NY NICKEL-KOBBER SULFID ZONE FUNDET VED MIKISSOQ: 74,05m @ 1,08% Ni og 0,54% Cu

October 31, 2016

Vancouver, British Columbia, den 31. oktober, 2016 - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet" eller "NAN") rapporterer hermed, at analyser er modtaget fra tre 2016 borehuller gennemført ved Mikissoq i Imiak Hill Komplekset (IHK) området i selskabets 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM-sulfid-projekt i Sydvestgrønland. Selskabet har gennemført i alt 9,596 meter boringer i 2016 efterforskningsprogrammet.

Det første 2016 borehul (MQ-16-113) ved Mikissoq testede en borehuls elektromagnetisk (BHEM) anomali lokaliseret under eksisterende boringer, og gennemskar en ny bred zone af Norit med nikkel- og kobbersulfidmineralisering. To yderligere huller (MQ-16-117 & 118) gennemskar forlængelsen af den samme zone på større dybde.

Highlights inkluderer:

 • MQ-16-113: 53,25m @ 0,81% Ni og 0,36% Cu (1,04% Ni Eq) Inklusiv:
  • 5,15m @ 2,56% Ni og 0,37% Cu (2,92% Ni Eq)
 • MQ-16-117: 74,05m @ 1,08% Ni og 0,54% Cu (1,44% Ni Eq) Inklusiv:
  • 13,65m @ 1,84% Ni og 0,64% Cu (2,30% Ni Eq)
 • MQ-16-118: 47,00m @ 0,51% Ni og 0,25% Cu (0,71% Ni Eq) Inklusiv:
  • 15,00m @ 1,03% Ni og 0,32% Cu (1,30% Ni Eq)

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler: "Disse ekstraordinære nye boreresultater fra Mikissoq har forvandlet området fra et lille overfladenært mål, til en bred mineraliseret linse med høj nikkel tenor i magmatiske sulfider, der strækker sig til en lodret dybde af 350 meter og fortsat er åben. Fundet af ​​denne nye zone bidrager til de eksisterende zoner ved både Imiak Hill og Spotty Hill, der alle ligger med 1,5 km fra hinanden. Definitionsboringer på ​​Mikissoq vil være en prioritet for NAN næste år ".

Denne meddelelse opsummerer resultaterne for tre huller på i alt 1.167 meter afsluttet ved Mikissoq-mineraliseringen i IHK området, som er beliggende i den centrale del af det Grønlandske Norit Bælte (figur 1). Et yderligere hul er afsluttet ved Mikissoq for hvilket analyser stadig er på vej. Borehulsinformation og et sammendrag af analyser er vist i henholdsvis tabel 1 og 2. En grafisk boreoversigt vises i henholdsvis figur 2 og 3. Figurerne kan ses ved hjælp af linket i denne meddelelse.

I løbet af 2016 efterforskningsprogrammet er der samlet blevet boret 30 nye huller og to borehulsudvidelser på i alt 9,596 meter. Analyseresultater er nu blevet rapporteret for 14 huller og én borehulsudvidelse på i alt 4.410 meter, inklusiv de i denne meddelelse omtalte borehuller.

Tre borehuller ved Mikissoq har gennemskåret en ny zone af Norit med sulfidmineralisering, der befinder sig 130 meter under tidligere påtruffen overfladenær mineralisering ved Mikissoq. Den nye zone er gennemskåret over en udstrækning på 105 meter, og består af grovkornet magmatisk dissemineret sulfid, og spredte remobiliserede sulfidlinser og -årer. Mineraliseringen er kendetegnet ved en høj nikkel tenor (procent nikkel omregnet til 100% sulfidindhold) typisk mellem 8 og 11%. Et fjerde hul placeret 45 meter i forlængelsen mod nordøst gennemskar et bred interval af svagt disseminerede sulfider i Norit for hvilket der stadig mangler analyser. Zonen er stadig åben i dybet og mod sydvest.

Det nye fund ved Mikissoq viser potentialet for at identificere væsentlige nye sulfidlinser, som kan spores ved BHEM, men som har et væsentligt større omfang end BHEM anomalien viser, grundet den spredte fordeling af sulfiderne giver et svagere elektrisk signal. Selskabet planlægger at gennemføre en 3D-modellering af det overordnede IHK område, der omfatter alle efterforskningsdata, herunder resultaterne af induceret polarisations (IP) undersøgelser i 2016. Intentionen er fortsat at kunne definere udvidelsen af den mineraliserede Norit stratigrafi, og understøtte orienteringen og placeringen af fremtidige borehuller.

Yderligere detaljer fra boringerne er angivet nedenfor.

Tabel 1: Borehuls Information, Mikissoq, IHK Området

Borehuls # UTM Øst UTM
Nord
Højde
(m)
Længde
(m)
Retning Dyk
MQ-16-113 477867 7258175 432 334.00 146 -52
MQ-16-117 477867 7258176 432 383.00 144 -58
MQ-16-118 477867 7258176 431 450.00 134 -64
MQ-16-127 477923 7258181 448 447.00 139 -64
Bemærk: Koordinater opgives i UTM WGS84 Zone 22N

Tabel 2: Analyseresultater, Mikissoq, IHC Området

Borehuls #
Fra
(m)
Til
(m)
Kerne Længde
(m)
Ni
%
Cu
%
Co
%
S
%
Pt
g/t
Pd
g/t
Au
g/t
*Ni Eq
%
MQ-16-113 Inkl. 233.75 287.00 53.25 0.81 0.36 0.02 3.20 0.01 0.01 0.03 1.04
Inkl. Inkl. 233.75 238.90 5.15 2.56 0.37 0.05 9.46 0.03 0.02 0.06 2.92

Og 256.00 261.00 5.00 1.10 0.57 0.03 4.23 0.02 0.01 0.07 1.49

Og 275.85 279.65 3.80 1.87 0.28 0.05 7.33 0.02 0.02 0.02 2.15

MQ-16-117
268.70 342.75 74.05 1.08 0.54 0.03 4.51 0.03 0.02 0.06 1.44

Inkl. 285.70 291.00 5.30 2.10 0.44 0.04 7.76 0.03 0.02 0.03 2.45

Inkl. 285.70 287.80 2.10 4.17 0.40 0.08 14.48 0.07 0.03 0.01 4.62

Og 309.25 322.90 13.65 1.84 0.64 0.05 8.01 0.04 0.02 0.03 2.30

Og 329.85 335.40 5.55 1.26 0.45 0.03 5.09 0.02 0.02 0.35 1.70

MQ-16-118
322.00 369.00 47.00 0.51 0.25 0.01 1.87 0.05 0.02 0.08 0.71

Inkl. 323.00 338.00 15.00 1.03 0.32 0.02 3.76 0.07 0.02 0.08 1.30

MQ-16-127Analyser på vej
Bemærk: Intervaller repræsenterer kernelængder; den sande tykkelse er c. 50% kortere end kerneskæringer.

*Ni EQ blev beregnet på baggrund af den følgende formel og anvendelse af London Metal Exchange priser på Ni, Cu og Co den 28. oktober, 2016 og London Bullion Market Association metal priser for Au den 18. oktober, 2016, og for Pt, Pt den 27. oktober, 2016 (PM) og med antagelse af 100% metal indvinding:

*Ni EQ = Ni% + (Cu% x 2,17/4,69) + (Co% x 12,81/4,69) + ((Pt g/t / 10000) x (970*14,5833/4,69)) + ((Pd g/t / 10000) x (617 *14,5833/4,69)) + (Au g/t / 10000) x (1273*14,5833/4,49))
(Metal priser angives pr. pund og i US$).

Hul MQ-16-113 testede en moderat ledende off-hole BHEM anomali opdaget i foregående hul MQ-15-074, og tolkes til at være en mulig forskudt fortsættelse af den overfladenære Mikissoq mineralisering, der afgrænset langs den nordvestlige side af en mylonit zone (se figur 3). MQ-16-113 gennemskar et Noritlegeme på større dybde, der indeholdt et bredt interval af grove disseminerede sulfider, og lokalt remobiliserede linser og årer, der korrelerer med den observerede BHEM anomali. Mineraliseringen indeholder 0,81% nikkel og 0,36% kobber over 53,25 meter fra 233,75 til 287,00 meter, og indeholdt flere højlødige intervaller såsom 2,56% nikkel og 0,37% kobber over 5,15 meter (tabel 2). Det nye Noritlegeme og sulfidzonen tolkes til at ligge på samme side af en afgrænsende mylonit zone som den overfladenære Mikissoq Noritmineralisering.

Hul MQ-16-117 gennemskar fortsættelsen af ​​den nye zone 55 meter længere nede end MQ-16-113 (figur 3). Mineraliseringstypen var identisk, men med et større samlet sulfidindhold og dermed bedre lødighed:

268,70 – 342,75m:

 • 1,08% nikkel og 0,54% kobber over 74,05 meter, herunder
 • 2,10% nikkel og 0,44% kobber over 5,30 meter og
 • 1,84% nikkel og 0,64% kobber over 13,65 meter

Hul MQ-16-118 gennemskar samme zone 50 meter dybere end MQ-16-117, og udvidede zonen til en samlet dyklængde på omkring 105 meter. Bredden og mineraliseringstypen var magen til de to første huller, men med mindre mængder af sulfider indeholdende 0,51% nikkel og 0,25% kobber over 47,00 meter fra 322,00 til 369,00 meter. Igen indeholdt zonen et mere højlødigt interval, der returnerede 1,03% nikkel og 0,32% kobber over 15,00 meter.

En fjerde hul blev placeret 45 meter i forlængelsen af MQ-16-118 mod nordøst, og gennemskar en bred zone af svagt disseminerede sulfider, for hvilket analyserne stadig er på vej. Den svagere karakter af mineraliseringen, antyder dette hul kan ligge nær den nordøstlige kant af den nye zone.

Foreløbig 3D modellering af bore- og overflade geologiske data tyder på, at den nye zone er sub-vertikal og indeholdt i en sekundær dybere liggende Norit intrusion, der ligger på den samme (sydøstlige) side af en mylonit zonen, som afgrænser den overfladenære Norit mineralisering ved Mikissoq (figur 3). Den nye sulfid zone ligger cirka 130 meter under den overfladenære mineralisering. Borehuls EM undersøgelser af alle huller viser, at ledningsevnen af den nye zone er centreret omkring hul MQ-16-117, mens det samlede omfang af zonen strækker sig ud over grænserne for de tolkede BHEM plader.

Kvalitetskontrol

Boringerne blev gennemført af Boart Longyear Canada vha. to Boart LF-70 diamant borerigge. Borekernerne (40,54 mm BQTK og 47,6 mm NQ) blev halveret med diamantsav i efterforskningslejren. Halvdelen af ​​kernen er bevaret til referenceformål. De enkelte prøver er generelt 1,0 til 1,5 meter lange eller mindre defineret af geologer på stedet. Prøveknusning blev gennemført af ALS Minerals i Öjebyn, Sverige. De knuste prøver blev efterfølgende sendt med luftfragt till ALS Minerals´ analyselaboratorium i Loughrea, Irland. Blanke prøver og kommercielt certificerede Ni-sulfid kontrolstandarder med en række lødigheder blev indsat i hver batch af 20 prøver eller mindst én per prøvebatch. Analyser af Ni, Cu og Co er gennemført ved hjælp af peroxid fusion og ICP-AES finish (ME-ICP81). Analyser af Pt, Pd, og Au omfatter fire assay (30 gram nominel prøve vægt) med en ICP-AES finish (PGM-ICP23).

Teknisk information; kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogen juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risikofaktorer, der væsentligt påvirker den potentielle udvikling af projektet, andre end dem, der informeres om i de årlige indgivelser på www.sedar.com. For yderligere oplysninger om risici se venligst selskabets "Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements”.

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er blevet gennemgået og godkendt af Patricia Tirschmann, P. Geo, der er kvalificeret person for Selskabet og Vicepræsident for Efterforskning, North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow, præsident, North American Nickel Inc.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4