TSX-V: nan $0,28 -$0,01 -1,75% Volume: 29.009 April 16, 2021

Navigation

North American Nickel Offentliggør National Instrument 43-101 Teknisk Rapport Vedrørende Maniitsoq Projektet

March 30, 2016

Vancouver, British Columbia, 30. marts 2016 – North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) (“Selskabet”) meddeler at det har offentliggjort en teknisk rapport (den "Tekniske Rapport") udarbejdet i henhold til National Instrument 43-101 – standarder for offentliggørelse af Mineral Projekter ("NI 43-101") på selskabets 100% ejede Maniitsoq eneretsprojekt i Sydvestgrønland. Rapporten har titlen “Independent Technical Report for the Maniitsoq Nickel-Copper-PGM Project, Greenland” og er offentliggjort d. 24. marts på SEDAR hjemmesiden www.sedar.com, og kan desuden ses på North American Nickel´s hjemmeside www.northamericannickel.com.

Den tekniske rapport indeholder information omkring Maniitsoq-projektområdets geologiske opbygning og et resume af selskabets samlede efterforskningsaktiviteter. Resultater af kerneboringer samt karakteren af nikkel-kobber-sulfid-mineraliseringer er beskrevet for adskillige høj-prospektive mål, inklusive: Imiak Hill, Spotty Hill, Mikisoq, P-004, P-058, P-059, P-013, P-030, P-032, og P-053. Disse mineraliserede mål strækker sig over 60km i det Grønlandske Norit Bælte, og vil være hovedfokus for selskabets 2016 efterforskning (Figur 1).

Teknisk information; Kvalificerede Personer

Rapporten er udarbejdet af Dr. Lars Weiershäuser, PGeo, og Dr. Jean-François Ravenelle, PGeo fra SRK Consulting (Canada) Inc., begge er uafhængige af North American Nickel og er “Kvalificerede Personer” i henhold til NI 43-101.

Selskabet er ikke bekendt med nogle juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risici der substantielt kunne påvirke den mulige udvikling af projektet andet end dem der beskrives i den årlige information offentliggjort på www.sedar.com. Venligst se nedenfor under ”Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn” for yderligere oplysninger om de risici der påvirker selskabet.

Al teknisk information i denne pressemeddelelse er blevet gennemgået af Patricia Tirschmann, P,Geo, som er Kvalificeret Person for Selskabet og Vicedirektør med ansvar for efterforskning i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er et regionsskalaprojekt dækkende et område på 2.985km2 med en lang række højlødige nikkel-kobber-sulfid-mineraliseringer associerede med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og som har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppemine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudburyområdet.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow
Præsident
North American Nickel Inc.

For yderligere information kontakt:

North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Note om forsigtighed vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede informationer" i henhold til definitioner indenfor gældende canadisk værdipapirlovgivning og ”fremadrettede udsagn” i henhold til definitioner indenfor gældende U.S. værdipapirlovgivning. Fremadrettede udsagn er typisk kendetegnede ved ord såsom: Tror, forventer, forudser, agter, estimerer, planlægger, postulerer og lignende udsagn, samt udsagn der af natur refererer til fremtidige begivenheder. Alle udsagn der ikke omhandler historiske fakta er fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse inkluderer, men er ikke begrænsede til: Udsagn vedrørende tekniske detaljer i den opdaterede mineralressource og mineralreserve. Begrænsninger i adgang til finansiering kan begrænse selskabets evne til at udføre sine planer. Selvom selskabet anser de fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse som rimelige, kan selskabet ikke garantere at forventningerne og antagelserne i sådanne udsagn vil vise sig at være korrekte. Selskabet maner investorer til forsigtighed og minder om at fremadrettede udsagn fra selskabet ikke er garantier for fremtidige resultater og præstationer, samt at de faktiske resultater kan afvige substantielt fra de fremadrettede udsagn under påvirkning at en række faktorer inklusiv, men ikke begrænset til: Variationer i markedsforhold; karakteren, kvaliteten og kvantiteten af enhver mineralressource der lokaliseres; metalpriser, andre priser og omkostninger; valutakurser; selskabets evne til at opnå nødvendige tilladelser, samtykker og autorisationer nødvendige for selskabets aktiviteter; selskabets evne til at tiltrække finansiering samt producere mineraler fra selskabets licensområder succesfuldt og profitabelt, fortsætte den planlagte vækst samt implementere selskabets forretningsstrategier og andre risikofaktorer fuldt ud som beskrevet i selskabets årsrapport, formular 20-F, årlige informationsformularer og andre offentliggørelser ved SEC og canadiske værdipapirmyndigheder. Disse kan ses på både www.sec.gov og www.sedar.com.

Note om forsigtighed til U.S. investorer

Estimater af mineraliseringer og anden teknisk information inkluderet, eller refereret til, i denne pressemeddelelse er udført i overensstemmelse med NI 43-101. Definitionerne af påviste og sandsynlige reserver anvendt i NI 43-101 adskiller sig fra definitionerne i SEC Industry Guide 7. I henhold til SEC Industry Guide 7 er et ”endeligt” eller ”finansierbart” lønsomhedsstudie et krav for at kunne rapportere reserver, den historiske gennemsnitspris for en 3-årig periode benyttes i alle reserve- og pengestrøms analyser for at udpege reserver. Primær miljøanalyse, eller rapport skal indgives til de relevante regeringsmyndigheder. Dette betyder at reserver rapporteret af selskabet i overensstemmelse med NI 43-101 ikke nødvendigvis er kvalificeret som ”reserver” i henhold til SEC standarder. I tillæg er termerne ”mineralressource”, ”opmålt mineralressource”, ”indikeret mineral ressource” og ”antaget mineralressource” defineret i henhold til, og skal angives i NI 43-101, men disse termer er ikke defineret i henhold til SEC Industry Guide 7 og det er normalt ikke tilladt at bruge disse i rapporter og dokumenter i SEC regi. Mineralressourcer der ikke er mineralreserver har ikke demonstreret økonomisk bæredygtighed. Investorer må udvise agtpågivenhed og være opmærksom på risikoen for at en mineralforekomst, eller dele af en sådan måske aldrig vil opnå reserve status. ”antagne mineralressourcer” er underlagt stor usikkerhed med hensyn til deres størrelse, økonomiske potentiale og lønsomhed. Det kan ikke antages at en ”antaget mineralressource” hverken helt eller delvist vil blive opgraderet til en højere kategori. I henhold til Canadisk værdipapir lovgivning må estimater baseret på antagne mineralressourcer ikke danne grundlag for hverken lønsomhedsstudier eller præ-lønsomhedsstudier, undtagen i sjældne tilfælde. Derudover er offentliggørelse af ”indeholdt ounces” i en ressource tilladt i henhold til canadisk værdipapirlovgivning, mens SEC normalt kun tillader selskaber at rapportere mineralisering der ikke udgør ”reserver” i henhold til SEC standarder. De omfatter tonnage og lødighed, men uden enhedsmål. I henhold til ovenstående kan information og referencer indeholdt i denne pressemeddelelse vedrørende selskabets mineralforekomster ikke nødvendigvis sammenlignes med lignende information offentliggjort af U.S. selskaber underlagt United States føderale.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4