NYT HØJLØDIGT NIKKELSULFID FUND VED P-013 SØ TARGET: 13,35m @ 2,88% Ni og 0,80% Cu

October 26, 2016

Vancouver, British Columbia, den 26. oktober, 2016 - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet" eller "NAN") rapporterer hermed, at analyser er modtaget fra 2016 borehuller afsluttet i P-013-området og fra udvalgte regionale efterforskningsmål på det 100% ejede Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM-sulfid-projekt i Sydvestgrønland. Selskabet har nu rapporteret resultater for ca. en tredjedel af 2016 boreprogrammet.

Ved P-013 SØ mineraliseringen, blev en ny zone af Norit med nikkel-kobber-sulfid-mineralisering opdaget, i forbindelse med test af en borehuls elektromagnetisk (BHEM) anomali. Den øvre del af denne zone blev gennemskåret nær den øvre del af en BHEM anomali på 166,9 meters dybde, og består af højlødige remobiliserede sulfider:

  • MQ-16-109: 38,75m @ 1,19% Ni, 0,43% Cu, 0,03% Co & 0,23 g/t Pt + Pt + Au (1,54% Ni Eq) Inklusiv:
    13,35m @ 2,88% Ni og 0,80% Cu, 0,06% Co & 0,46 g/t Pt + Pd + Au (3,58% Ni Eq)

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler: "Det nye fund af højlødige nikkelsulfider ved P-013 SØ er et direkte resultat af engageret og pågående evaluering af data, og demonstrerer den fortsatte succes med at definere borehuller baseret på BHEM i et område med meget begrænset overfladeblotning. Disse resultater indikerer potentialet for flere sulfidlinser i det overordnede P-013-område, og er en yderligere indikation af den potentielle distriktsskala mineralisering i Maniitsoqområdet."

Denne meddelelse opsummerer resultaterne for fem borehuller og én borehulsudvidelse på i alt 1.213 meter, der er testet i P-013-området, samt tre regionale efterforskningsmål (P-049, P-141 og P-142, se figur 1). Borehulsinformation og et sammendrag af analyser kan ses i henholdsvis tabel 1 og 2. Figurerne kan ses ved hjælp af linket i denne meddelelse.

I løbet af 2016 efterforskningsprogrammet blev i alt 30 borehuller og to borehulsforlængelser på i alt 9,596 meter gennemført. Analyseresultater er nu blevet rapporteret for 11 huller og én borehulsudvidelse på i alt 3.243 meter, inklusiv de i denne meddelelse omtalte resultater.

Tabel 1: Borehuls Information, P-013 området and Regional Mål

Borehuls #
UTM Øst
UTM
Nord

Højde
(m)

Længde
(m)

Retning
Dyk
Mål
MQ-16-109
475339
7239676
305
243.00
309
-53
P-013 SØ
MQ-15-094
475095
7239995
310
346.50*
131
-72
P-013 Centre
MQ-16-110
475367
7239818
307
444.00
293
-59
P-013 Centre
Regional Mål
MQ-16-114
487967
7257493
634
141.00
103
-51
P-049
MQ-16-115
465330
7268357
578
114.00
121
-48
P-141
MQ-16-116
464623
7268798
595
187.10
300
-53
P-142

Bemærk: Koordinater opgives i UTM WGS84 Zone 22N; *Hul 15-094 blev forlænget med 83.5m fra 263 til 346.5m i 2016.

Tabel 2: Analyseresultater, P-013 området og Regionale Mål

Borehuls #

Fra
(m)

Til
(m)

Kerne Længd (m)
Ni%
Cu%
Co%
S%
Pt
g/t

Pd
g/t

Au
g/t

*Ni
Eq%
P-013 SØ Mineralisering
MQ-16-109

163.50
163.85
0.35
2.73
0.12
0.14
19.55
0.47
0.12
0.01
3.36166.90
205.65
38.75
1.19
0.43
0.03
5.08
0.08
0.06
0.09
1.54

Inkl.
166.90
180.25
13.35
2.88
0.80
0.06
12.24
0.16
0.12
0.18
3.58

Og
180.25
205.65
25.40
0.31
0.23
0.01
1.32
0.03
0.02
0.05
0.46209.95
210.70
0.75
1.30
0.17
0.03
4.95
0.05
0.07
0.03
1.49217.90
218.90
1.00
0.88
0.19
0.01
2.54
0.02
0.04
0.04
1.03
P-013 Centralt mål
MQ-15-094

263.50
267.35
3.85
0.71
0.36
0.03
4.27
0.02
0.01
0.04
0.97272.10
272.40
0.30
1.14
0.32
0.05
6.83
0.04
0.01
0.02
1.44273.40
273.70
0.30
1.48
0.51
0.05
8.35
BDL
0.01
0.02
1.86276.50
277.40
0.90
0.68
0.23
0.03
3.82
0.03
0.01
0.03
0.88
MQ-16-110

232.40
234.15
1.75
0.58
0.17
0.02
3.16
0.15
0.03
0.04
0.78
Regionale Mål
Borehuls #

Fra (m)
Til
(m)

Kerne Længde (m)
Ni %
Cu %
Co %
S %
Pt g/t
Pd g/t
Au g/t
Target
MQ-16-114NSA
P-049
MQ-16-115

54.50
55.40
0.90
0.09
0.41
0.02
7.56
0.01
0.02
0.02
P-141
MQ-16-116

106.50
107.50
1.00
0.04
0.05
0.02
6.55
BDL
0.00**
4.17
P-142119.00
120.00
1.00
0.34
0.16
0.02
2.37
0.08
0.08
0.01

Bemærk: Intervaller repræsenterer kernelængde, og ikke nødvendigvis sande længder

NSA – Ingen betydelige resultater

BDL – Under detektionsgrænsen på 0.001 g/t

*Ni EQ blev beregnet på baggrund af den følgende formel og anvendelse af London Metal Exchange priser på Ni, Cu og Co den 24. otober, 2016 og London Bullion Market Association metal priser på Pt, Pt and Au den 24. oktober, 2016 (PM) og med antagelse af 100% metal indvinding:

*Ni EQ = Ni% + (Cu% x 2,10/4,54) + (Co% x 12,81/4,54) + ((Pt g/t / 10000) x (947*14,5833/4,54)) + ((Pd g/t / 10000) x (628 *14,5833/4,54)) + (Au g/t / 10000) x (1265,55*14,5833/4,54))

(Metalpriser er pr. pund).

** Analyseværdier for Pd er mellem 0,001 og 0,005 g/t, og afrundet til “0”.

P-013 mineralisering

P-013 mineraliseringen er placeret i den centrale del af det Grønlandske Norit Bælte (GNB), og omfatter P-013-central området samt SØ og NV geofysiske anomalier, der forekommer i et område med begrænset eksponering og blotninger. I 2013 fandt NAN Norit med nikkel-kobber-sulfid-mineralisering sammenfaldende med P-013 Centralanomalien (NAN pressemeddelelse dateret den 2. november, 2013). Efterfølgende boring i 2014 og 2015 gennemskar yderligere mineralisering (NAN pressemeddelelser den 3. november 2014, den 2. september, 2015 og den 10. november, 2015), der definerer en stejlt dykkende sulfidzone over en udstrækning på 100 meter, og angiver potentialet for en eller flere parallelle zoner.

I 2016 blev 771 meter boringer gennemført i dette område, herunder et hul for at teste en borehuls elektromagnetisk (BHEM) anomali ved P-013 SØ samt et ekstra hul og borehuls udvidelse for at følge på tidligere gennemskåret nikkel-sulfid-mineralisering ved P- 013 Centralanomalien. Borehulsoversigt samt analyseresultater er vist i figur 2.

P-013 SE

Tre tidligere huller blev boret ved P-013 SØ for at teste for kilden til den oprindelige helikopterbårne elektromagnetiske (VTEM) anomali, samt for at teste efterfølgende definerede BHEM anomalier. Disse huller ramte ikke en betydelig anomali, men hul MQ-15-080 identificerede en moderat ledende off-hole BHEM anomali på større dybde og sydøst for VTEM anomalien. Hul MQ-16-109 var designet til at ramme den øverste del af BHEM anomalien påvist i MQ-15-080, og gennemskar en bred zone af mineraliseret Norit herunder væsentlige højlødige nikkelsulfider. Den 38,75 meter lange sulfidzone forløb fra 166,90 til 205,65 meter, og bestod af et øvre 13,35 meter interval med remobiliserede massivsulfid-linser, -årer og -brecciaårer, og blev efterfulgt af et 25,40 meter interval indeholder spredte og disseminerede sulfider. Mineraliseringen gav følgende værdier:

  • 38,75 meter med 1,19% nikkel og 0,43% kobber, inklsuiv
    • 13,35 meter med 2,88% nikkel og 0,80% kobber
    • 25,40 meter med 0,31% nikkel og 0,23% kobber

En smal sulfid breccia åre blev gennemskåret umiddelbart over hovedzonen, og indeholdt 2,73% nikkel og 0,12% kobber over 0,35 m fra 163,50 til 163,85 meter. Yderligere smalle sulfidintervaller med forhøjede nikkel-kobber værdier blev gennemskåret nedenfor hovedzonen. Analyser er anført i tabel 2.

Borehuls EM undersøgelsen i MQ-16-109 var domineret af en meget stærk in-hole anomali sammenfaldende med den remobiliserede sulfidzone. Imidlertid er den oprindelige BHEM-anomali fra MQ-15-080, beliggende øst for MQ-16-109, fortolket til at være en bedre repræsentant af den samlede mineraliserede zone, og indikerer yderligere utestet potentiale i dybet.

P-013 Central

I 2016 blev hul MQ-15-094 forlænget med 83,5 meter for at teste en tolket in-hole borehuls elektromagnetisk (BHEM) anomali. Smalle intervaller af Norit med sulfidlinser, og spredte sulfider blev gennemskåret umiddelbart under forlængelsen af hullet, herunder et 3,85 meter langt interval med 0,71% nikkel og 0,36% kobber fra 263,5 til 267,35 meter (se tabel 2). Borehuls EM-undersøgelsen påvist flere in-hole og off-hole anomalier i hele hullet, herunder to små, stærkt ledende off-hole anomalier på 225 og 290 meters dybde der antyder tilstedeværelsen af ​​yderligere smalle sulfidlinser eller -årer.

Hul MQ-16-110 var designet som en markant (150-200 meter) horisontal forlængelse af den nærmeste skæring af den overordnede sulfidlinse, men ramte en sheared Norit-orthognejs kontakt på 368 meters dybde, og blev efterfølgende afsluttet i orthognejs inden den påtænkte måldybde. Norit blev gennemskåret fra 232 til 368 meter og returnerede værdier på op til 0,58% nikkel og 0,17% kobber over 1,75 m fra 232,40 til 234,15 meter indeholdt i spredte sulfider.

Borehuls EM-undersøgelsen afslørede ikke eventuelle anomalier i forbindelse med P-013 Central-mineraliseringen. Der blev dog registreret en bred off-hole anomali på 240 meters dybde, der modsvarer den højlødige skæring i MQ-16-109 ved P-013 SØ 100m mod sydøst.

Regionale boremål (P-049, P-141, P-142)

Tre borehuller på i alt 442,10 meter blev gennemført for at teste geofysiske anomalier på de regionale efterforskningsmål P-049, P-141 og P-141 beliggende i den nordlige del af GNB (figur 1). På hvert sted, blev den oprindelige VTEM anomali fulgt op med overflade EM undersøgelser. Boringerne var designet til at teste svag til moderat ledende EM anomalier modelleret fra disse undersøgelser i områder af med blotninger af norit klipper sulfid-bærende rustzoner. Boringerne antydede begrænset dybdepotentiale af P-049 mineraliseringen, men indeholdt anomale kobber værdier ved P-141 og anomale guld og nikkel værdier ved P-142 (se tabel 2).

Kvalitetskontrol

Boringerne blev gennemført af Boart Longyear Canada vha. to Boart LF-70 diamant borerigge. Borekernerne (40,54 mm BQTK og 47,6 mm NQ) blev halveret med diamantsav i efterforskningslejren. Halvdelen af ​​kernen er bevaret til referenceformål. De enkelte prøver er generelt 1,0 til 1,5 meter lange eller mindre defineret af geologer på stedet. Prøveknusning blev gennemført af ALS Minerals i Öjebyn, Sverige. De knuste prøver blev efterfølgende sendt med luftfragt till ALS Minerals´ analyselaboratorium i Loughrea, Irland. Blanke prøver og kommercielt certificerede Ni-sulfid kontrolstandarder med en række lødigheder blev indsat i hver batch af 20 prøver eller mindst én per prøvebatch. Analyser af Ni, Cu og Co er gennemført ved hjælp af peroxid fusion og ICP-AES finish (ME-ICP81). Analyser af Pt, Pd, og Au omfatter fire assay (30 gram nominel prøve vægt) med en ICP-AES finish (PGM-ICP23).

Teknisk information; kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogen juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risikofaktorer, der væsentligt påvirker den potentielle udvikling af projektet, andre end dem, der informeres om i de årlige indgivelser på www.sedar.com. For yderligere oplysninger om risici se venligst selskabets "Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements”.

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er blevet gennemgået og godkendt af Patricia Tirschmann, P. Geo, der er kvalificeret person for Selskabet og Vicepræsident for Efterforskning, North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4