TSX-V: nan $0,21 +$0,02 +7,69% Volume: 129.900 November 24, 2020

Navigation

North American Nickel-ip Maniitsumi suliassaani QEMSCAN atorlugu aatsitassalerinikkut misissueqqissaarneq aallaavigalugu Imiak aamma Spotty Hill-imi annertuumik nikkelinik piiaanissamut periarfissaqarpoq i

June 11, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwire – 11. juni 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Ingerlatseqatigiiffik") matumuuna nalunaarutigaa, Kalaallit Nunaata kujataata kitaani Maniitsumi Ni-Cu-Co-PGE sulfid-inut kisermaassisussaatitaalluni suliassamit Ingerlatseqatigiiffiup 100%-imik pigisaanit qillerummit qaqitanit aatsitassartaqartunit misissugassani pingasuni NAN-imit toqqarneqartuni, aatsitassalerinikkut misissuinerit SGS Canada Inc.-imit ("SGS") suliarineqartut inerneri pillugit nalunaarusiaq Ingerlatseqatigiiffiup tigusimagaa. Misissugassanit marluk Imiak Hill-ip sumiiffianeersuupput aammalu ataaseq Spotty Hill-ip eqqaaneersuulluni.

Misissuinermi siunertaavoq misissugassani aatsitassanik nikkelinik, kanngussannik aamma kobolt-inik akoqartunik paasisaqarnissaq amerlassusiliinissarlu, aammalu nikkelit aamma kanngussaat sulfid-it qanoq ajornanngitsigisumik qanoriliorlunilu avissaartinneqarsinnaanersut aammalu saffiugassamit piiarneqarsinnaanersut misissornissaat. Nalunaarusiap assilinera NAN-ip nittartagaanut ikkunneqarpoq uani. Immikkoortut pingaarnerit aamma paasisat toqqartukkat matuma kinguliani saqqummiunneqarput.

John Pattison, North American Nickel-imi Ujarassiuunut pisortaq oqarpoq: "QEMSCAN tassaavoq teknologii nutaaq, sulfid-ini aatsitassannguussimasuni aamma ujaqqani aatsitassartaqartuni aatsitassalerinermit sukumiisumik takutitsisartoq, aammalu taassuma aatsitassarsiorfimmik ingerlatsinermi/suliareqqiinermi periarfissanut ilusiliani aatsitassalerineq qanoq sunnersinnaaneraa takutitsisartoq. Aatsitassarsiorluni misissuinermi piffissami siusissumi tassani, misissugassat misissoqqissaarneqartut aatsitassartaqarnerat tunngavigalugu Imiak aamma Spotty Hill-imi sumiiffinni annertuumik nikkelimik piiaasoqarsinnaanera periarfissaqarfiusoq ilisimasaqarfigilernera, aqutsisunut aningaasaliisartunullu iluaqutaavoq."

QEMSCAN IMMIKKOORTUT PINGAARNERIT

  • Misissugassat pingasut tamarmik nikkelimik piiaanissamut annertuumik periarfissaqartoq takutippaat. Aatsitassalerinikkut killilimmik akuissuseqarnerisa aamma ilusaasa piiaanermi aqqutigineqartussat, 84 - 87%-inik piiaanermi 35% tikillugit nikkelit akuissuseqarnissaat annertunerpaamik ilimanaateqartoq takutippaat.
  • Pentlandit aatsitassaavoq pingaartumik nikkelimik akoqartartoq, aammalu misissugassani nikkelit ataatsimut katillugit 95,5-96,3%-iinik akoqarluni. Silikat-ini nikkeli, nikkelip tamarmiusup 1%-ianit annikinnerusumik annertussuseqarpoq.
  • Pentlandit P80 aggornerit angissusaat 53 - 65 mikrometerit akornanniipput.
  • Naliliisoqarpoq pentlandit-ip 96,3-97,6%-ia imermit piiaanermut (flotation) atorneqarsinnaasut.
  • Kanngussat tamarmik kanngussassamiittarput. Kanngussassaq P80 aggornerit angissusaat 30 - 40 mikrometerit akornanniipput.
  • Kanngussannik piiaanissamut periarfissaqarfiusut misissugassani nikerarput. Aatsitassalerinermi killilimmik akuissuseqarnerisa aamma ilusaasa piiaanermi aqqutigineqartussat 52 - 77%-inik piiaanermi 34% tikillugu kanngussammik akuissuseqassasoq annertunerpaamik periarfissaqartoq takutippaat.
  • Naliliisoqarpoq kanngussassap 87,1-95,4%-ia imermit piiaanermut (flotation) atorneqarsinnaasut.
  • Pentlandit aamma pyrit misissugassani kobolt-ini aatsitassartaasunit pingaarnersaapput.

PAASISAT

Oqimaassutsimik misissueqqissaarnerit

Misissugassanut pingasunut tunngatillugu oqimaassutsinik misissueqqissaarnerit (oqimaassusaa%) takussutissiaq 1-imi allassimapput. Pingasut taakkua tamarmik magnetkis-imik aamma pentlandit-imik annertoorujussuarmik (8,2-12,3%) akoqarput. Amfibol Imiak Hill-imit (L163163 aamma L163164) misissugassani silikat-ini aatsitassani annertunersaavoq, orthopyroxen Spotty Hill-imit (L163593) misissugassami silikat-ini aatsitassani pingaarnersaalluni.

Nikkelit, kanngussat aamma kobolt-it agguarnerat

Misissugassani pingasuni taakkunani pentlandit nikkelit tamarmiusut 95,5-96,3%-iinik akoqarpoq, magnetkis 2,7-4,0%-inik aammalu pyrit 0,02-0,17%-inik akoqarlutik. Silikat-it aatsitassat (ortho- aamma clinopyroxen, amfibol aamma biotit/phlogopit) nikkelinik akoqarnerata tamarmiusup taamaallaat 0,50-0,91%-iinik annertussuseqarput.

Misissugassani pingasuni tamaginni kanngussammik akoqarnera taamaallaat kanngussassami takussaavoq.

Misissugassaq L163163-imi kobolt pingaartumik pentlandit-imiippoq (89,4%), kisiannili misissugassani L163164-imi aamma L163593-imi assigiimmik pentlandit (45,4 til 54%) aamma pyrit (46-54,6%) akornanni agguarsimalluni.

Aggornerit angissusaat

P80-ip nalingi (pujoralaat tamarmiusut 80%-ii aserorterinermi angissutsini sorlerni issingersiissutikkoortarnersut takutitsisoq) takussutissiaq 2-imi takutinneqarput.

Pentlandit-inik aamma kanngussassanik kaanngartiteraluni aserorterineq

QEMSCAN-imi kaanngartiteraluni aserorterinermut nalilersueqqissaarnermi pujoralaat 2D-inik qaavata annertussusaa procentinngorlugu aallaavigalugu makkununnga immikkoortiterlugit nalunaaqutsersorneqarput:

Kaanngarsimasoq =qaavata annertussusaata > 95%-ia pentlandit-iuvoq (PN) imaluunniit kanngussassaalluni (CpY).

Kaanngartinneqartoq = qaavata annertussusaata > 80%-ia Pn-iuvoq imaluunniit CpY-ulluni.

Kaanngartinneqanngitsoq kisianni imermit piiaanermik atuinissaq ajornarani = Pn (imaluunniit CpY) aatsitassat allat peqatigalugit qaavata annertussusaata > 95%-inik annertussuseqarpoq, taakkunannga Pn (imaluunniit CpY) qaavata annertussusaata > 20%-ianik annertussuseqarluni.

Imermit piiaanermik atuinissaq ajornarpoq = Pn (imaluunniit CpY) qaavata annertussusaata > 20%-inik annertussuseqarpoq, aatsitassanut allanut marlunnut imaluunniit amerlanerusunut ataqatigiissinneqarlutik, imaluunniit Pn (imaluunniit CpY) qaavata annertussusaata <20%-ianik annertussuseqarluni.

Pentlandit-it aamma kanngussassat imermit piiarneqarsinnaanerannut missingersuusiat takussutissiaq 3-imi aamma 4-imi eqikkarneqarput. Pentlandit-it ataatsimut katillugit annertussusaat imermit piiaanissamut naleqquttut 96,3-97,6%-iupput, aammalu kanngussammut taamaaqataa 87,1-95,4%-iulluni.

Akuissuseq/piiaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat

Aatsitassalerinikkut killilersuisumik akuissuseqarneq /piiaanermi aqqusaarneqartussanik iluseqarneq, piiaanermi aatsitassap aalajangersimasup akuissuseqarneranik atuakkat malillugit annerpaamik anguneqarsinnaasumik tikkuussisarpoq. Tamatumani aatsitassat annertussusaat naatsorsorneqartoq aammalu kaanngartiterinermi immikkoortuni (ataasiakkaani pujoralaat kaanngartiterlugit aserornerineq aamma akuissuseq) tamaginni ataatsimut katillugu akoqarnera aallaavigineqartarput. Paasisat taakkua tunngavissanik tigussaasunik allanik (imaluunniit flotationskinetik-imi nikerarnera), aatsitassalerinermut suliap ingerlanerani pilersinnaasunik takutitsinnginnerat maluginiassallugu pingaaruteqarpoq, soorlu sulfid-inik aamma/imaluunniit ujaqqamut nipunngasunik mikisuaraaqqanik aggornilinnik (<10 mikrometer) peqarnera, imaluunniit pujoralanni kaanngartinneqartuni sulfid-it katigussimasut, imermit piiaanermik ajornakusoortitsilertussat. Taamaattumik inernerisassaattut ilimanarsisinneqartut takutippaat, suliap ingerlanerani pissusiviusuni anguneqarsinnaasunit qaffasinnerujussuarmik akuissuseqartut/piiaanermi naleqartut. Minnerunngitsumillu nikkelimik aamma kanngussammik piiaanissamut periarfissaqarnera inernerisa paasinarsisippaa. Nikkelinut aamma kanngussannut aatsitassalerinikkut killilersuisumik akuissuseqarneq /piiaanermi aqqusaarneqartussanik iluseqarnerit ilusiliaq 1-imi aamma 2-imi takutinneqarput.

Misissugassat pingasut tamarmik nikkelinik piiaanissaq qaffasissumik naatsorsuutigineqarsinnaasoq malunnaateqarluartumik ataavartumik takutippaat. Misissugassamut L163163-imut akuissuseq/piaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat takutippaat, piiaanermi Ni-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq, 86%-inik piiaanermi 35%-it missaaniittoq. L163164-imut tunngatillugu akuissuseq/piaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat takutippaat, piiaanermi Ni-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq 87%-inik piiaanermi 35%-it missaanniittoq. L163593-imut tunngatillugu akuissuseq/piaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat takutippaat, piiaanermi Ni-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq 84%-inik piiaanermi 35%-it missaanniittoq.

Misissugassamut L163593-imut Spotty Hill-ip sumiiffianeersumut akuissuseq/piaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat takutippaat, piiaanermi Cu-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq 72%-inik piiaanermi 34%-it missaanniittoq.

Misissugassat L163163 aamma L163164 tamarmik Imiak Hill sumiiffianeersuugaluartut aammalu putuliamit ataatsimit misissugassatut ataqatigiissuugaluartut, akuissuseq/piaanermi ilutsit aqqusaarneqartussat annertuumik malunnaatilimmik nikerarput. Misissugassap L163163-ip ilusaani takuneqarsinnaavoq, Cu-nik 52%-inik piiaanermi Cu-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq 34%-it missaanniittoq. L163164-imut tunngatillugu Cu-nik 77%-inik piiaanermi Cu-t akuissuseqarnerat ilimanartoq annerpaaq 34%-it missaanniippoq.

Misissuinerit annertunerusut pisariaqarput, kisianni misissugassamut L163163-imut tunngatillugu piiaanerup nalingatut pitsaanngitsumik allassimasut, minnerpaamik ilaatigut pissusiviusumut, tassalu misissugassap taassuma misissugassanit pingasuusunit taakkunannga annikinnerusumik kanngussassartaqarneranut tunngatinneqassaaq.

TUNNGAVIUSOQ AAMMA METODOLOGI

NAN-ip qillerummit qaqitanit misissugassat pingasut takussutissiaq 5-imi allassimasut SGS-ip Lakefield Advanced Mineralogy Facility-anut QEMSCAN atorlugu aatsitassalerinikkut misissoqqissaagassanngorlugit nassiuppai. Misissugassat marluk (L163163 aamma L163164) putuliaq MQ-12-001-imeersuupput, taannalu Imiak Hill sumiiffiani qillerneqarpoq, aammalu misissugassat ataaseq (L163593) putuliaq MQ-12-005-imeersuuvoq, tassani Spotty Hill-ip sumiiffia misilerarneqarluni. Putuliat marluk tamarmik 2012-imi NAN-imit qillerneqarput. Imiak aamma Spotty Hill-imi ersiinnartut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissuteqarfimmi NAN-imit pigineqartumi Kalaallit Nunaanni Norit Bælte-p avannarpasinnerusortaata ilaani imminnut 1,5 km-isut ungasissuseqarlutik inissisimapput.

SGS-ip misissugassat sequtserpai, taamaalilluni 90%-it 150 mikrometerit appakaaffigalugit (~ 80%-it 106 mikrometerit appakaaffigaat) aammalu misissugassanit tamaginnit grafit-imik aanaveersagaasumik saattuaranngorlugit qulluilluni. Saattuaranngorlugit qullukkat qillersagaasut tamatuma kingorna QEMSCAN-imi misissoqqissaarneqarput.

QEMSCAN naalisaataavoq isumaqarluni Skanning Elektron Mikroskopi atorlugu ujaqqat Pitsaassusaannik Nalilersuineq. Periaaseq ingerlaannartuuvoq, mikrometerinut uuttuutini kemi aallaavigalugu aatsitassartat nikerarnerinik uuttuinissamut aaqqitaasoq. QEMSCAN-imi back-scatter elektron (BSE) malunnartut annertussusaat kiisalu uuttortarneqartuni tamaginni qinnguartaanermi (EDS) malunnartut atorneqarput. EDS-imi qinnguartaalluni uuttortaaneq imaluunniit qinnguartaanermi periarfissat, qarasaasiami paasissutissaasivimmi aatsitassat nalinginut ilisimaneqartunut sanilliussinikkut, uuttortarneqartuni tamaginni aatsitassat ataasiakkaat suussusersinissaannut atorneqartarpoq. Aatsitassap katitigaanera, amerlassutsimikkut annertussusaat aamma aatsitassanut allanut atassuteqarnerat taamaalilluni aalajangerneqarsinnaavoq. Aatsitassat ilusaat pillugit paasissutissat, soorlu aatsitassaq akimorlugu nikerarnerit, aggornerit angissusaasa ilusai, kaanngartinniarlugu aserorterneqarsinnaassusaa aammalu imminnut tiggussimaneri, normulersorlugit titartaganngorlugillu nalunaarusiorneqarsinnaapput.

Qualified person
Nalunaarummi matumani teknikkikkut paasissutissat tamarmik Dr. Mark Fedikow-imit, P. Geo, tassaasoq Qualified person kiisalu North American Nickel Inc.-imi pisortaq misissorneqareerput.

North American Nickel pillugu
North American Nikkel tassaavoq aatsitassarsiorluni misissuinermut ingerlatseqatigiiffik Maniitsumi Kalaallit Nunaanniittumi, Sudbury-mi Ontario-miittumi, aamma Thompson-imi, Manitoba-miittumi nikkeleqarfinni 100%-imik kisermaassisussaatitaalluni suliassani pisinnaatitaaffeqartoq. VMS Ventures Inc.-ip (TSX VENTURE: VMS) NAN-ip 27,5% missaa pigisaraa.

Kalaallit Nunaanni Maniitsumi suliassaq nunap immiikkoortuani nikkeleqarfiuvoq 4.983km2-inik annertussusilimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut pisinnaatitsissuteqarfigineqartoq, tassaniillutik nikkelinik-kanngussannik sulfid-inik aatsitassannguussimasut qaffasissumik akuissuseqartut arlalippassuit norit-inut aamma allanut mafisk-ultramafiske intrusiv-inut akiliussimasut. Qaarsumi peqarfik >70 kilometerinit takinerusoq Kalaallit Nunaata kujammut kimmuinnaq sineriaa ukioq tamaat sikusanngitsoq sinerlugu inissisimavoq.

Pilersuisinnaasunik marlunnik aatsitassannguunnernik Imiak Hill aamma Spotty Hill eqqaani nassaarneq uppernarsivaa GNB nalitunera aamma isumalluarnarnera.

Post Creek/Hlaycon-imi suliassaq Quadra FNX Mining-ip Podolsky-mi kanngussannut-nikkelinut-PGE-nut peqarfia sinerlugu periusissatigut inissisimavoq. Sumiiffik peqarfiusoq Whistle Offset Dyke-p ilusaanut nangissutigalugu inissisimavoq. Nunap sannaata ilusai taamaattut Ni-Cu-PGM-inik annertoorujussuarnik peqarfeqarput aammalu Sudbury-mi sumiiffimmi aatsitassarsiorfiit tunisassiorfiusut tassaniillutik.

Ingerlatseqatigiiffiup siunissami isumalluarfigisai pillugit nalunaaruteqarnerit, aammalu tusagassiuutitigut nalunaarummi matumani nalunaaruteqarnerit allat tamarmik, oqaluttuarisaanermi pissusiviusut eqqaassanngikkaanni, tassaapput Securities Act-imi 1933-imeersumi paragraf 27A,-imi, Securities Exchange Act-imi 1934-imeersumi paragraf 21E-imi nassuiarneqartutut, aammalu oqariaatsip taassuma Reform Act-imi 1995-imeersumi inuinnaat eqqartuussivimmi suliakkiissuteqartarneranni nassuiarneqarnera malillugu "siunissamut sammisumik nalunaaruteqarnerit ". Ingerlatseqatigiiffiup siunertaraa siunissamut sammisumik oqariartuuteqarnerni taamaattuni Safe-Harbour-imi tunngaviusut, taakkua kingunerisarisaat malinneqassasut. Oqariartuuteqarnerni taakkunani aarlerinaataasut nalorninartortaqartullu ilaammata, taamaalillunilu sukkulluunniit allanngortinneqarsinnaallutik, ingerlatseqatigiiffiup pissusiviusuni angusai, angusassatut naatsorsuutigineqartunit annertuumik allaanerusinnaapput.

TSX Venture Exchange imaluunniit taassuma sullissisui (TSX-imi aningaasanut niuerfiup malittarisassaanni nassuiarneqartutut), nalunaarutip matuma tulluassusaanut imaluunniit eqqoqqinnaassusaanut akisussaatinneqarsinnaanngillat.

Attaveqarfissamut paasissutissat:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
604-986-2020 imaluunniit akeqanngitsumik: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4