TSX-V: nan $0,20 -$0,01 -4,76% Volume: 4.062 October 20, 2020

Navigation

North American Nickel Inc.: Imiak Hill-imi qillerlugu putuliat itinersaanni nikkelit-kanngussaat-koboltit qaffasissumik akuissusillit akuunerat ersippoq

November 7, 2013

HUL MQ-13-028 returnerer 3,80% Ni, 1,42% Cu over 17,91 meter

Vancouver, British Columbia, 7. november, 2013 - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Ingerlatseqatigiiffik") matumuuna nalunaarutigaa, Imiak Hill-imi ulloq manna tikillugu sulfid-it qupineqartut itinersaat nikkelinik-kanngussannik-koboltinik qaffasissumik akuissuseqartunik naliusunik akoqartoq, tamatumalu takutippaa aatsitassannguunnerit ingerlaavartuusut aammalu itissutsimi ammaannartumut ingerlaannartut. Imiak Hill, Imiak Hill Kompleks-imi (IHK), aamma Imiak Nord-imi aamma Spotty Hill-imi norit-inik peqarfiusumi, norit-it aatsitassannguunnerit pingasut ilagaat.

IHK Kalaallit Nunaata kujataata kitaani Ingerlatseqatigiiffiup 100%-imik pigisaani Maniitsumi Nikkelinut - Kanngussannut – Koboltinut aamma PGM-inut kisermaassisussaatitaalluni suliassaata avannarpasinnerusortaani inissisimavoq (ilusiliaq 1 aamma 2).

IMIAK HILL

Qillerlugu putuliaq MQ-13-028: 182 meterisut itissusilimmi:

24,75 meterit qupineqarput: 3,19%-inik nikkelitaqartut; 1,14%-inik kanngussattaqartut; 0,11%-inik koboltitaqartut; aamma 0,01 g/t PGM-taqartut

Ilanngullugu: 17,91m 3,80%-inik nikkelitaqartut; 1,42%-inik kanngussattaqartut; 0,13%-inik koboltitaqartut aamma 0,01 g/t PGM-taqartut Ilanngullugu: 2,40m med 4,44%-inik nikkelitaqartut; 1,13%-inik kanngussattaqartut; 0,15%-inik koboltitaqartut aamma 0,01 g/t PGM-taqartut

MQ-13-028-imi aatsitassannguunnerit sumiiffik 30-imut, maannamut Imiak Hill norit-imi sumiiffiit aatsitassannguunnertallit pingasut paasineqartut ilaannut, naapertuupput (annertunerusunik paasissutissanut takukkit NAN-ip tusagassiuutitigut nalunaarutai ulloq 23. august, 5. september aamma 10. oktober 2013-imeersut aamma ilusiliaq 3).

Ilusiliaq 4-imi nallarissumik ikiarnerani aamma ilusiliaq 5-imi tukimut ikiarnerani takuneqarsinnaasutut, MQ-13-028-imi aatsitassannguunnerit, putuliami MQ-13-026-imi (25,51m 3,25%-inik nikkelitaqartut; 0,48%-inik kanngussattaqartut aamma 0,11%-inik koboltitaqartut) aamma MQ-13-024-imi (14,90m 2,67%-inik nikkelitaqartut; 0,39% kanngussattaqartut aamma 0,09%-inik koboltitaqartut) siusinnerusukkut qupineqartunit qaffasissumik akuissuseqartunit 35-75 meterinik itinerusumi aallartipput. Ingerlatseqatigiiffiup 2013-imi qillerineri, aammalu misissueqqissaarnerup inernerisa tassunga atasut, Imiak Hill-imi sulfid-inik aatsitassannguunnerit qaffasissumik akuissuseqartut, ingerlaavartuusut aammalu itissutsimi ammaannarlutik ingerlaqqittut, uppernarsarpaat. Ingerlatseqatigiiffiup Maniitsumi suliaqarfimmi pilersaarusiornernit allanit misissueqqissaarnerit suli allat inerneri utaqqivai.

NAN-imi COO, Neil Richardson, oqarpoq: "Putuliaq 28-imi qupineqartut qaffasissumik akuissuseqartut putuliaq 26-imut sanilliunneqarsinnaapput, aammalu Imiak Hill-imi nikkelinik-kanngussannik-koboltinik aatsitassannguunnerit magmatisk ”feeder dyke”-iusut paasinninnerput tapersersorlugu. Putuliaq 28-imi kanngussammik annertuumik akoqarnerata, ukiaanerani siusinnerusukkut nalunaarutigisatsitut manngertuni sulfid-inik aatsitassannguussimasuni kanngussassap anginerusumik angissuseqartup assigigaa takugatsigu naammagisimaarparput. Nunap qaavata ataani 180 meterinik ammorluinnaq itissuseqarluni MQ-13-028 Imiak-mi ulloq manna tikillugu qupisinerni itinersaavoq. Qupisineq 11,2 meterit missaanni atitussuseqarpoq aammalu pingaarnerulluni, itissutsimi ammaannartumik ingerlaannarluni." Richardson nangippoq: "2014-imi qillerinermi pisussanut pilersaarummi sumiiffiit aatsitassannguussimasortaqartut ilisimaneqartut annertusitinnissaat aallutissavarput, aammalu IHK-imi aatsitassannguussimasunik allanik misissuissalluta. Aalajangersimasumik nunap sannaani avatangiisit nikkelinik-kanngussannik-koboltinik sulfid-inik aatsitassannguunnernik annertoorujussuarnik katersuuffissatut naleqquttut ujassavagut. Siunnerfissarput pingaarneq tassaassaaq ”footwall” norit-ini mippusimasut aamma ”feeder dyke” ataqatigiissut ilai allat, norit magma nikkelitaqarluartut sukkassusaat sumiiffinni annikillisimasinnaallutik. Tamatuma saniatigut sumiiffinni aatsitassannguunnerit norit-it qaangerlugit ujaqqat eqqaanniittut iluannut isorartussuseqarsinnaanerannik periarfissaqarfiusut misissussavagut."

Qupisinerit pillugit paasissutissat erseqqinnerusut takussutissiaq 1-imi allassimapput, MQ-13-028-imut qillerlugu putuliat nunap assingani sumiiffii takussutissiaq 2-imi matuma kingulianiittumi allassimapput, aammalu qillerinermi immiussat assilineri ingerlatseqatigiiffiup nittartagaani pissarsiarienqarsinnaapput (www.northamericannickel.com). Takussutissiaq 1-imi takuneqarsinnaasutut, qupisinermi tassani immikkoortoq 4,44 meterisut takissuseqartoq ujaqqat aatsitassartaqanngitsut ilaapput, tamatumalu assigaa leucogabbro dyke.

Takussutissiaq 1. MQ-13-028-imit misissueqqissaarnerup inernerinut takussutissiaq

Putuliaq # Uuminnga (m) Uunga (m) Qillerummit
qaqitat
takissusaat
(m)
Ni
(%)
Cu
(%)
Co
(%
Pt
(g/t)
Pd
(g/t)
Au
(g/t)
TPM
(g/t)1)
S
(%)
True
With
(m)
Zone
MQ-13-028 182,09 206,84 24,75 3,19 1,14 0,11 0,01 0,00 0,00 0,01 19,37 11,20 Zone 30
Ilanngullugu 182,09 200,00 17,91 3,80 1,42 0,13 0,01 0,00 0,00 0,01 22,99 8,10 Zone 30
Ilanngullugu 200,00 204,44 4,44 0,04 0,01 Nil Nil Nil Nil Nil 0,14 2,00 Zone 30
Ilanngullugu 204,44 206,84 2,40 4,44 1,13 0,15 0,01 0,00 0,00 0,01 27,93 1,10 Zone 30

Maluugiuk: (m) = meter,% = procent, g/t = ton-imi ataatsimi gram
1) TPM tassaavoq aatsitassat erlinnartut tamakkiisut (kuulti + platin + palladium)

Takussutissiaq 2. MQ-13-028-mut qillerlugu putulianut nunap assingani sumiiffiit. WGS 84 UTM zone 22 Avannamut nunap assingani sumiiffiit atorneqarput. Qillerinerup sammivia gradinik ilumoortoq avannamut. Portussuseq immap qaavanit meterisut allanneqarpoq.

Putuliaq # UTM
Kangimut
UTM
Avannamut
Portussusaa
(m)
Takissusaa
(m)
Qillerinerup
sammivia
Ammuinnarnera Siunnerfik
MQ-013-
028
477507 7257144 535 287 278° -67° Imiak

Imiak Hill-imi putuliat siusinnerusukkut qillerneqartut assigalugit, MQ-13-028-imi aatsitassannguunnerit norit-imi sakkukitsumik kajungerisaqartumi qorsuk taartumi-qasertumi, manngertumi, sumiiffimmi aggornikkaajunerusunik norit-itaqartumiipput. Qillerinermit immiussat aamma nunap assingi suli allat ingerlatseqatigiiffiup nittartagaani pissarsiarineqarsinnaapput uani .

Qillerummit qaqitanik misissueqqissaarnerup inerneri, pitsaassutsimik qulakkeeriniarnermi aamma pitsaassutsimik misissuinermi suleriaatsip ilaatut nalilersorneqarput, tassani misissueqqissaarnerup inernerisa eqqoqqissaassusaat toraaqqissaassusaallu aalajangerniarlugu ilaatinneqarlutik tamatigoortunik atuineq, malitassat aatsitassanut erlinnartunut nalinginnaasunullu ilisimaneqartunut akuersissummik allagartaqarfigineqartut, malitassat imaqanngitsut aamma nakkutiginninnermi iliuusissat. Qillerummit qaqitanik misissueqqissaarneq Sverige-mi Öjebyn eqqaanni ALS Scandinavia AS-imit suliarineqarpoq. Ujaqqani misissugassani ALS-imut tunniunneqartuni akuisa annertussusaat aalajangerniarlugu, nalilersueqqissaarnermut periaatsit pingasut atorneqarput. Taakkua tassaapput 1. Syre-mik ammaanertalimmik akuusut assigiinngitsut tamaasa qarasaasiamik atortoqarluni misissoqqissaarneri aamma ICP / ICP-AES atorlugu naammassinera; 2. Au, Pt aamma Pd Fire assay misissugassami 30 gram-itut angissusilimmi ICP-AES atorlugu naammassinera; aamma 3. Ni-mik imaluunniit Cu-mik > 1,00%-imik akullit misissugassat ICP-AES atorlugu saffiugassap killissai qaffasinnerusut nassaariniarlugit misissueqqissaaqqinneq. Misissugassat > 0,50% S Leco aamma infrarød spektroskopi atorlugit nalilersoqqissaarneqaqqipput.

Kalaallit Nunaata kujataata kitaani Maniitsumi nikkelinut-kanngussannut-koboltinut & PGM-inut kisermaassisussaatitaalluni suliassamiippoq, Kalaallit Nunaanni Norit Bælte (GNB), 75 kilometerisut takissuseqartoq aammalu 100%-imik North American Nickel-imit pigineqartoq.

Qualified person
Nalunaarummi matumani teknikkikkut paasissutissat tamarmik Dr. Mark Fedikow-imit, P. Geo, tassaasoq Qualified person kiisalu North American Nickel Inc.-imi pisortaq misissorneqareerput.

North American Nickel pillugu
North American Nikkel tassaavoq aatsitassarsiorluni misissuinermut ingerlatseqatigiiffik Maniitsumi Kalaallit Nunaanniittumi, Sudbury-mi Ontario-miittumi, aamma Thompson-imi, Manitoba-miittumi nikkeleqarfinni 100%-imik kisermaassisussaatitaalluni suliassani pisinnaatitaaffeqartoq. VMS Ventures Inc.-ip (TSX VENTURE: VMS) NAN-ip 23,9% missaa pigisaraa.

Kalaallit Nunaanni Maniitsumi suliassaq nunap immiikkoortuani nikkeleqarfiuvoq 5.106km2-inik annertussusilimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut pisinnaatitsissuteqarfigineqartoq, tassaniillutik nikkelinik-kanngussannik sulfid-inik aatsitassannguussimasut qaffasissumik akuissuseqartut arlalippassuit norit-inut aamma allanut mafisk-ultramafiske intrusiv-inut akiliussimasut. Qaarsumi peqarfik >75 kilometerinit takinerusoq Kalaallit Nunaata kujammut kimmuinnaq sineriaa ukioq tamaat sikusanngitsoq sinerlugu inissisimavoq.

Post Creek/Halcyon periusissatigut KGHM International-ip oqaluttuarisaanermi Podolskyp kanngussannut-nikkelinut-platineqatigiinnut aatsitassarsiorfiani saniani inissisimapput. Sumiiffiit peqarfiusut Whistle Offset Dykep ilusaannut nangissutigalugu inissisimapput. Nunap sannaata ilusaanni taamaattuni annertuunik Ni-Cu-PGM-inik peqarfeqarpoq aammalu Sudbury-p sumiiffiani aatsitassarsiorfiit tunisassiorfiusut tassaniillutik.

Ingerlatseqatigiiffiup siunissami isumalluarfigisai pillugit nalunaaruteqarnerit, aammalu tusagassiuutitigut nalunaarummi matumani nalunaaruteqarnerit allat tamarmik, oqaluttuarisaanermi pissusiviusut eqqaassanngikkaanni, tassaapput Securities Act-imi 1933-imeersumi paragraf 27A,-imi, Securities Exchange Act-imi 1934-imeersumi paragraf 21E-imi nassuiarneqartutut, aammalu oqariaatsip taassuma Reform Act-imi 1995-imeersumi inuinnaat eqqartuussivimmi suliakkiissuteqartarneranni nassuiarneqarnera malillugu "siunissamut sammisumik nalunaaruteqarnerit ". Ingerlatseqatigiiffiup siunertaraa siunissamut sammisumik oqariartuuteqarnerni taamaattuni Safe-Harbour-imi tunngaviusut, taakkua kingunerisarisaat malinneqassasut. Oqariartuuteqarnerni taakkunani aarlerinaataasut nalorninartortaqartullu ilaammata, taamaalillunilu sukkulluunniit allanngortinneqarsinnaallutik, ingerlatseqatigiiffiup pissusiviusuni angusai, angusassatut naatsorsuutigineqartunit annertuumik allaanerusinnaapput.

SIULERSUISUT SINNERLUGIT

Mark Fedikow, Pisortaq, North American Nickel Inc.

TSX Venture Exchange imaluunniit taassuma sullissisui (TSX-imi aningaasanut niuerfiup malittarisassaanni nassuiarneqartutut), nalunaarutip matuma tulluassusaanut imaluunniit eqqoqqinnaassusaanut akisussaatinneqarsinnaanngillat.

Attaveqarfissamut paasissutissat:
Paasisaqarnerorusukkuit nalunaarfissaq:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 imaluunniit akeqanngitsumik: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4