HØJLØDIGE NICKELSULFIDER GENNEMSKÅRET VED FOSSILIK,  P-058 TARGET: 10,20m @ 3,41% Ni, 0,28% Cu og 0,10% Co

October 12, 2016

Vancouver, British Columbia, den 12. oktober, 2016 - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ( "Selskabet" eller "NAN") rapporterer hermed, at analyser er modtaget fra de første 2016 borehuller fra Fossilik-området i selskabets 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM-sulfid-projekt i Sydvestgrønland. Selskabet gennemførte i alt 9,596 meter boringer i løbet af 2016 efterforskningsprogrammet.

To huller boret for at teste dykket af P-058 mineraliseringen, gennemskar højlødige zoner af remobiliserede massive og breccia-sulfid-årer, der har forlænget mineraliseringen med 150 meter i dybet. Highlights inkluderer:

  • MQ-16-105: 10,20 meter 3,41% Ni, 0,28% Cu, 0,10% Co og 0,13 g/t Pt + Pd + Au (3,85% Ni Eq) inklusiv:
    4,10 meter af 4,85% Ni, 0,29% Cu, 0,14% Co og 0,13 g/t Pt + Pd + Au (5,42% Ni Eq)
  • MQ-16-111: 3,06 meter 3,93% Ni, 0,25% Cu, 0,10% Co og 0,09 g/t Pt + Pd + Au (4,34% Ni Eq)

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler: "Den nye skæring i hul MQ-16-105 ved P-058 er en af ​​de bedste til dato i Maniitsoqområdet. De positive boringer og geofysiske resultater viser, at P-058 mineraliseringen har vertikal kontinuitet, forbedres i bredden samt ledningsevne, og er åben i dybet. De understøtter også NAN´s prioritering af Fossilik-området, som omfatter en af ​​de største overfladeblotninger at mineraliseret Norit i det Grønlandske Norit Bælte. Vi vil rapportere yderligere efterforskningsresultater fra Fossilik-området efterhånden som analyser bliver tilgængelige."

Boreprogrammet blev afsluttet i midten af ​​september med i alt 9,596 meter fordelt på 30 huller, og to borehulsudvidelser. Ni mineraliserede zoner og flere regionale mål blev testet som vist i figur 1. Analyseresultaterne modtages fortsat, og Selskabet påtænker at indberette yderligere resultater med jævne mellemrum i løbet af de næste seks til otte uger. Demobilisering af efterforskningsmandskab og lejren blev sikkert afsluttet i slutningen af ​​september.

Denne meddelelse opsummerer resultaterne for tre huller på i alt 1.260 meter i Fossilik-området, der ligger i den centrale del af Maniitsoqområdet, og omfatter to huller i P-058 mineraliseringen og et hul i P-059 mineraliseringen (se figur 2 og 3). To yderligere huller er blevet gennemført på P-058, for hvilke analyserne endnu ikke er afsluttet. Borehulsinformation og et sammendrag af analyserne vises i henholdsvis tabel 1 og 2. Figurerne kan ses ved hjælp af linket i denne meddelelse.

Tabel 1: Borehuls Information, Fossilik området

Borehuls # UTM Øst UTM
Nord
Højde
(m)
Længde
(m)
Retning Dyk Mål
MQ-16-105 473739 7248623 658 411.00 111 -73 P-058
MQ-16-111 473885 7248715 684 477.00 184 -76 P-058
MQ-16-129 473745 7248624 657 265.00 118 -52 P-058
MQ-16-131 473744 7248624 657 316.50 117 -64 P-058
MQ-16-108 473762 7248597 655 372.00 322 -57 P-059

Bemærk: Koordinater opgives i UTM WGS84 Zone 22N

Tabel 2: Analyseresultater, Fossilik området

Borehuls #
Fra
(m)
Til
(m)
Kerne
Længde
(m)
Ni
%
Cu
%
Co
%
S
%
Pt
g/t
Pd
g/t
Au
g/t
*Ni
Eq
%

P-058 mineralisering
MQ-16-105
323.55 333.75 10.20 3.41 0.28 0.10 16.77 0.09 0.02 0.018 3.85

Inkl. 324.20 328.30 4.10 4.85 0.29 0.14 24.21 0.09 0.03 0.007 5.42

Og 330.90 331.85 0.95 6.31 0.12 0.18 30.00 0.04 0.03 BDL 6.87

Og 332.45 332.75 0.30 6.34 0.24 0.17 32.50 0.10 0.03 BDL 6.97

Og 333.30 333.75 0.45 6.06 0.11 0.17 28.60 0.44 0.05 0.004 6.71348.40 357.30 8.90 0.73 0.19 0.02 3.60 0.04 0.01 0.007 0.88

MQ-16-111
383.70 383.95 0.25 0.95 0.41 0.25 27.90 0.26 0.03 0.005 1.92392.09 395.15 3.06 3.93 0.25 0.10 20.43 0.07 0.02 0.001 4.34430.70 431.30 0.60 5.64 0.50 0.18 32.90 0.04 0.04 0.001 6.39

MQ-16-129Analyser på vej

MQ-16-131Analyser på vej


P-059 mineralisering
MQ-16-108NSA
Bemærk: Intervaller repræsenterer kernelængde, og ikke nødvendigvis sande længder
NSA – Ingen betydelige resultater
BDL – Under detektionsgrænsen på 0.001 g/t
*Ni EQ blev beregnet på baggrund af den følgende formel og anvendelse af London Metal Exchange priser på Ni, Cu og Co den 10. oktober, 2016 og London Bullion Market Association metal priser på Pt, Pt and Au den 10. oktober, 2016 (PM) og med antagelse af 100% metal indvinding:
*NiEQ = Ni% + (Cu% x 2.17/4.67) + (Co% x 12.93/4.67) + ((Pt g/t x10000) x (967*14.5833/4.67)) + ((Pd g/t x 10000) + (667 *14.5833/4.67)) + (Au g/t x 10000) x (1259.50*14.5833/4.67))
(Metalpriser er pr. pund).

P-058 mineralisering

P-058 mineraliseringen omfatter en nordøst-gående og stejlt nordvest dykkende sektion af mineraliseret Norit indeholdt i orthogneiss og gennemskåret af parallelle til sub-parallelle mylonit zoner. Mineraliseringen består overvejende af remobiliserede massive og breccia-sulfidårer og -linser, men omfatter lokalt disseminerede og spredte klaster af magmatiske sulfider. Boringer i 2014 gennemskar smalle massive nikkel-kobber-sulfidårer på lav dybde, og opfølgende boringer i 2015 gennemskar en bredere zone af magmatiske sulfider (se NAN pressemeddelelser dateret den 29. september, 2014 og den 2. september, 2015). Baseret på boringer og geofysiske resultater til dato, vurderes det at P-058 mineralisering strækker sig fra nær overfladen til en lodret dybde på 350 meter.

De første to 2016 boringer der rapporteres om i denne meddelelse, blev boret for at teste den nedadgående forlængelse af den tidligere gennemskårede mineralisering. Begge huller gennemskar højlødige remobiliserede sulfider som tolkes til at udvide zonen både vertikalt og horisontalt. En oversigt over boringerne vises i henholdsvis figur 2 og 3. Borehuls elektromagnetiske (BHEM) undersøgelser blev gennemført i begge huller.

Hul MQ-16-105 var designet til at teste den nederste del af en moderat ledende BHEM anomali i dybet langs den tidligere definerede P-058 mineralisering, og gennemskar en Norit zone der hovedsageligt bestod af remobiliserede massiv sulfid årer, og mindre mængder af disseminerede og linse sulfider. Zonen indeholder 3,41% nikkel, 0,28% kobber og 0,10% kobolt over 10,20 m fra 323,55 til 333,75 meter. Inkluderet i dette interval var en højlødig sektion med 4,85% nikkel, 0,29% kobber og 0,14% kobolt over 4,10 meter med individuelle prøver der indeholdt værdier på op til 6,79% nikkel. En anden (footwall) zone af Norit med disseminerede sulfider blev gennemskåret fra 348,40 til 357,30 meter, og indeholdt 0,73% nikkel og 0,19% kobber over 8,90 meter. Borehuls EM undersøgelse påviste en stærk in-hole anomali og lange bølgelængde anomalier i hele hullet, herunder en signifikant off-hole opbygning i bunden af ​​hullet, som blev fortolket til at være en stærkt ledende anomali der fortsætter i dybet.

Hul MQ-16-111 blev designet til at teste den nedre del af en BHEM anomali påvist ved enden af ​​hul MQ-16-105, og gennemskar en lignende zone af remobiliserede massive og breccia-sulfid årer indeholdende 3,93% nikkel, 0,25% kobber og 0,10% kobolt over 3,06 m fra 392,09 til 395,15 meter. En smal pyrit-rig massive sulfid åre blev gennemskåret umiddelbart højere oppe i hullet, og returnerede 0,95% nikkel og 0,41% kobber over 0,25 meter. En pentlandit-rig breccia-sulfid åre indeholdende 5,64% nikkel og 0,50% kobber over 0,60 meter blev gennemskåret cirka 35 meter dybere end den primære remobiliserede sulfid zone.

Den remobiliserede sulfid zone i MQ-16-105 ligger 110 meter dybere og 40 meter i forlængelsen mod sydøst af den nærmeste tidligere skæring i hul MQ-15-077. Den remobiliserede sulfid zone i MQ-16-111 ligger 40 meter dybere og 55 meter i forlængelse mod sydøst af den remobiliserede skæring i MQ-16-105. Sammen forlænger disse to huller den vigtige P-058 mineralisering med cirka 150 meter i dybet.

P-058 mineraliseringen kan korreleres med en serie af BHEM anomalier, der overvejende dykker stejlt mod nordvest, og strækker sig fra overfladen til en lodret dybde af 350 m. Den samlede zone indeholdes af flere store moderat ledende EM anomalier, der indeholder en række mindre, stærkt ledende, anomalier, der har en begrænset størrelse nær overfladen, men som udvider sig i dybet. Denne ændring i EM signatur er vigtigt, fordi den viser, at mineraliseringen ved P-058 har større bredde og kontinuitet i dybet end nær overfladen. Modellering af eksisterende BHEM data tyder da også på, at zonen stadig er åben nedad.

To yderligere huller, for hvilke analyserne stadig er på vej, blev afsluttet på P-058 for at teste en stort moderat ledende BHEM anomali beliggende i en utestet forlængelse af den nordøstlige del af hul MQ-15-077.

P-059 mineraliseringen

MQ-16-108 blev boret for at teste en moderat ledende off-hole anomali placeret i forlængelsen af den tidligere gennemskårede P-059 mineralisering (se NAN pressemeddelelse dateret den 2. september, 2015). Umineraliseret Norit blev gennemskåret på måldybden, og hullet synes akkurat at have ramt forbi mineraliseringen som blev indikeret af BHEM tolkningen. En moderat ledende off-hole anomali blev påvist på måldybden, og tolkes til at ligge inden for 15 meter af hullet og strække sig i en opadgående retning.

Kvalitetskontrol

Boringerne blev gennemført af Boart Longyear Canada vha. to Boart LF-70 diamant borerigge. Borekernerne (40,54 mm BQTK og 47,6 mm NQ) blev halveret med diamantsav i efterforskningslejren. Halvdelen af ​​kernen er bevaret til referenceformål. De enkelte prøver er generelt 1,0 til 1,5 meter lange eller mindre defineret af geologer på stedet. Prøveknusning blev gennemført af ALS Minerals i Öjebyn, Sverige. De knuste prøver blev efterfølgende sendt med luftfragt till ALS Minerals´ analyselaboratorium i Loughrea, Irland. Blanke prøver og kommercielt certificerede Ni-sulfid kontrolstandarder med en række lødigheder blev indsat i hver batch af 20 prøver eller mindst én per prøvebatch. Analyser af Ni, Cu og Co er gennemført ved hjælp af peroxid fusion og ICP-AES finish (ME-ICP81). Analyser af Pt, Pd, og Au omfatter fire assay (30 gram nominel prøve vægt) med en ICP-AES finish (PGM-ICP23).

Teknisk information; kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogen juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risikofaktorer, der væsentligt påvirker den potentielle udvikling af projektet, andre end dem, der informeres om i de årlige indgivelser på www.sedar.com. For yderligere oplysninger om risici se venligst selskabets "Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements”.

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er blevet gennemgået og godkendt af Patricia Tirschmann, P. Geo, der er kvalificeret person for Selskabet og Vicepræsident for Efterforskning, North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow, præsident, North American Nickel Inc.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4