TSX-V: nan Volume:

Navigation

Privacy Policy

Atugassarititaasut aamma piumasaqaatit (“Atorneranut atugassarititaasut”) atuarluaqqissaakkit, www.northamericannickel.com nittartagaq (“Nittartagaq”) atunnginnerani. Nittartagaq atornerani imaluunniit iserfiginerani, akuersissuutit aamma “Atorneranut atugarititaasut”-mut atalissasutit. “Atorneranut atugarititaasut” akuerinngikkukkit, una nittartagaq atortariaqanngilat.

“Atorneranut atugassarititaasut” piffissamiit piffissamut mianersoqquseqqaarnani allanngortinneqarsinnaapput. Taamaattumik nalimmassakkamik nittartagaq iserfigisassavat tamatigullu “Atorneranut atugassarititaasut” Nittartakkamut misissoqqissaartarlugit.

“Ingerlatseqatigiiffimmut” “Atorneranut atugassarititaasut” innersuussat North American Nickel Inc.-mut atapput

Piginnittuusinnaaneq

Nittartagaq, sananeqarneranut peqatigiiffik, paasissutissat tamarmik, assit ilusilersukkat, allatat, videot, nipit allallu nittartakkamiittut (tamakkiisumik taaneqartartut (”Imarisai”) piginnittunit illersugaapput allanullu piginnaatitaaffiinut, tamarmik Ingerlatseqatigiiffimmit pigineqartut. Paasissutissanik Nittartakkaminngaanniit nammineq atugassannik aallersinnaavutit, ussassarutissaanngitsumik, kisianni imaaliussanngilatit, toqqaannnartumik toqqaannanngitsumilluunniit, allatut kopeersineq, ingerlatitseqqinneq, saqqummiutitseqqinneq, nassissineq, nassiussineq, takutitsineq, nittartakkamut allamut ikkussineq, nassiussuineq, allannguineq imaluunniit imaluunniit imarisaanik iluaquserluni suliaqarneq Ingerlateqatigiiffimmit allakkatigut akuersissummik peqqaarnani. Piginnittusinnaalernavianngilatit nittartagaq atorsinnaagukku imaluunniit iserfigisinnaagullu, aamma Ingerlatseqatigiiffiup nittartakkamut ikkusuiunnaarneratigut imaluunniit taamaatinneratigut piginnittuusinnaanermut unitsitsinerussanngilaq.

Ingerlatseqatigiiffiup ”North American Nickel Inc”, “North American Nickel” pigivai, Ingerlatseqatigiiffiup ilisarnaataa allallu Ingerlatseqatigiiffiup meqqii niuernermut taajuutai nittartakkami ilaasut. Kisiannili meqqit allat Nittartakkamiittut allanit pigineqartut Ingerlatseqatigiiffimmit akuersummik pinikuupput.

Nangaassuteqarneq

Taanna nittartagaq aamma imarisai sanaajupput “taamaattussatut” aamma “tamanut ammasoq”. Imarisai nittartakkamut ikkunneqaraangamik eqqortuusutut nalilerneqarnikuusarput. Imarisai eqqoqqissaartuaannarsinnaanngillat, piffissamilu eqqortumeeqqissaarsinnaanatik. Malittarisassanut atuuttumut, Ingerlatseqatigiiffiup ilisarititsinerit qularnaaveeqqutillu akisussaaffigiumanngilai, ersarissuugaluarpata, paasiuminaatsuugaluarpata imaluunniit malittarisassanut ilaagaluarpata (iluaniillutik tuniniaaqqinnissamut uppernaqut killilersugaanngitsoq ilaatinnagu, aaliangersimasumut anguniakkamut pikkunnassusia, ersarissusia aamma kanngunarsaarisuunani). Ingerlatseqatigiiffik tunuliaqutiginngilaa imaluunniit qularnaveequtigisinnaanngilaa, nittartakkami atortorisat ajoquteqannginnissai imaluunniit kukkuneqannginnissai, kukkusat aaqqinneqarnissai, imaluunniit nittartakkap imaluunniit serveri, atorneqarsinnaanera viruseqannginnissaa imaluunniit allat akornutaasinnaaneri.

Paasissutissat aamma imarisaa, nittartakkamiittut Ingerlatseqatigiiffimmit suliarineqarnikuupput kukkunertaqanngissorineqarlutillu, kisianni attuumassuteqanngitsunit iluarsaanneqarnikuunngilaq nakkutigineqarnanilu aammalu ilisimatitsissutaannaalluni. Una paasissutissaq aamma imarisaa neqeroorutitut imaluunniit aktianut piseqqusaarutitut tuniniaaqqusaarutitut sanaajunngilaq. Ingerlatseqatigiiffiup qularnaaqqusinngilaa imaluunniit atorneqarnissaanut siunnersuutiginngilaa imaluunniit imarisai tamakkiisumik atorneqarnissaa, eqqortuunera, kukkuneqannginnera, tatiginarnera, piukkunnassusia, piffissami ingerlanera, tatiginassusia allallu. Nittartakkami paasissutissat imarisaaluunniit allanngortitigassatut sanaajunngillat, ilaqqinnissai imaluunniit paasissutissat allanngortiternissai Ingerlatseqatigiiffimmit ingerlateqqinneqarnikut, aktiat imaluunniit allat inatsisaasut imaluunniit inatsisit atuutsitaasut, Ingerlatseqatigiiffiullu aktitaannut aningaasiliissutissatut atorneqarnissaa siunnersuutigineqanngilaq.

Akuersissutigivat, Nittartakkamut isersinnaatitaanerit imarisaanillu atuisinnaanerit kipisarsinnaasoq, nittartagaq imarisaalu kukkuneqarsinnaasut, eqquilluinnannginneq killilersuinerillu allat, piffissamilu ilaanni iserfigineqarsinnaannginnera. Nammineerlutit tamakkiisumik akisussaaffigivat aamma isernermut ulorianaatit taavalu Nittartakkap imarisaalu atorneranut.

Killilersuineq akisussaaffillu

Ingerlatseqatigiiffik pisortallu, siulersuisuni ilaasortat, sulisut ilaasortallu akisuussaaffiginngilaatsit arlaatigut ajutoorsutigissagukku, soorlu, killilersugaanngitsumik, toqqaannanngitsumik, immikkuullarissut, ajortikkiartuaarnerit imaluunnit arlatigut ajortinnerit, iluanaarutit annaaneri, ingerlatsinermi annaasat imaluunniit ajoqutit nittartagaq imarisailu toqqaannartumik atorneratigut imaluunniit toqqaannanngitsumik, tassaniittut atorneranut paasissutissanut allanullu imarisaanut tatiginassuseq killilersornagu, nittartakkamiittut; eqquilluinnannginnerit imaluunniit paasissutissanik minitaqarneq imaluunniit imarisai allat, nittartakkamiittut; atuinerit imaluunniit nittartakkamut allat nittartakkat atasut tatiginninnerit.

Annaasaqartitsinaveersaarnissaq

Annaasaqartitsinaveersaarnissaq akuerivat, illersorlugu aamma ingerlatseqatigiiffiup piginneqatigiiffiillu aqutai aamma pisortai ataqqisassat, aqutsisut, sulisut aammalu sinniisut annaasaqarnisssanut tamanut, aningaasartuutit, taarsiinerit aamma aningaasartuutit (soorlu advokatinut aningaasartuutit aammalu aningaasartuutit), piumasaqaatit Nittartaqqamut toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit unioqqutinneranut kinguneqartunit.

Siumut oqaatigeriikkat

Nittartakkami paasissutissat, soorlu Ingerlatseqatigiiffiup siunissami anangaasaqarnissaata inerneri aamma ingerlatsinermi inernissai, “siumoortutut” isigineqarsinnaapput. Nittartakkami oqaaseqaatit tamarmik, siornatigut pereernikut pinnagit, pisunut aamma ineriartornermut tunngasut, Ingerlatseqatigiiffiup naatsorsuutigisai, “siumut oqaatigeriikkatut” isigineqassapput. Siumut oqaatigeriikkat oqaaseqaatiupput, pereernikuunngitsut, ataatsimullu isigalugu, kisiallu tamatiguunngitsoq, oqaatsinik ukuninnga ilisarnaateqartarlutik “oqaatigaa”, “pilersaarutigineqarpoq”, “ilimagineqarpoq”, “naatsorsorpaa”, “kingunerissamaarpasippaa”, “nalilersuineq”, “suliassat”, “ilimanartut” aammalu assingusut allat, imaluunniit pisut “taamaassaaq”, “taamaassinnaavoq”, “taamaassinnaagaluarpoq”, imaluunniit “taamaassagaluarpoq” takkukkaangamik. Aatsitassanut atortussianullu nalilersuinerit aamma siumut oqaatigeriikkatut taaneqarsinnaapput.

Siumut oqaatigeriikkat tamarmik annertuumik kukkussuteqarsinnaapput aamma tatiginanngisuusermillu, taakkunani annertunerit Ingerlatseqatigiiffiup aqutarinagit aammalu ilimagisarinngisaanik. Siumut oqaatigeriikkat oqaaseqaataapput nalilersukkaninngaanniit aamma ilimagisaneersut, nalunngisanik nalusanillu ulorianaatitalinnik imaqartut, nalorninerit allallu pissutaasinnaasut, Ingerlatseqatigiiffiup inernerinut kingunerisinnaasaanut, suliap ingerlanerata annertussusia, ineriartornera imaluunniit suleriaasianit nikerarsinnaammat, siumut oqaatigeriikkani oqaaseqaatigineqartunit imaluunniit paasineqartunit. Tamakkua pissutsit ukuusinnaapput, killilersugaanngitsumik: Akinik nikingasoorneq; sikringstransaktionikkut sunniutit, nikingasinnaaneranut killlissat aamma nikingassut; tunisassiornermi missiliukkanit aaqqiagiinnginnerit, atortussanik nalilersukkamiik piviusut, metallurgiskimik paasisat piviusumik paasisanit nikingassutaat; nunamiit nunamut inatsisit allaanerussutaat, akileraarusersuinerit, aqutsinerit, malittarisassat aamma politikkikkut imaluunniit aningaasaqarnikkut nunani taakkunani ineriartorneri, suliffeqarfiup ingerlanneqarfiani imaluunniit ingerlanneqarfissaani; aningaasaliinissamut ulorianaatit; gultimik misissuinermi isumaliutersuutit aamma ineriartornerit, iluaniillutik pisinnaatitaaffimmut aamma akuersissutit pingaaruteqartut inissinnissaanut ulorianaataasinnaasut; annikillinerit; unammilleqatigiinneq; sulisunik pingaarutilinnik annaasaqarneq; aningaasaleeqqinnissamut pisariaqartitsineq; misissuinerni piffissami inernerit ilumoortut; suliassap anguniagaani allanngorarnerit pilersaarusiap ineriartornerani, ajutoornerit; sulinermi aporaaffiit aamma aatsitassanut pisinnaatitaaffiit imaluunniit –sumiiffiinnut annaanerinut. Aammalu ulorianaateqarpoq aamma navianaateqarpoq kanngussammi misissueriaatsimut attumassutilimmik, ineriartorneq aamma aatsitassiorneq, iluaniillutik pinngortitamut navianartut, sulilluni ajutoornerit, naliginnaasuunngitsut imaluunniit qaqqat ilusaat naatsorsuutigisaanngitsut, naqitsineq, nakkaattoorneq, qarsutsinerit aamma kobberinik annaasaqarnerit (aamma forsikring naamminngissinnaanera imaluunniit forsikringi angunissaanut piginnaasaqannginneq, taakku ulorianaatit illersorniarlugit).

Siumut oqaatigeriikkat siunissami inernissanut aamma inernerit piviusunut neriorsuutaanngillat, siunissamilu pisussanut nikingangaatsiarsinnaallutik, taakkunani oqaaseqaataasuni. Siumut oqaatigeriikkat tamarmik, uani nittartakkamiittut qularnaveequtinut taakkartorneqartuni ilaapput.

Ingerlatseqatigiffiup erseqqissaatigeqqissaarpaa piumanagu sunaluunniit siunertat imaluunniit nutarternissaanut piumasaqaatit imaluunniit allanngortinnissaanut siumut oqaatigeriikkanut, aammattaaq paaissutissat nutaat, aaqqissuussinerit imaluunniit allatut, kisinnili pappiaaqanik nalillinnut inatsisiusut minillugit.

Aktiat nalingi

Aktia nalingi tamarmik aamma siornatigut nalingi uani nittartakkamiittut allanik attuumassuteqanngitsunit suliaapput, ilisimatitsissutaaginnarput, niuersutissatullu naatsorsuussaanatik. Ingerlatseqatigiiffiup aktiaataanik niuerniaruit, Ingerlatseqatigiiffiup siunnersuutigilluinnarpaa, attuumassuteqanngitsumiik siunnersorneqarnissat (iluaniilluni attuumassuteqanngitsumik inatsimmik aamma aningaasaqarnermut siunnersortimik siunnersuisartumik piukkunnartumit), aningaasaliinissannut alianginnginninni. Ingerlatseqatigiiffk takussutissianik imaluunniit maannakkut pisunut qularnaveeqqusiisinnaanngilaq, eqqorluaanermut imaluunniit aktiat nalinginik siornatigullu nalerisimasaanik eqqoqqissaarnerinut, taamaalitinnissaanullu alloriarnikuunani, soorlu piffissami eqquinera, eqqorluaanera imaluunniit nittartakkami paasissutissat eqqortuunerinik.

Isumannaassuseq aamma virusi

E-mailikkut attaveqaqatigiinneq ilinnit aamma Ingelatseqatigiiffimmit isumannaatsuujuaannanngilaq. Siunnersuutigivarput, Ingerlatseqatigiiffimmut attaveqarninni e-mailitit tamarmik allanit paasiuminaassassagitit isumannaallisaaneq pitsaanerutinniarlugu. Ingerlatseqatigiiffik computervirusi pinngitsoorniarlugu piaareersaasiorsimavoq nittartagaq isumannaatsuutinniarlugu. Kisiannili tulluartumik antivirusimik imaluunniit allaanermik illersuutimik softwareimik installeriisariaqarputit. “Atornissaanut atugarititaasut” allanngortinngikkaluarlugit, Ingerlatseqatigiiffiup akisussaaffiginianngilaa sunaluunniit computervirusi imaluunniit allat ajoqutaasinnaasut imaluunniit programit ulorianartut, nittartakkami aasinnaasatit.

Privatimik pisussaatitaaffiit

Ingerlatseqatigiiffiup privatimik pisinnaatitaaffitit ataqqivai. Nittartagaq atorsinnaavat inuttut nammineq paasissutissat ilinnut tunngasut tunniutinngikkaluarlugit, nammineq piumassusinnik tunniussatit eqqarsaatigissanngikkaanni. Ingerlatseqatigiiffiup piumaffigippatit ilinnut paasissutissat tunniuteqqullugit, Ingerlatseqatigiiffiup nassuissavaa suna siunertaanersoq, Ingerlatseqatigiiffiullu taakkua paasissutissat atorsinnaanissai. Ingerlatseqatigiiffiup katersornavianngilai, atornavianngilai imaluunniit ingerlateqqinnavianngilai akuersitinnak, aamma Ingerlatseqatigiiffiup atornavianngilai imalunniit ingerlateqqinnavianngilai allanut siunertanut akuersitinnak. Ingerlatseqatigiiffiup suliffiup avataatigut inuunermut politikia takuniarukku una tooruk.

Ingerlatseqatigiiffiup nittartakkamut isertut amerlassusaat katersorpai aamma statistiki nutartertarpaa, browserini taamaattuni, nittartakkumut iserneq atorneqartarpoq, aamma Internet Protocol adresset qarasaasiamiit nittartakkamut attaveqartunut. Taanna paasissutissaq suliffeqarfiup iluani kisimi atugassatut siunertaavoq.

Linkerineq

Nittartakkat Ingerlatseqatigiiffiup nittartagaani linkerneqartartut Ingerlatseqatigiiffiup aqutaani ilaaneq ajorput, Ingerlatseqatigiiffiullu nittartakkat linkerneqartunut taarsiiffigitinnerit nalunaarutinut imaluunniit atortunut akisussaaffiliinngilaq. Ingerlatseqatigiiffiup taakkua nittartakkat misissornikuunngilai, nakkutiginngilai imaluunniit aqutarinngilai, kukkuneqarnissaallu. Linkit tamarmik atoruminarsaatiupput; akuersissutaanngillat imaluunniit Ingerlatseqatigiiffiup innersuutai. Nammineq nittartakkanninngaanniit Ingerlatseqatigiiffiup nittartagaanut linkimik ikkusserusukkuit, kisimi Ingerlatseqatigiiffiup nittartagaanut www.northamericannickel.com-mut linkerisinnaavutit. Ingerlatseqatigiiffiup ilisarnaataanik illit nittartakkannut atuisinnaanngilatit Ingerlatseqatigiiffik allaganngorlugu akuersiteqqaartinnagu, linkeq atukkat isumaqanngilaq, Ingerlatseqatigiiffiup sponsorereraatit, tapersersoraatit, akuersisoq imaluunniit nittartakkannut attuumassuteqartoq.

Inatsit atortinneqarfiat

Taakku “Atorneranut atugarititaasut”, nittartakkamut atuinerit imarisaanullu, aamma inatsisilerituuninngaanniit piumasaqaatit imaluunniit nammineq aningaasaanik Ingerlatseqatigiiffimmut imaluunniit pisortaanut, aqutsisuanut, sulisuanut aammalu sinniisuanut, taakkunanilu aallaaveqarfinni, atuineq imaluunniit allat, canadami inatsisinut atuutissapput.

Isumaqatigiisutit allat

“Atorneranut atugarititaasut” aporaaffeqaruni aamma sunaluunniit isumaqatigiissutit allat suliffeqarfinniit ingerlatseqatigiiffimmut, isimuqatigiissutit kingulliusut salliutinneqassapput.

“Atorneranut atugarititaasut” ilaat inerteqqutaaguni, atorsinnaanngippa imaluunniit atuutsissinnaanngippata, taannartaa immikkoortinneqarsinnaavoq “Atorneranut atugarititaasut” sinneri atorsinnaassusaa aamma atuutsilersinnissaa sunnerneqassanngillat.

Amerikarmiunut Aningaasiliisartuinut akisussaajumannginneq

Una nittartagaq paasissutissanik imaqarpoq sumiiffinnut qanittunut tunngasut, misissuinissamut aatsitassiornermullu pisinnaatitaanngitsut. Amerikarmiut aningaasaliisartut eqqaasitsissutigissavagut, SEC-ip siunertai aatsitassiornermut tunngasut inerteqqutigilluinnaraa paasissutissat taamaattut SEC-mut nassiunneqartut. Amerikarmiut aningaasaliisartut mianersoqquneqarput, aatsitassannguunnerit sumiiffinni qanittut isumaqanngitsoq aatsitassannguunnerit uagut sumiiffitsinniittut.

Amerikarmiunut aningaasaliisartunut mianersoqqussummik nalunaarusiaq

United States Securities and Exchange Commission akuersivaa amerikarmiut aatsitassiornermut ingerlatseqatigiiffiit paasissutissat aatsitassannguuffinnut tunniunneqartut suliffeqarfimmut aningaasaqarnermut aamma inatsisitigut katersuinissat dokumentitut SEC-mut nassiunneqartut. Uani nittartakkami oqariaatsit atorpagut (imaluunniit tusagassiuutitigut nalunaarutit), soorlu “uuttortarneqarpoq”, “taaneqarpoq” aamma “annitat” “atortussat”, SEC-ip najoqqutassai amerikarmiunut suliffeqarfinnut inerteqqutigaa SEC-mut nalunaarutigisassagaa. Amerikarmiut aningaasaliisartunut innassutigineqarpoq Formular 20-F saqqummiunnikuusarput missoqqissaassagaat, uagutsinnit aaneqarsinnaasoq, imaluunniit SEC-ip nittartagaanit http://www.sec.gov/edgar.shtml.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4