TSX-V: nan $0,21 -$0,02 -8,89% Volume: 55.200 November 27, 2020

Navigation

North American Nickel Inc.: Maniitsup eqqaani sulfid-inik aatsitassannguussimasuni pentlandit-eqarnera aatsitassalerinikkut misileraalluni suliaqarnerup immikkoortuani siullermi uppernarsineqarpoq

March 14, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwired – 14. marts 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) - North American Nickel-ip ("NAN") matumuuna nalunaarutigaa aatsitassalerinikkut misissuinerit SGS Canada Inc.-imit ("SGS") suliarineqartut inerneri siulliit Ingerlatseqatigiiffiup tigusimagai. SGS-ip Kalaallit Nunaata kujataata kitaani Maniitsumi Ni-Cu-Co-PGE sulfid-inut kisermaassisussaatitaalluni suliassamit NAN-ip 100%-imik pigisaanit qillerummit qaqitanik aatsitassartaqartunik misissugassanik QEMSCAN atorlugu misissugassanik misissueqqissaaarnerni, nikkelinik aatsitassannguussimasuni pentlandit-it annertunerpaajusut aalangerneqarpoq.

Tamanna Maniitsup eqqaani aatsitassalerinermi alloriarneruvoq siulleq neriulluarnartoq, tassami pentlandit nunarsuarmi nikkelinik aatsitassrsiorfinnut suliassaqarfimmi nikkelini aatsitassani pingaarnersaavoq.

Aatsitassalerinikkut misissuinerit SGS-ip naammassippagit uuttuutissat anginerit, nunap qaavani qanittumiittut Ni-nik, Cu-nik, Co-nik aamma PGM-inik akoqartuni sulfid-inik aatsitassannguussimasuni, Kalaallit Nunaanni Norit Bælte-mi 75x15 km-isut annertussusilimmi inissisimasuni tamatuma kingorna aatsitassalerinikkut misileraalluni suliaqarnissamut ilitsersuutaasussat aalajangersarneqarsinnaalissasut NAN-ip neriuutigaa.

QEMSCAN atorlugu misissueqqissaarneq pingasunik immikkoortoqartillugu suliarineqassaaq, taakkunani immikkoortoq siulleq maannakkut naammassilluni, aammalu immikkoortut tamatuma kingornaniittut marluk ingerlanneqarlutik. Inerneri apriilimi tiguneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

John Pattison, North American Nickel-ip Ujarassiuunut pisortaa oqarpoq: "Immikkoortoq siulleq qillerummit qaqitap annikitsualuttaannuinnaq tunngavoq, kisianni paasisat qiimmaallannartorujussuupput, tassami misissugassanit pingasuusunit marlunni akunnattunik angisuunillu pentlandit-inik peqartoq maannakkut uppernarsisinnaaleratsigu. Aatsitassat pujoralaannik misissueqqissaarnerup (PMA) inernerisa tigunissaat qilanaaraarput, tassami taakkua sulfidit qanoq ajornanngitsigisumik aserorterneqarsinnaanersut paasinarsisittussaavaat. Maniitsumi suliassaq aallartilaarnerminiikkaluartoq, aatsitassannguussimasuni aatsitassatut pissuseqartut misissornissaat siusippallaanngilaq, peqatigisaanillu 2013-imi siunnerfinni arlalinni qillerinissanik iluatsitsiviusussanik pilersaarusiorpugut. "

QEMSCAN atorlugu misissueqqissaarnerup immikkoortuini pingasuni ilaapput:

  1. 2D-imik sumiiffinni aalajangersimasuni aatsitassartaqarnera qanorlu iluseqarneri aalajangerniarlugit qillerummit qaqitanit misissugassat qillersarneqartut assilineri.
  2. Aatsitassartai, aggornerit angissusaasa agguarsimaneri aamma annertussusaasa ilisarnaataai aalajangersinnaajumallugit, ilanngullugu sulfid-inik aatsitassanik aserorterineq, qillerummit qaqitani anginerusunik, aggorluagaanngitsunik aatsitassat pujoralaannik misissueqqissaarneq (PMA).
  3. Imminnut akulerukkiartorsimanerisa annertussusaat, ilanngullugu magnetkis-ini aamma silikat-ini nikkeli, misissorniarlugu aatsitassanik akuutissanik uumaatsunik atuilluni annertussusiliinissamut elektronmikrosonde atorlugu misissueqqissaarneq (EMPA).

Immikkoortuini qillersagaasuni assilisat immikkoortoq 1-imit qillerummit qaqitanit aatsitassartaqartunit misissugassani pingasuni ersersarneqartut matuma kinguliani takutinneqarput:

Qemscan atorlugu assilisat takuniarlugit linki una atoruk: http://media3.marketwire.com/docs/NAN0314.pdf

Assilisat marluk Imiak Hill-imeerput aammalu ataaseq Spotty Hill-ip eqqaaneerluni. Assilisat taakkua aatsitassanik saattuaqqanik qullorlugit qalipaatinut ilisarnaataapput. Takusassartaa annikikkaluartoq aatsitassani ilusai ilisarnaataalu pingaaruteqartut takutinneqarput. Assinut ataasiakkaanut tamaginnut aatsitassat ataasiakkaat tamarmik immikkut ataatsimut katillugu procentinngorneri assilisap ataani takussutissiami allassimapput.

Imiak Hill-imi misissugassat L163163 15%-ngajalluinnarnik pentlandit-imik akoqarpoq, aammalu annertunerpaartaa seqummarluttumit akunnattumik seqummaqartutut isikkoqarpoq, annikinnerusullu magnetkis-imi nakkaalanertut takussaallutik.

Misissugassaq L163164 aamma Imiak Hill-imeersuuvoq, aammalu pentlandit-ip saniatigut kanngussassamik annertoorujussuarmik akoqarluni. Misissugassami tassani annertunerpaartaa pentlandit-iuvoq kanngussassamut nipunngalluni aammalu akunnartumit seqummarluttumut seqummaqarluni.

Spotty Hill-imi misissugassap L163593 saamiatungaani qallersaani magnetkis orthopyroxen-imut ataatsimoorluni akulerussimasoq annertunersaavoq. Pentlandit magnetkis-imi aggorneeqqatut aamma nakkaalasimasutut takussaavoq.

Qualified person
Nalunaarummi matumani teknikkikkut paasissutissat tamarmik Dr. Mark Fedikow-imit, P. Geo, tassaasoq Qualified person kiisalu North American Nickel Inc.-imi pisortaq misissorneqareerput.

QEMSCAN pillugu

QEMSCAN Skanning Elektron Mikroskopi-mi ujaqqanik annertussutsinik nalilersuinermut naalisaataavoq. Periaaseq nammineerluni ingerlasartuuvoq, mikrometerinik uuttuuteqarluni akuutissanik uumaasunik aallaaveqartumik aatsitassartaasut allanngorarnerannik uuttuinissamut aaqqissuussaasoq. QEMSCAN-imi uuttortarneqartuni tamaginni back-scatter elektron-imi (BSE) kalerrisaarutip nipitussusaa kiisalu qinnguartaanermi (EDS) kalerrisaarut atorneqarput. EDS-imi qinnguartaalluni uuttortaaneq imaluunniit qinnguartaanerup immikkoortortai, qarasaasiami paasissutissaasivimmi aatsitassat nalinginik ilisimaneqartunik sanilliussinikkut, uuttortakkani tamaginni aatsitassat ataasiakkaat suussusersineqarnissaannut atorneqartarput. Aatsitassap katitigaanera, amerlassutsimikkut annertussusaat aamma aatsitassanut allanut atasuunerni taamaalilluni aalajangerneqarsinnaavoq. Aatsitassat ilusaat pillugit paasissutissat, soorlu aatsitassat akimorlugit nikerarnerit, aggornerisa angissusaanni ilutsit, kaanngarsinnaassusaat aamma imminnut akulerussimanerat normulersorlugit titartarlugillu nalunaarutigineqarsinnaallutik.

North American Nickel pillugu
North American Nikkel tassaavoq aatsitassarsiorluni misissuinermut ingerlatseqatigiiffik Maniitsumi Kalaallit Nunaanniittumi, Sudbury-mi Ontario-miittumi, aamma Thompson-imi, Manitoba-miittumi nikkeleqarfinni 100%-imik kisermaassisussaatitaalluni suliassani pisinnaatitaaffeqartoq. VMS Ventures Inc.-ip (TSX VENTURE: VMS) NAN-ip aktiai 21 mio. missai pigisarai.

Kalaallit Nunaanni Maniitsumi suliassaq nunap immiikkoortuani nikkeleqarfiuvoq 4.983km2-inik annertussusilimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut pisinnaatitsissuteqarfigineqartoq, tassaniillutik nikkelinik-kanngussannik sulfid-inik aatsitassannguussimasut qaffasissumik akuissuseqartut arlalippassuit norit-inut aamma allanut mafisk-ultramafiske intrusiv-inut akiliussimasut. Qaarsumi peqarfik >70 kilometerinit takinerusoq Kalaallit Nunaata kujammut kimmuinnaq sineriaa ukioq tamaat sikusanngitsoq sinerlugu inissisimavoq.

Pilersuisinnaasunik marlunnik aatsitassannguunnernik Imiak Hill aamma Spotty Hill eqqaani nassaarneq uppernarsivaa GNB nalitunera aamma isumalluarnarnera.

Post Creek/Hlaycon-imi suliassaq Quadra FNX Mining-ip Podolsky-mi kanngussannut-nikkelinut-PGE-nut peqarfia sinerlugu periusissatigut inissisimavoq. Sumiiffik peqarfiusoq Whistle Offset Dyke-p ilusaanut, nangissutigalugu inissisimavoq. Nunap sannaata ilusai taamaattut Ni-Cu-PGM-inik annertoorujussuarnik peqarfeqarput aammalu Sudbury-mi sumiiffimmi aatsitassarsiorfiit tunisassiorfiusut tassaniillutik.

WIC Sudbury-miit kujammut kangimut 13 km-nik ungasissusilimmik inissisimavoq, taavalu Trans-Canadisk aqqusinersuarmit Wanapitei eqqaaniittumit 1 km kujammut inissisimalluni. 5,6x2,4 km-mik isorartussusilik mafisk intrusioneq avannaq kangisik-kujammut kippasimmut sammivilik, akoralugit nikkel-kanngussak-PGE aatsitassannguunnikoq gabbro-norit aamma gabbro “Injektion Breccia Zone”.

Ingerlatseqatigiiffiup siunissami isumalluarfigisai pillugit nalunaaruteqarnerit, aammalu tusagassiuutitigut nalunaarummi matumani nalunaaruteqarnerit allat tamarmik, oqaluttuarisaanermi pissusiviusut eqqaassanngikkaanni, tassaapput Securities Act-imi 1933-imeersumi paragraf 27A,-imi, Securities Exchange Act-imi 1934-imeersumi paragraf 21E-imi nassuiarneqartutut, aammalu oqariaatsip taassuma Reform Act-imi 1995-imeersumi inuinnaat eqqartuussivimmi suliakkiissuteqartarneranni nassuiarneqarnera malillugu "siunissamut sammisumik nalunaaruteqarnerit ". Ingerlatseqatigiiffiup siunertaraa siunissamut sammisumik oqariartuuteqarnerni taamaattuni Safe-Harbour-imi tunngaviusut, taakkua kingunerisarisaat malinneqassasut. Oqariartuuteqarnerni taakkunani aarlerinaataasut nalorninartortaqartullu ilaammata, taamaalillunilu sukkulluunniit allanngortinneqarsinnaallutik, ingerlatseqatigiiffiup pissusiviusuni angusai, angusassatut naatsorsuutigineqartunit annertuumik allaanerusinnaapput.

TSX Venture Exchange imaluunniit taassuma sullissisui (TSX-imi aningaasanut niuerfiup malittarisassaanni nassuiarneqartutut), nalunaarutip matuma tulluassusaanut imaluunniit eqqoqqinnaassusaanut akisussaatinneqarsinnaanngillat.

Attaveqarfissamut paasissutissat:
North American Nickel Inc.
Evan Sleeman
604-986-2020 imaluunniit akeqanngitsumik: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4