post creek oversigt

Post Creek-projektet er beliggende 35 km øst for Sudbury i Norman og Parkin regionen, og består af 35 sammenhængende eksklusive efterforskningsblokke og en isoleret licens der dækker et samlet areal på 976 ha (figur 1). Halcyon-projektet er beliggende 35 km nord-nordøst for Sudbury i det sydøstlige hjørne af Parkin-området på 46º 48' nordlig bredde og 80º 50' vestlig bredde. Det består af 53 eksklusive licensblokke (864 hektar), og begge projekter er umiddelbart tilgængelige via grus- og skovveje. Disse naboejendomme er strategisk placeret 1,2 kilometer nord-nordøst for de aktivt producerende Podolsky North og Podolsky kobber-nikkel-platingruppemetal forekomster ejet af KGHM International Ltd., et datterselskab af KGHM Polska Miedz SA. Området ligger langs den nordøstlige forlængelse af Whistle Offset Strukturen, der er en markant geologisk strukturel kontrol for Ni-Cu-PGM-mineralisering i området.

Offset gange udgør en betydelig del af al den malm der udvindes i Sudbury området, og er fortsat betydelige efterforskningsmål. De fortsætter med at producere store højlødige kobber-nikkel-PGE-forekomster, herunder nye zoner i Vale´s historiske og mangeårige North and South miner indeholdt i Copper Cliff offset gangen, nye miner som Quadra-FNX´s Podolsky Mine indeholdt i Whistle Offset gangen, nylige udviklingsprojekter såsom Vale´s Totten forekomst samt betydelige fund såsom Quadra-FNX´s Victoria forekomst.

North American Nickel mener at selskabets områder omfatter udvidelsen af Whistle Offset Strukturen, og tilhørende kvarts-diorit gange med kobber, nikkel og PGM mineralisering. Detaljeret efterforskning og geologisk kortlægning, overflade geofysiske og geokemiske undersøgelser samt historisk dataindsamling er gennemført. Selskabet fortsætter med at søge efter en JV partner til at følge op på CJ Trug Strukturen (figur 2).

Geologi & Mineralisering

Den 16. juni 2011, bekendtgjorde North American Nickel fundet af hvad der er tolket som en Kvarts-diorit ("KD") gang af geolog Cecil Johnson på Selskabets Post Creek projekt i North Range, Sudbury Basin, ca. 2,8 km nord for den nuværende Podolsky nikkel-kobber-PGE-mine (figur 2). Kvarts-diorit gange optræder i sprækker dannet som resultat af meteoritnedslag og er typiske værter for betydelige malmlegemer af nikkel-kobber-platingruppemetal der udvindes i Sudbury Basinnet.

I forbindelse med den igangværende efterforskning er KD gangen er blevet re-fortolket som en trug struktur (det såkaldte "CJ Trug"), og er blevet fulgt ved hjælp af blotlægning og afvaskning af blotninger over en strækning på 450 meter i nordøst-sydvestlig retning. Baseret på det hidtidige arbejde, er der tale om en 7-15 meter bred, partielt opsmeltet og inklusion-bærende gang, med en omtrentlig nord-syd gående retning. Mineraliseringen omfatter 1-2% dissemineret magnetkis og kobberkis.

NAN´s geologer og personale fik mulighed for at besøge Podolsky-minen i 2010 ledsaget af Quadra-FNX´s geologer. Denne tur muliggjorde det for North American Nickel´s ansatte, at blive fortrolige med det geologiske miljø og mineraliseringssystemet i Podolsky-minen, og efterfølgende anvende disse observationer i den daglige efterforskning af Whistle Offset Strukturen i Post Creek. Figur 3 viser et billede fra ekskursionen til Podolsky-minen.

Resultater

I 2010 påbegyndte North American Nickel udgravning og afvaskning af blotninger, detaljeret kortlægning samt ”beep mat” geofysiske undersøgelser for at vurdere Whistle Offset Strukturen for overfladenær mineralisering. Forhøjede EM signaturer blev påvist lokalt, og disse områder blev udgravet ved hjælp af en gravemaskine og afvasket med en Wajax pumpe. Blottet mineralisering blev prøvetaget og analyseret for Ni, Cu, Co Au, Pt og Pd. Resultaterne dokumenterede forhøjet guldværdier på 29 g/t, 17 g/t og 1,5 g/t; sølvværdier på 18,7 g/t og kobberværdier på 15%, 1,9% og 1,1% (figur 4). Mobil Metal Ion (MMI) jord-geokemiske undersøgelser blev også foretaget over luftbårne VTEM geofysiske undersøgelsesresultater og overflade IP og magnetiske undersøgelser. Netværksskæring og netværksrenovering blev gennemført som forberedelse til en dybt penetrerende, højt opløselig overflade geofysisk undersøgelser ved hjælp Abitibi Geophysics InfiniTEM system.

Den 16. juni 2011 annoncerede North American Nickel fundet af en hidtil ukendt kvarts-diorit ("KD") gang i en blotning på Selskabets North Range Post Creek projekt. KD gangen forekommer i forlængelsen af Whistle Offset Strukturen som er vært for Podolsky Minen. KD gange blev fundet opdaget af North American Nickel´s geolog Cecil Johnson, og er efterfølgende blevet navngivet "Cecil Johnson Offset Gangen" eller "CJ # 1".

KD gangen og den tilhørende blotning er blevet fulgt over en afstand på 450 meter, og omfatter en 7-15 meter bred, partielt opsmeltet og inklusion-bærende gang, med en omtrentlig nord-syd gående retning. Mineraliseringen omfatter 1-2% dissemineret magnetkis og kobberkis (figur 5).

I 2011 bestilte NAN en dybt penetrerende og højt opløselig overflade EM geofysisk undersøgelse i Post Creek området som blev gennemført af Abitibi Geophysics, og som dokumenterede tilstedeværelsen af EM anomalier i CJ # 1. I slutningen af 2011 blev der boret syv huller på i alt 1532 meter på EM mål i CJ trug strukturen. Boreprogrammet var designet til at teste flere overfladegeofysiske InfiniTEM elektromagnetiske ("EM") mål, der er associeret med det nyligt fundne CJ # 1 mål. Anomalierne blev tolket som resultatet af kraftigt dissemineret til semi-massiv magnetkis, pyrit og i mindre grad kobberkis indeholdt i store blokke af mafiske vulkanske bjergarter indkapslet i trug strukturen og i oxid- og jernformation. Analyser fra borekernerne indeholdt lave værdier af base- og ædelmetaller.

Selvom der ikke blev påtruffet malmkvalitets mineralisering i den første borefase, er de foreløbige resultater opløftende. Post Creek-Halcyon efterforskningsprogrammerne baseret på overfladenær InfiniTEM geofysik, borehuls EM (BHPEM) undersøgelser og kerneboringer har dækket ca. 25% af den kendte CJ trug struktur til en dybde på 250-300 m.

Alle tekniske oplysninger er blevet gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo., som er kvalificeret person for Selskabet samt administrerende CEO for North American Nickel Inc.

arbejdsprogram

I 2011 bestod efterforskningsprogrammet af prospektering, geologisk kortlægning, InfiniTEM overfladegeofysiske undersøgelser og et 1.532 m kerneboringsprogram der skønnes at have dækket de øverste 300 m og ca. 25% af det kendte omfang af CJ trug strukturen ved post Creek og Halcyon områderne. Kobber-nikkel-PGM-mineralisering indeholdt i trug-strukturen forekommer ved overfladen i North Zone og ca. 500 m under overfladen i 2000 Zonen i Podolsky-minen. Dybden af 2000 Zonen demonstrerer at der er betydeligt potentiale for kobber-nikkel-platinmetaller-guld og sølv-mineralisering under 300 m niveauet som blev undersøgt i 2011 efterforskningen i CJ trug-strukturen.

Selskabet vil søge efter en joint venture-partner til at fortsætte efterforskningen på CJ trug-strukturen.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4