TSX-V: nan Volume:

Navigation

North American Nickel Imiak Hill eqqaani nikkel-sulfidit akuitsunik nassaarpoq

November 17, 2014

Vancouver, Britisk Columbia - (Marketwired – 17. november 2014) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Ingerlatseqatigiiffiup") matumuuna nalunaarutigivaa Imiak Hill Ataatsimoorfimmit (“IHK”) misissukkat aqqusaarnerillu nutaat pingaarutillit, Ingerlatseqatigiiffiup Maniitsoq nikkel-kanngussak-kobolt-PGM kisermaassisussaatitaalluni suliassaq tamakkiisumik pigisaani Kalaallit Nunaata kujataata kitaaniittumi. Taakku misissuinerni inernerit 2014-mi kingulliupput.

Pingaarnerit ukuupput:

 • MQ-14-072 (Imiak Hill, Zone 10): 16,35 meteri 2,51% Ni aamma 0,77% Cu iluaniipput:
 • 6,55% Ni; 0,83% Cu aamma 0,22% Co 2,05 meteri sinnerlugu takitigisoq; aamma
 • 3,14% Ni aamma 1,05% Cu 6,35 meteri sinnerlugu takitigisoq.
 • MQ-14-073 (Mikissoq): 61,35 meteri 0,63% Ni aamma 0,18% Cu iluaniipput:
  • 1,79% Ni aamma 0,54% Cu 2,6 meteri sinnerlugu takitigisoq, aamma
  • 1,27% Ni aamma 0,27% Cu 4,6 meteri sinnerlugu takitigisoq, aamma
  • 1,59% Ni aamma 0,22% Cu 6,56 meteri sinnerlugu takitigisoq.

  NAN-ip Pisortaq aamma CEO, Mark Fedikow, oqarpoq:”2014 qillerinermut pilersaarummi inernerit putunut kingullernut marlunnut nalunaarutigissallugu nuannaarutigaara, soqutiginartunik nikkelinut misissukkanik imalik Imak Hillimi inissisimasut, aammalu takutikkaa avannaata kangiani nunap qaavani nikkel-sulfid-aatsitassannguunnerit ersarissut Mikissoq eqqaaniittoq.

  Ingerlatseqatigiiffik massakkut QEMSCAN metallurgiskimik Kalaallit Nunaanni Noriteqarfimmi (“GNB”) Maniitsoq-suliassaq iluani nikkelsulfid-aatsitassannguunerit assigiinngitsut misissorlugit. Taakkua paasisat nutaat misissuiffissami aatsitassannguunnernut nutaanik inerniliipput, metallurgiskemik piginnaasanut iluaqutaasoq QEMSCAN IHK-mi misissuinernut inernerit siullernut (tusagassiuutitigut nalunaarut 14. Marts 2014 takujuk). Inernerit 2015-ip aallartinnerani naatsorsuutigineqarput.

  Ingerlatseqatigiiffimmut ukioq Maniitsup eqqaani ukioq immikkuullarissuuvoq. Nikkel-aatsitassannguuffiit suliaqarfik tamakkerlugu nassaarineqarput, geologiskimik nalunngisagut allliartorput misissueriaatsigullu pitsanngorsarlugit. 2015-mi qillerinissat IHK-mi misissuiffissani allanilu pissanganartuunissaa ilimanarpoq.”

  IMIAK HILL ATAATSIMOORFIK (IHK)

  Putut 17-it katillugit ilaqqinneqarput katillugu 5.048 meterit 2014-mi qillerneqarput. Siunertaasimavoq Imiak Hill-imi, Mikissoq aamma Spottyt Hill-imi qillerinermi aatsitassannguunnerit aqqusaakkat misilittarniarlugit.

  Putunut marlunnut kingullernut inernerit, MQ-14-072 Imiak Hill eqqaaniittoq aamma MQ-14-073 Mikissoq eqqaaniittoq, ataani taaneqartut aamma tabel 1 aamma 2-mi taavalu ilusiliaq 1 3-mut. Ilusiliat takuneqarsinnaapput linkeq uani nalunaarummi atasoq atorlugu.

  Imiak Hill

  Zone 30 aamma zone 10 Imiak Hill eqqaaniittut aatsitassannguunnerit akuitsut misilittarniarlugit putut 7 katillugit 2.445 meterit katillugit qillerneqarput. Taakkunani putut 6 nalunaarutigineqareerput.

  MQ-14-072 qillerneqarpoq qillerlugu putuliani elektromagnetiskimik (BHEM) naliginnaasuunngitsut annertuumik saviminernut aqqutigilluartut misilittarniarlugit Zone 10 tallissutaanut assingusumut taaneqartartoq. Zone 10 Zone 30-ip kangiani sanerpiaani inissisimavoq. MQ-14-072 sulfid-aatsitassannguunnerit mattunerulaat mattusuullu akuitsut zone 10 aamma 30-miittut aqqusaarpai:

  • Zone 10: 16,35 meteri 2,51% Ni; 0,77% Cu aamma 0,08% Co 173,75 meterimit 190,10 meterimut iluaniipput:
   • 6,55% Ni; 0,83% Cu aamma 0,22% Co 2,05 meteri sinnerlugu takitigisoq 173,75 meterimit 175,80 meterimut;
   • 3,14% Ni; 1,05% Cu aamma 0,10% Co 6,35 meteri sinnerlugu takitigisoq 179,90 meterimit 186,25 meterimut
  • Zone 30: 1,75 meteri 3,01% Ni; 2,80% Cu aamma 0,11% Co 202,75 meterimit 204,50 meterimut

  MQ-14-072 inerneri uppernarsivaa Zone 10 ataavartumik aatsitassannguuffeqartoq IM-9 putu qangarsimat akornaniittoq, aqqusaaraa 9,85 meteri akorigai 2,67% Ni aamma 0,60% Cu 141,25 meterimit 151,10 meterimut, aamma MQ-14-037, aqqusaaraa 11,03 meteri akoralugit 3,07% Ni aamma 0,53% Cu 220,51 meterimit 231,54 meterimut (20 august 2014 nalunaarut takujuk). Aatsitassannguuffiit zone 10 aamma 30-mi itisiartornerminni pitsanngoriartorput. 2014-mi qillerinerit takutippaat mylonitzoneq, zonet marluk avinnikuugai avissaartillugillu 210 meteri missiliorlugu nunap qaavaninngaanniit (ilusiliaq 2 takujuk).

  Mikissoq

  Putut pingasut katillugu 546 meterinik takitigisut aatsitassannguuffiit Mikisoq-mi 2012-mi aamma 2013-mi qillerneqarnikut ilaqqinneri misilittarniarlugit. Putut taakku marluk nalunaarutigineqareerput.

  MQ-14-073 inissinneqarpoq Mikissoq aatsitassannguuffimmi ammut ingerlasoq avannaata kangiani nangissasoq ilimagineqartoq uppernarsiniarlugu (ilusiliaq 3 takujuk). Taanna putup sulfideqarfik silittoq agguataarluaqqasoq noritimiittoq aqqusaarpaa, iluaniillutik sulfiderfiit mattunerulaartut. Misissuinermi inernerit aatsitassannguuffimmut tabel 1-miipput, pingaarnerillu makku aamm ailaallutik:

  • 61,35 meteri 0,63% Ni aamma 0,18% Cu 57,75 meterimit 119,10 meterimut ilaallutik: o 1,79% Ni aamma 0,54% Cu 2,6 meteri sinnerlugu takitigisoq 72,1 meterimit 74,7 meterimut;
   • 1,27% Ni aamma 0,27% Cu 4,6 meteri sinnerlugu takitigisoq 89,5 meterimit 94,1 meterimut; aamma
   • 1,59% Ni aamma 0,22% Cu 6,56 meteri sinnerlugu takitigisoq 112,54 meterimit 119,10 meterimut.

   Qillerlugu putuliami EM misissuinerit putuni MQ-14-063 aamma MQ-14-073 naammassipput aamma putunilu marlunni naqqani katersuunnerit sumiissusersillugit, nikkelsulfid-aatsitassannguunnernerit naqqani ammasut takuutikkaa.Taakku EM pladit ilusilersukkat 2015 Mikissoq-mi qilligassanut itisuunut sumi inissisimanissaanut aaliangernermut iluaqutaapput.

   Pitsaassutsinik misissuisarneq

   Qillerummit qaqitanik misissueqqissaarnermit paasisat pitsaassutsimik qulakkeeriniarnermut aamma pitsaassutsimik misissuisarnermut suleriaatsip ilaatut nalilersorneqartarput, tassunga ilanngullugu misissueqqissaarnerit inernerisa eqqoqqissaassusai erseqqissusaalu aalajangerniarlugit atorneqartarlutik akuusut assigiinngitsut tamarmik, aatsitassat erlinnartut nalinginnaasullu ilisimaneqartut nalinginut pitsaassusissanut malitassat akuerisaasut, pitsaassusissanut malitassat imaqanngitsut aamma nakkutiginninnermi iliuusissat. Qillerummit qaqitanik misissueqqissaarnerit SGS Laboratories-imi Vancouver-imi Canadamiittumi suliarineqartarput. Misissueqqissaarnermi periaatsit pingasut ujaqqani misissugassani ALS-imut saqqummiunneqartuni akuusut annertussusaasa aalajangernissaannut atorneqartarput. Taakkua tassaapput 1. Syre-mik ammaanertalimmik akuusut assigiinngitsut tamaasa qarasaasiamik atortoqarluni misissoqqissaarneri aamma ICP / ICP-AES atorlugu naammassinera; 2. Au, Pt aamma Pd Fire assay misissugassami 30 gram-itut angissusilimmi ICP-AES atorlugu naammassinera; aamma 3. Ni-imik imaluunniit Cu-imik > 1,00%-imik akullit misissugassat misissoqqissaarneqaqqittarput natriumperoxid fusion ICP-AES atorlugu saffiugassap akuissusaa nassaarineqartarluni.

   Qualified person
   Nalunaarummi matumani teknikkikkut paasissutissat tamarmik Dr. Mark Fedikow-imit, P. Geo, tassaasoq Qualified person kiisalu North American Nickel Inc.-imi pisortaq misissorneqareerput.

   North American Nickel pillugu
   North American Nickel aatsitassarsiorluni misissuinermut ingerlatseqatigiiffiuvoq Maniitsumi Kalaallit Nunaanniittumi aamma Sudbury-mi Ontario-miittumi kisermaassisussaatitaalluni suliassanut 100%-imik piginnittuusoq.

   Kalaallit Nunaanni Maniitsumi suliassaq nunap immikkoortuani nikkeleqarfiuvoq 3.601km2-isut annertussusilimmiittoq, nikkelinik-kanngussammik sulfid-inik aatsitassannguussimasunik qaffasissumik akuissuseqartunik arlalippassuarnik peqarfiusoq, GNB-imi (Kalaallit Nunaanni Norit-eqarfik) norit-inut allanullu mafisk-ultramafiske intrusiv-inut akuliussimasoq. Qaarsup iluani peqarfik >75 kilometerinik takissuseqartoq Kalaallit Nunaata kujammut kimmuinnaq sineriaa ukioq tamaat sikusanngitsoq sinerlugu inissisimavoq.

   Sumiiffiit Post Creek/Halcyon periusissatigut KGHM International-ip oqaluttuarisaanermi Podolskyp kanngussannut-nikkelinut-platineqatigiinnut aatsitassarsiorfiani saniani inissisimapput. Sumiiffiit peqarfiusut Whistle Offset Dykep ilusaannut nangissutigalugu inissisimapput. Nunap sannaata ilusaanni taamaattuni annertuunik Ni-Cu-PGM-inik peqarfeqarpoq aammalu Sudbury-p sumiiffiani aatsitassarsiorfiit tunisassiorfiusut tassaniillutik.

   Ingerlatseqatigiiffiup siunissami isumalluarfigisai pillugit nalunaaruteqarnerit, aammalu tusagassiuutitigut nalunaarummi matumani nalunaaruteqarnerit allat tamarmik, oqaluttuarisaanermi pissusiviusut eqqaassanngikkaanni, tassaapput Securities Act-imi 1933-imeersumi paragraf 27A,-imi, Securities Exchange Act-imi 1934-imeersumi paragraf 21E-imi nassuiarneqartutut, aammalu oqariaatsip taassuma Reform Act-imi 1995-imeersumi inuinnaat eqqartuussivimmi suliakkiissuteqartarneranni nassuiarneqarnera malillugu "siunissamut sammisumik nalunaaruteqarnerit ". Ingerlatseqatigiiffiup siunertaraa siunissamut sammisumik oqariartuuteqarnerni taamaattuni Safe-Harbour-imi tunngaviusut, taakkua kingunerisarisaat malinneqassasut. Oqariartuuteqarnerni taakkunani aarlerinaataasut nalorninartortaqartullu ilaammata, taamaalillunilu sukkulluunniit allanngortinneqarsinnaallutik, ingerlatseqatigiiffiup pissusiviusuni angusai, angusassatut naatsorsuutigineqartunit annertuumik allaanerusinnaapput.

   SIULERSUISUT SINNERLUGIT
   John Roozendaal, Pisortaq
   North American Nickel Inc.

   TSX Venture Exchange imaluunniit taassuma sullissisui (TSX-imi aningaasanut niuerfiup malittarisassaanni nassuiarneqartutut), nalunaarutip matuma tulluassusaanut imaluunniit eqqoqqinnaassusaanut akisussaatinneqarsinnaanngillat.

   Tabel 1: Misissukkani inernerit

   Putup normua Uannga (m) Uunnga (m) Qaarsup
   takissusia
   (m)
   Ni % Cu % Co % TPM g/t
   Imiak Hill
   MQ-14-072
   Zone 10 173.75 190.10 16.35 2.51 0.77 0.08 NSV
   ilanngullugu 173.75 175.80 2.05 6.55 0.83 0.22 NSV
   og 179.90 186.25 6.35 3.14 1.05 0.10 NSV
   Zone 30 202.75 204.50 1.75 3.01 2.80 0.11 NSV
   Mikissoq
   MQ-14-073
   57.75 119.10 61.35 0.63 0.18 0.02 NSV
   ilanngullugu 72.10 74.70 2.60 1.79 0.54 0.04 NSV
   og 89.50 94.10 4.60 1.27 0.27 0.03 NSV
   og 112.54 119.10 6.56 1.59 0.22 0.04 NSV
   ilanngullugu 112.93 116.95 4.02 2.42 0.29 0.05 NSV

   Takissutsit takissusiviusinnaanngimmata, qaarsumut qillikkamut takissusiugamik
   TPM – saviminissat annertussusaat (Au+Pt+Pd)
   NSA – nalinga pingaaruteqanngitsoq
   Pt, Pd aamma Au 0.10g/t ataakkaangamigit nalunaarutigineqarneq ajorput

  Putup
  normua
  UTM
  Kangia
  UTM
  Avannaa
  Portussusaa
  (m)
  Takissusaa
  (m)
  Aqqut Sivingassusaa Sumiiffik
  MQ-14-072 477537 7257168 541 392,00 270° -62° Imiak Hill
  MQ-14-073 477973 7258027 484 209,00 328° -64° Mikissoq

  Malugiuk: UTM WGS84 Zone 22 qillikkap koordinaatii

  Attaveqarfissamut paasissutissat:
  North American Nickel Inc.
  Jaclyn Ruptash
  Corporate Communications
  604-986-2020 imaluunniit akeqanngitsoq: 1-866-816-0118

  604.770.4334 1.866.816.0118
  C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
  Toronto, Ontario, M5X 1A4