehulstolkninger (se NAN pressemeddelelse dateret den 25. november, 2015), og viser også, at den første af flere nikkelsulfidzoner, der skal følges op på i området er udvidet i størrelse, og stadig åben. I forlængelse af disse første analyseresultater modtaget fra laboratoriet, ser vi frem til at rapportere resultater fra de resterende områder med jævne mellemrum i løbet af de næste par måneder."

I alt blev 7.065 meter boring via 25 huller og 2 borehulsudvidelser afsluttet ved udgangen af ​​august for at teste de mineraliserede zoner og regionale efterforskningsmål vist i figur 1. Ventetiden fra udskibning af ​​prøver til modtagelse af endelige analyser er cirka 6 til 8 uger. Selskabet har planer om at samle analyseresultater, efterhånden som de modtages, og rapportere dem for hver enkelt område eller grupper af målområder.

Denne meddelelse opsummerer resultaterne for de første tre huller, i alt 770 meter, fra P-053 området beliggende i den sydlige del af det Grønlandske Norit Bælte (GNB), cirka 5 kilometer fra kysten (se figur 1 til 3). Disse indledende huller blev designet til at teste forlængelsen vertikalt og horisontalt af tidligere gennemskåret nikkelsulfidmineralisering (NAN pressemeddelelser dateret den 23. september, 2015 og den 10. november, 2015). Borehulsplaceringer og resultater er vist i henholdsvis tabel 1 og 2. Figurerne kan ses via linket i denne meddelelse.

P-053 mål omfatter to syd-dykkende Norit-intrusioner, der muligvis løber sammen til én samlet intrusion på større dybde mod øst, og er gennemskåret af granitiske gange, mylonit-zoner og proterozoiske mafiske gange. Den nordligste Norit-intrusion indeholder den vigtigste mineraliserede zone bestående af disseminerede, netværks-, årer og breccia-sulfider, der strækker sig fra en rustzone på overfladen til en lodret dybde af 140 meter på baggrund af boringerne til dags dato. De mange teksturelle typer af mineralisering er typisk for sulfidforekomsterne i GNB.

Alle tre borehuller omtalt i denne meddelelse gennemskærer magmatiske og remobiliserede sulfider. De nye skæringer demonstrerer kontinuitet i den primære mineraliserede zone, og forlænger denne mod øst og i dybet (MQ-16-106 & 107), og indikerer tilstedeværelsen af ​​en potentiel ny mineraliseret zone på større dybde (MQ-16 -104). Et oversigtskort over boringerne vises henholdsvis i figur 2 og 3. Borehuls-elektromagnetiske (BHEM) undersøgelser blev gennemført i alle huller.

Hul MQ-16-104 gennemskar et smalt interval på årer og breccia-sulfider, der indeholdt 2,42% nikkel, 0,09% kobber og 0,12 g/t Pt + Pd + Au over 1,25 meter fra 294,45 til 295,70 meter. Inkluderet i denne zone var en højlødig massiv breccia-sulfid åre som indeholdt 4,39% nikkel, 0,05% kobber, 0,15% kobolt og 0,19 g/t Pt + Pd + Au over 0,50 meter. Boringer og borehuls EM resultater indikerer, at denne mineralisering repræsenterer en separat zone, som muligvis kan korreleres med mineralisering påtruffet 90 meter tættere på overfladen mod vest i borehul MQ-15-085 fra 2015.

MQ-16-106 gennemskar netværks- og åre sulfider indeholdende 0,65% nikkel og 0,25% kobber over 20.05 meter fra 97,45 til 117,50 meter inklusiv 1,17% nikkel, 0,33% kobber og 0,12 g/t Pt + Pd + Au over 6,55 meter. Gennemskæringen påviser kontinuiteten i P-053 zonen, og ligger 20 meter i forlængelse mod øst og 35-40 meter højere oppe end mineralisering i det foregående hul MQ-15-084.

MQ-16-107 gennemskar to mineraliserede zoner i inklusions-bærende Norit som ligger cirka 35 meter i forlængelse mod øst og 45-50 meter dybere end mineraliseringen i det foregående hul MQ-15-084:

  • Disseminerede, linseformede og klaster af sulfider indeholder 0,30% nikkel og 0,08% kobber over 19,25 meter fra 149,95 til 169,20 meter;
  • Linse- og åresulfider indeholder 0,62% nikkel og 0,11% kobber over 6,90 m fra 189,25 til 196,15 meter, herunder 1,10% nikkel og 0,19% kobber over 3,45 meter

Tabel 1: Borehulsinformation, P-053 området
Borehuls # UTM Øst UTM Nord Højde
(m)
Længde
(m)
Retning Dyk
MQ-16-104 451466 7220092 391 348.00 12 -68
MQ-16-106 451516 7220152 363 179.00 29 -61
MQ-16-107 451578 7220069 360 243.00 351 -51Bemærk: Koordinater opgives i UTM WGS84 Zone 22N

Tabel 2: Analyseresultater, P-053 området


Borehuls #
Fra
(m)
Til
(m)
kerne
Længde
(m)
Ni
%
Cu
%
Co
%
S
%
Pt
g/t
Pd
g/t
Au
g/t
*Ni
Eq
%
MQ-16-104
294.45 295.70 1.25 2.42 0.09 0.09 15.12 0.03 0.07 0.02 2.74

Inkl. 295.20 295.70 0.50 4.39 0.05 0.15 27.70 0.05 0.13 0.01 4.87

MQ-16-106
97.45 117.50 20.05 0.65 0.25 0.03 4.35 0.03 0.02 0.04 0.88

Inkl. 110.95 117.50 6.55 1.17 0.33 0.04 7.92 0.05 0.03 0.05 1.48

Og 111.65 113.6 1.95 2.21 0.42 0.08 14.93 0.09 0.05 0.04 2.69

MQ-16-107
149.95 169.2 19.25 0.30 0.08 0.01 1.60 0.05 0.02 0.01 0.39189.25 196.15 6.90 0.62 0.11 0.02 3.95 0.04 0.02 0.01 0.75

Inkl. 192.70 196.15 3.45 1.10 0.19 0.04 7.20 0.06 0.03 0.02 1.34

Bemærk: Intervaller repræsenterer kernelængde, og ikke nødvendigvis sande længder.
*Ni EQ blev beregnet på baggrund af den følgende formel og anvendelse af London Metal Exchange priser på Ni, Cu og Co den 16. september, 2016 og London Bullion Market Association metal priser på Pt, Pt and Au den 15. september, 2016 (PM) og med antagelse af 100% metal indvinding:
*Ni EQ = Ni% + (Cu% x 2,14/4,42) + (Co% x 12,02/4,42) + ((Pt g/t x10000) x (1031*14,5833/4,42)) + ((Pd g/t x 10000) + (656 *14,5833/4,42)) + (Au g/t x 10000) x (1310,80*14,5833/4,42))
(metalpriser er i pund).

Kvalitetskontrol

Boringerne blev gennemført af Boart Longyear Canada vha. to Boart LF-70 diamant borerigge. Borekernerne (40,54 mm BQTK og 47,6 mm NQ) blev halveret med diamantsav i efterforskningslejren. Halvdelen af ​​kernen er bevaret til referenceformål. De enkelte prøver er generelt 1,0 til 1,5 meter lange eller mindre defineret af geologer på stedet. Prøveknusning blev gennemført af ALS Minerals i Öjebyn, Sverige. De knuste prøver blev efterfølgende sendt med luftfragt till ALS Minerals´ analyselaboratorium i Loughrea, Irland. Blanke prøver og kommercielt certificerede Ni-sulfid kontrolstandarder med en række lødigheder blev indsat i hver batch af 20 prøver eller mindst én per prøvebatch. Analyser af Ni, Cu og Co er gennemført ved hjælp af peroxid fusion og ICP-AES finish (ME-ICP81). Analyser af Pt, Pd, og Au omfatter fire assay (30 gram nominel prøve vægt) med en ICP-AES finish (PGM-ICP23).

Teknisk information; kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogen juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risikofaktorer, der væsentligt påvirker den potentielle udvikling af projektet, andre end dem, der informeres om i de årlige indgivelser på www.sedar.com. For yderligere oplysninger om risici se venligst selskabets "Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements”.

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er blevet gennemgået og godkendt af Patricia Tirschmann, P. Geo, der er kvalificeret person for Selskabet og Vicepræsident for Efterforskning, North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4